Jak korzystać z trybu „Nie przeszkadzać”

Tryb „Nie przeszkadzać” pozwala Ci wybrać czas i sposób aktualizacji statusu alertów i powiadomień. Pozwala on na wyciszenie połączeń, alertów i powiadomień na urządzeniu lub skonfigurowanie ich w sposób pozwalający na odbiór tych, których nie chcesz przegapić, np. alarmów lub połączeń z określonych numerów. Możesz także skonfigurować ten tryb, aby włączał się i wyłączał w określonych odstępach czasu.

Pamiętaj: Działania, które musisz wykonać w poniższych krokach mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia i systemu operacyjnego, pod którym pracuje.

1 Przeciągnij ekran gestem z góry do dołu, aby wyświetlić Panel powiadomień.
2 Stuknij „Nie przeszkadzać”, aby włączyć lub wyłączyć tryb.
3 Możesz także dotknąć i przytrzymać „Nie przeszkadzać”, aby otworzyć menu ustawień.
4 W menu ustawień stuknij „Zezwól na wyjątki”, aby zezwolić na połączenia i wiadomości od określonych kontaktów, alarmy, dźwięki multimediów, wydarzenia kalendarza lub przypomnienia, kiedy tryb „Nie przeszkadzać" jest aktywny.
5 Stuknij suwak obok opcji, aby ją aktywować lub dezaktywować.
6 W menu ustawień stuknij „Włączanie według planu", aby ustawić włączanie i wyłączenie trybu „Nie przeszkadzać" według ustalonego harmonogramu.
7 Stuknij „Dodaj harmonogram".
8 Nadaj nazwę harmonogramu, a następnie stuknij dni tygodnia, dla których harmonogram ma mieć zastosowanie oraz ustaw godzinę aktywacji i dezaktywacji. Stuknij „Zapisz”, aby potwierdzić.
9 Stuknij suwak obok harmonogramu, aby go aktywować lub dezaktywować.

Dziękujemy za twoją opinię