Jak korzystać z widoku podzielonego ekranu na smartfonie Galaxy

Widok podzielonego ekranu (czasami nazywany funkcją wielu okien), pozwala na otworzenie dwóch aplikacji jednocześnie, dzieląc ekran na dwie części. Możesz modyfikować wielkość poszczególnych ekranów oraz łatwo zmienić aktualnie używany na drugi. 

Uwaga: Wybrane aplikacje muszą wspierać funkcję Wielu okien. 

1 Dotknij przycisk “Poprzednie aplikacje”.
Dotknij przycisku Poprzednie aplikacje na Galaxy S10
2 Dotknij ikony aplikacji wyświetlanej nad oknem aplikacji, którą chcesz otworzyć w widoku podzielonego ekranu.
Dotknij ikony aplikacji, żeby otworzyć ją w widoku podzielonego ekranu na Galaxy S10
3 Dotknij „Otwórz w widoku podzielonego ekranu”.
Dotknij opcji, żeby otworzyć widok podzielonego ekranu na Galaxy S10
4 Aplikacja zostanie podpięta do górnej części ekranu, jednak nie będzie jeszcze gotowa do użycia.
Jedna aplikacja wyśweta się w widoku podzielonego ekranu na Galaxy S10

Uwaga: Jeżeli chcesz zmienić wybór swojej pierwszej aplikacji dla widoku Podzielonego ekranu, dotknij ikony krzyżyka (X) na górze ekranu I wybierz nową aplikację.

5 Przeciągnij w lewo lub prawo, żeby znaleźć drugą aplikację którą chcesz otworzyć i wybierz ją.
Wybierz drugą aplikację, żeby wyświetlić ją w widoku podzielonego ekranu na Galaxy S10
6 Druga aplikacja zostanie wyświetlona w dolnej połowie ekranu, natomiast pierwsza w górnej.
Galaxy S10 wyświetlający dwie aplikacje w widoku podzielonego ekranu
7 Możesz teraz korzystać z dwóch aplikacji.

Niebieska linia wyświetlana pomiędzy aplikacjami, wskazuje która aplikacja górna czy dolna jest aktualnie wybrana. 
 

  • Jeżeli niebieska linia jest powyżej szarej linii, górna aplikacja jest aktualnie wybrana. 
  • Jeżeli niebieska linia jest poniżej szarej linii, dolna aplikacja jest aktualnie wybrana. 


Jeżeli dotkniesz i przytrzymasz środkowy znacznik na rozdzielające linii, możesz ją przesunąć w górę lub w dół, dzięki czemu zmienisz rozmiar okna wybranej aplikacji. 

Galaxy S10 pokazujący dwie aplikacje w widoku podzielonego ekranu

Jeżeli przesuniesz cały separator w górę lub w dół, zmienisz na widok pełnoekranowy funkcja Wielu Okien zostanie zamknięta.

Dziękujemy za twoją opinię