Widok podzielonego ekranu w smartfonie

Widok podzielonego ekranu (czasami nazywany funkcją wielu okien), pozwala na otworzenie dwóch aplikacji jednocześnie, dzieląc ekran na dwie części. Możesz modyfikować wielkość poszczególnych ekranów oraz łatwo zmienić aktualnie używany na drugi. 

Uwaga: Wybrane aplikacje muszą wspierać funkcję Wielu okien. 

1 Dotknij przycisk “Poprzednie aplikacje”.
Wybierz opcję ostatnio używanych aplikacji, aby uzyskać dostęp do podzielonego ekranu.
2 Dotknij ikony aplikacji wyświetlanej nad oknem aplikacji, którą chcesz otworzyć w widoku podzielonego ekranu.
Wybierz odpowiednie okno aplikacji, a następnie wciśnij kółko znajdujące się nad oknem.
3 Dotknij „Otwórz w widoku podzielonego ekranu”.
W wyświetlonym menu wybierz opcję widoku podzielonego ekranu.
4 Aplikacja zostanie podpięta do górnej części ekranu, jednak nie będzie jeszcze gotowa do użycia.
Wybrana aplikacja zostanie uruchomiona w górnej części ekranu, natomiast Ty możesz wybrać drugą aplikację, którą chcesz uruchomić.

Uwaga: Jeżeli chcesz zmienić wybór swojej pierwszej aplikacji dla widoku Podzielonego ekranu, dotknij ikony krzyżyka (X) na górze ekranu I wybierz nową aplikację.

5 Przeciągnij w lewo lub prawo, żeby znaleźć drugą aplikację którą chcesz otworzyć i wybierz ją.
Przesuń ekran na bok w celu wybrania pożądanej aplikacji.
6 Druga aplikacja zostanie wyświetlona w dolnej połowie ekranu, natomiast pierwsza w górnej.
Teraz masz uruchomione dwie aplikacje jedna nad drugą. Możesz z nich korzystać jednocześnie.
7 Możesz teraz korzystać z dwóch aplikacji.

Niebieska linia wyświetlana pomiędzy aplikacjami, wskazuje która aplikacja górna czy dolna jest aktualnie wybrana. 
 

  • Jeżeli niebieska linia jest powyżej szarej linii, górna aplikacja jest aktualnie wybrana. 
  • Jeżeli niebieska linia jest poniżej szarej linii, dolna aplikacja jest aktualnie wybrana. 


Jeżeli dotkniesz i przytrzymasz środkowy znacznik na rozdzielające linii, możesz ją przesunąć w górę lub w dół, dzięki czemu zmienisz rozmiar okna wybranej aplikacji. 

Przesuwając granicę pomiędzy aplikacjami, możesz zmieniać proporcje podziału ekranu, aby dostosować go do swoich potrzeb.

Jeżeli przesuniesz cały separator w górę lub w dół, zmienisz na widok pełnoekranowy funkcja Wielu Okien zostanie zamknięta.

Dziękujemy za twoją opinię