Jak nagrywać filmy w trybie Super Slow-mo na Galaxy S9/S9+?

Nowa funkcja kamery głównej w Galaxy S9/S9+, pozwala na uchwycenie wszystkich momentów, których nie chcesz stracić i odtworzyć je w spowolnieniu.
W trybie Bardzo wolnego tempa możesz uchwycić obraz nawet w 960 klatach na 0.2 sekundy i odtworzyć nagrany film przez około 6 sekund ujawniając to czego ludzkie oko nie może dostrzec.

Dwie różne metody nagrywania

Są dwie różne opcje nagrywania w bardzo zwolnionym tempie:
Wiele ujęć: nagrywanie filmu i uchwycenie wielu momentów w bardzo dużym spowolnieniu.
Jedno ujęcie: nagrywanie krótkiego filmu przez uchwycenie jednego momentu w bardzo dużym spowolnieniu.

Jak nagrać film w trybie Super Slow-mo?

Użyj tej funkcji w miejscu z odpowiednich warunkach świetlnych. 

1 Uruchom aparat oraz i w trybie podglądu uruchom funkcje „Super Slow-mo”.
2 Wybierz ikonę ustawień.
3 Naciśnij „Super Slow-mo”.
4 Wybierz „Wiele ujęć” lub „Jedno ujęcie” , następnie powróć do ekranu podglądu, naciskając dwukrotnie przycisk Wstecz.
5 Naciśnij ikonę „Rozpoczęcia”, aby zacząć nagrywać film, wybierz ją ponownie aby zakończyć nagrywanie.

Podczas nagrywania filmu wszystkie momenty, w których obiekt porusza się, będą uchwycone w superspowolnieniu.

Aby przenieść obszar wykrywania ruchu, dotknij obszaru w obrębie ramki i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij go do nowej lokalizacji. Aby zmienić wielkość obszaru, dotknij rogu ramki i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij.

Liczbę zastosowań bardzo dużego spowolnienia można sprawdzić przez liczbę białych kropek pojawiających się nad ikoną Zatrzymania nagrywania. W jednym filmie można zastosować superspowolnienie do 20 razy.

Pamiętaj: Podczas nagrywania filmu w trybie Automatycznym nagrywanie w bardzo dużym spowolnieniu może włączyć się w nieodpowiednim momencie, jeżeli spełnione zostaną następujące warunki: 

Urządzenie się trzęsie. 
Inny przedmiot porusza się w pobliżu obiektu w obszarze wykrywania ruchu. 
W kadrze jest migające światło, takie jak lampa fluoroscencyjna. 
Hałasy w trakcie nagrywania przy słabym świetle.

Naciśnij „WYŚLIJ” aby przesłać nam swoją opinię. Dziękujemy za udział w ankiecie.

Dziękujemy za twoją opinię