Jak skonfigurować ustawienia połączeń na telefonie z systemem operacyjnym Android?

Urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android udostępniają różnorodne opcje połączeń. Niektóre z typowych opcji to: Blokowanie numerów, Alerty połączeń i dzwonek, Odbieranie i kończenie połączeń, Wiadomości szybkiego odrzucania oraz Ustawienie wyświetlania połączenia podczas używania aplikacji.

Przed zastosowaniem się do poniższych zaleceń, upewnij się że oprogramowanie urządzenia jest zaktualizowane do najnowszych wersji. Instrukcja aktualizacji oprogramowania urządzenia mobilnego zamieszczona jest poniżej. 

Krok 1. Przejdź do Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania.

Krok 2. Stuknij Pobierz i zainstaluj

Krok 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Blokowanie numerów nieznanych/prywatnych

Możesz blokować numery nieznane/prywatne oraz nowe numery telefonów.

Krok 1. Otwórz aplikację Telefon > stuknij Więcej opcji (trzy pionowe kropki) > Ustawienia.

Krok 2. Stuknij Blokuj numery > włącz Blokuj nieznane/prywatne numery.

Krok 3. Możesz dodać numer telefonu, który chcesz blokować.

Sposób blokowania numerów.

Alerty połączeń i dzwonek

Możesz ustawiać Alerty połączeń, Wzory wibracji i Dźwięk przy naciskaniu klawiszy.

Krok 1. Otwórz aplikację Telefon > stuknij Więcej opcji (trzy pionowe kropki) > Ustawienia.

Krok 2. Stuknij Alerty połączeń i dzwonek.

Krok 3. Dostosuj alerty połączeń i dzwonek oraz dźwięk przy naciskaniu klawiszy.

Sposób ustawiania alertów połączeń.

Ustawienia odbieranie i kończenia połączeń

Krok 1. Otwórz aplikację Telefon > stuknij Więcej opcji (trzy pionowe kropki) > Ustawienia.

Krok 2. Stuknij Odbieranie i kończenie połączeń.

Krok 3. Dostosuj opcje odbierania i kończenia połączeń.

Sposób ustawiania odbierania i kończenia połączeń.

Ustawienie wiadomości szybkiego odrzucania

Odrzucając przychodzące połączenie możesz wysłać wiadomość.

Krok 1. Otwórz aplikację Telefon > stuknij Więcej opcji (trzy pionowe kropki) > Ustawienia.

Krok 2. Stuknij Wiadomości szybkiego odrzucania.

Krok 3. Edytuj Wiadomości szybkiego odrzucania.

Sposób ustawiania wiadomości szybkiego odrzucania.

Ustawienie wyświetlania połączenia podczas używania aplikacji

Kontroluj to, w jaki sposób połączenia przychodzące są wyświetlane podczas używania innych aplikacji.

Krok 1. Otwórz aplikację Telefon > stuknij Więcej opcji (trzy pionowe kropki) > Ustawienia.

Krok 2. Stuknij Ustawienie wyświetlania połączenia podczas używania aplikacji.

Krok 3. Wybierz spośród opcji: Pełny ekran, Wyskakujące okno i Miniokno wyskakujące.

  • Zachowaj połączenie w wyskakującym oknie: Po odebraniu połączenia zachowaj je w wyskakującym oknie. 
Sposób ustawiania wyświetlania połączenia podczas używania aplikacji.

Pamiętaj: Dostępne ustawienia i ekrany mogą się różnić w zależności od dostawcy usług bezprzewodowych, wersji oprogramowania i urządzenia.

Jeżeli twój telefon, tablet, słuchawki lub smartwatch Samsung działa w sposób odbiegający od normy, możesz zadać nam pytanie w aplikacji Samsung Members.

Pozwoli nam to lepiej przyjrzeć się problemowi. Dane są anonimowe i przechowywane tylko przez czas niezbędny do zbadania problemu. Dowiedz się więcej o przesyłaniu raportu o błędach w temacie „Jak korzystać z aplikacji Samsung Members?”.

Dziękujemy za twoją opinię