Jak wykonywać wiele czynności jednocześnie na Galaxy Fold?

Wykorzystaj główny ekran Galaxy Fold do maksimum, otwierając kilka aplikacji jednocześnie, korzystając z dwóch dostępnych opcji wyświetlania: ekranu dzielonego i okien dialogowych.


Widok ekranu dzielonego pozwala Ci na jednoczesne otwarcie maksymalnie trzech aplikacji, możesz także skonwertować maksymalnie siedem aplikacji w formie okien dialogowych, które wyświetlane są nad dowolną aplikacją, która w danej chwili pracuje w tle. Taka konfiguracja jest możliwa w formacie pejzażu i portretu.

Jak korzystać z wielu aplikacji jednocześnie Jak korzystać z wielu aplikacji jednocześnie
Widok podzielonego ekranu
1 Uruchom aplikację na głównym wyświetlaczu ekranu.
2 Przeciągnij gestem od prawej krawędzi ekranu w lewo, aby wyświetlić panel boczny.
2-1-sepol-jak-wykonywac-wiele-czynnosci-jednoczesnie-na-galaxy-fold
3 Wybierz inną aplikację, którą chcesz otworzyć jednocześnie.

Uwaga: Jeżeli aplikacja, którą chcesz otworzyć nie jest wyświetlana, stuknij ikonę Aplikacje, aby wyświetlić ich więcej.

2-1-sepol-jak-wykonywac-wiele-czynnosci-jednoczesnie-na-galaxy-fold
4 Aplikacja uruchomi się po prawej stronie ekranu.
2-1-sepol-jak-wykonywac-wiele-czynnosci-jednoczesnie-na-galaxy-fold
5 Aby uruchomić trzecią aplikację, przeciągnij ponownie gestem w lewo i wybierz kolejną aplikację. Trzecia aplikacja zostanie wyświetlona na ekranie.
2-1-sepol-jak-wykonywac-wiele-czynnosci-jednoczesnie-na-galaxy-fold

Możesz także alternatywnie uruchomić ostatnio używane aplikacje, korzystając z widoku podzielonego ekranu:

1

Dotknij ikonę Ostatnio uruchomione aplikacje.

2-1-sepol-jak-wykonywac-wiele-czynnosci-jednoczesnie-na-galaxy-fold
2 Dotknij ikonę aplikacji, którą chcesz otworzyć.
2-1-sepol-jak-wykonywac-wiele-czynnosci-jednoczesnie-na-galaxy-fold
3 Dotknij „Otwórz w widoku podzielonego ekranu”.
2-1-sepol-jak-wykonywac-wiele-czynnosci-jednoczesnie-na-galaxy-fold
Przenoszenie lub dostosowywanie aplikacji w widoku podzielonego ekranu
1 Dotknij pasek narzędzi u góry okna aplikacji, aby wyświetlić dodatkowe opcje.
2-1-sepol-jak-wykonywac-wiele-czynnosci-jednoczesnie-na-galaxy-fold
2 Ikony, patrząc od lewej do prawej, pozwolą Ci:

  • Przełączyć do widoku okien dialogowych.
  • Zmaksymalizować aplikację.
  • Zamknąć aplikację.
2-9-sepol-jak-wykonywac-wiele-czynnosci-jednoczesnie-na-galaxy-fold
3 Aby zmienić rozmiar okna aplikacji, przeciągnij punkty między oknami w lewo lub w prawo.
2-10-sepol-jak-wykonywac-wiele-czynnosci-jednoczesnie-na-galaxy-fold
4

Aby zmienić położenie aplikacji, stuknij i przytrzymaj pasek narzędzi, aż zostanie odpięty, po czym przeciągnij go w nową lokalizację.

2-11-sepol-jak-wykonywac-wiele-czynnosci-jednoczesnie-na-galaxy-fold
5

Aby zamknąć aplikację, dotknij pasek narzędzi u góry okna, a następnie ikonę X.

2-12-sepol-jak-wykonywac-wiele-czynnosci-jednoczesnie-na-galaxy-fold
6 Aby zaprzestać używania ekranu dzielonego i zmaksymalizować aplikację główną do pełnego ekranu, przeciągnij punkty do prawej krawędzi ekranu.
2-12-sepol-jak-wykonywac-wiele-czynnosci-jednoczesnie-na-galaxy-fold
Otwieranie aplikacji w wyskakującym widoku
1 Przeciągnij gestem od prawej strony ekranu do lewej, a następnie uruchom aplikację z poziomu panelu bocznego.
2

Stuknij pasek narzędzi u góry okna, a następnie dotknij ikonę Wyskakującego okna.

2-12-sepol-jak-wykonywac-wiele-czynnosci-jednoczesnie-na-galaxy-fold
3 Aplikacja zostanie wyświetlona w wyskakującym oknie.
2-12-sepol-jak-wykonywac-wiele-czynnosci-jednoczesnie-na-galaxy-fold
4 Aby otworzyć dodatkowe wyskakujące okna, przeciągnij gestem od prawej strony ekranu do lewej, aby wyświetlić panel boczny. Wybierz odpowiedną aplikację, aby ją otworzyć, a następnie powtórz działania w krokach 2 i 3.
2-12-sepol-jak-wykonywac-wiele-czynnosci-jednoczesnie-na-galaxy-fold

Możesz także alternatywnie uruchomić ostatnio używane aplikacje, korzystając z widoku wyskakującego ekranu:

1

Dotknij ikonę Ostatnio uruchomione aplikacje.

2-12-sepol-jak-wykonywac-wiele-czynnosci-jednoczesnie-na-galaxy-fold
2 Dotknij ikonę aplikacji, którą chcesz otworzyć.
2-12-sepol-jak-wykonywac-wiele-czynnosci-jednoczesnie-na-galaxy-fold
3 Dotknij „Otwórz w wyskakującym widoku”.
2-12-sepol-jak-wykonywac-wiele-czynnosci-jednoczesnie-na-galaxy-fold

Naciśnij „WYŚLIJ” aby przesłać nam swoją opinię. Dziękujemy za udział w ankiecie.

Dziękujemy za twoją opinię