Jak wyświetlić ekran w trybie krajobrazu w Galaxy S9/S9+?

Możesz przełączyć urządzenie w tryb krajobrazu, aby oglądać wszystko na co masz ochotę.

1 Na ekranie startowym dotknij pustego obszaru i przytrzymaj go.
2 Wybierz „Ust. ekranu głównego”.
3 Przesuń przełącznik „Tylko orientacja pionowa” w pozycję wyłączony.
4 Obróć urządzenie poziomo, żeby wyświetlić ekran w trybie krajobrazu.

Pamiętaj: Aby powrócić do poprzednich ustawień, powtórz te same kroki.

Dziękujemy za twoją opinię