Środki bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzenia Galaxy

Ponieważ akumulatory jonowo-litowe wbudowane w produkty Galaxy służą do przechowywania dużych ilości energii, ich niewłaściwe użytkowanie może doprowadzić do powstania poważnych szkód — zarówno osobowych, jak i majątkowych. Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i zapobiec szkodom majątkowym, zapoznaj się uważnie z poniższymi informacjami i korzystaj z produktu w sposób prawidłowy. 

Widok otwartego urządzenia Galaxy Flip na tle grafiki przedstawiającej stan baterii.

Jak dbać o bezpieczeństwo baterii Galaxy

Widok telefonu Samsung Galaxy, słuchawek dokanałowych i zegarków na ładowarce bezprzewodowej.
 • Nie korzystaj z uszkodzonych kabli zasilających lub wtyczek ani z luźnych gniazd elektrycznych. 
 • Nie dotykaj urządzenia, kabli zasilających, wtyczek ani gniazda elektrycznego przy pomocy mokrych dłoni bądź innych mokrych części ciała. 
 • Nie ciągnij kabla zasilającego zbyt mocno podczas odłączania go. 
 • Korzystaj z akumulatorów, ładowarek, akcesoriów i zasobów zatwierdzonych przez producenta. 
 • Nie upuszczaj urządzenia ani nie stosuj wobec niego nadmiernego nacisku. 
 • Nie przechowuj urządzenia w grzejnikach, mikrofalach, gorących sprzętach kuchennych lub pojemnikach wysokociśnieniowych ani w ich pobliżu. 
 • Nie korzystaj z urządzenia ani nie przechowuj go w obszarach o wysokim natężeniu kurzu lub innych pyłów. 
 • Unikaj kontaktu wielofunkcyjnego wtyku jack i małej końcówki ładowarki z materiałami przewodzącymi takimi jak płyny, kurz, proszki metalowe i wkłady ołówkowe.
 • Nie dotykaj wielofunkcyjnego wtyku jack przy pomocy ostrych narzędzi i unikaj jego uderzania. 
 • Nie gryź i nie wkładaj do ust urządzenia ani baterii. 
 • Nie łącz bezpośrednio ujemnych i dodatnich styków ładowarki. 
 • Nie korzystaj z urządzenia na zewnątrz podczas burzy. 
 • Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu innych urządzeń i sprzętów, które mogą być źródłem fal radiowych — np. systemów dźwiękowych lub wież radiowych. 
 • Wyłączaj urządzenie w miejscach, w których występuje ryzyko wybuchu.

Jak bezpiecznie korzystać z telefonu Galaxy

Widok ładowanego urządzenia Galaxy z wyświetlonym postępem ładowania baterii.
 • Dbaj, aby urządzenie było suche. 
 • Nie przechowuj urządzenia wraz z metalowymi przedmiotami takimi jak monety, klucze i biżuteria. 
 • Nie przechowuj urządzenia w pobliżu pól magnetycznych. 
 • Unikaj kontaktu z urządzeniem, jeśli nastąpiło jego przegrzanie. Niezastosowanie się do tej instrukcji grozi powstaniem oparzeń niskotemperaturowych, zaczerwienień i zmian w pigmentacji skóry. 
 • Unikaj ekspozycji obiektywów aparatu na silne światło, w tym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 
 • Jeśli urządzenie wyposażone jest w lampę błyskową lub latarkę, nie korzystaj z niej, aby zmusić inne osoby lub zwierzęta do zamknięcia oczu. 
 • Wyłączaj urządzenie w miejscach, w których występuje ryzyko wybuchu. 
 • Nie upuszczaj urządzenia i chroń je przed uderzeniami. 
 • Nie rozmontowuj, nie modyfikuj i nie naprawiaj urządzenia. 
 • Nie korzystaj z urządzenia w szpitalu, na pokładzie samolotu lub w jakichkolwiek pojazdach, w których mogłoby spowodować zakłócenia fal radiowych. 
 • Jeśli korzystasz z aparatu słuchowego, skontaktuj się z producentem w celu uzyskania informacji na temat zakłóceń radiowych. 
 • Korzystaj z akumulatorów, ładowarek, akcesoriów i zasobów zatwierdzonych przez producenta. 

Dziękujemy za twoją opinię