Wskazówki na temat jak najlepszej optymalizacji pracy baterii telefonu Galaxy

Jeżeli martwi Cię szybko wyczerpująca się bateria telefonu Galaxy podczas jego używania, poniżej zamieszczonych jest kilka wskazówek, które pomogą ograniczyć zużycie energii. Zapoznaj się z opisanymi poniżej różnymi opcjami, które pomagają oszczędzać baterię.

Przed zastosowaniem się do poniższych zaleceń upewnij się, że oprogramowanie urządzenia i powiązane z nim aplikacje są zaktualizowane do najnowszych wersji. Aby zaktualizować oprogramowanie urządzenia mobilnego, wykonaj poniższe działania:

Krok 1. Przejdź do Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania.

Krok 2. Stuknij Pobierz i zainstaluj.

Krok 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Wydłuż czas użytkowania baterii

Możesz sprawdzić pozostałą energię baterii i czas użytkowania urządzenia. Możesz także dokładnie sprawdzić, ile energii zużywają aplikacje. Aby to sprawdzić:

Krok 1. Uruchom aplikację Ustawienia i wybierz Pielęgnacja baterii i urządzenia.

Krok 2. Stuknij Bateria.

Krok 3. Pozostała energia i czas zostaną wyświetlone u góry ekranu.

Szacowany czas pracy baterii.

Pamiętaj:

  • Pozostały czas użytkowania pokazuje czas pozostały do wyczerpania baterii. Pozostały czas użytkowania może się różnić w zależności od ustawień urządzenia i warunków pracy.
  • Możliwe, że aplikacje które pracują w trybie oszczędzania energii nie będą wyświetlały powiadomień.

Przed położeniem się spać, zmień tryb zasilania telefonu. Obniży to wydajność telefonu i wydłuży czas pracy baterii.

Wybrana opcja Bateria i Pielęgnacja urządzenia. Wybrana opcja Bateria i Pielęgnacja urządzenia.

Krok 1. Uruchom aplikację Ustawienia i wybierz Pielęgnacja baterii i urządzenia.

Wybrana opcja Bateria. Wybrana opcja Bateria.

Krok 2. Stuknij Bateria.

Wybrany tryb oszczędzania energii. Wybrany tryb oszczędzania energii.

Krok 3. Stuknij Aktywuj tryb oszczędzania energii.

Podświetlona opcja dostosowywania trybu oszczędzania energii. Podświetlona opcja dostosowywania trybu oszczędzania energii.

Krok 4. Stuknij przełączniki obok wybranych ustawień lub opcji dostosowywania.

Wybrane włączenie trybu oszczędzania energii. Wybrane włączenie trybu oszczędzania energii.

Krok 5. Stuknij przełącznik u góry ekranu, aby aktywować Tryb oszczędzania energii.

Pamiętaj:

  • Korzystania z trybu oszczędzania energii może mieć wpływ na wydajność aplikacji i urządzenia oraz niektóre zadania i funkcje mogą wymagać więcej czasu na wykonanie lub aktualizację.
  • Aplikacje pracujące w tle mogą nie odbierać aktualizacji ani wysyłać powiadomień, jeżeli tryb oszczędzania energii jest aktywny.

Otwieranie aplikacji przez cały dzień może szybko wyczerpać baterię. Aby zaoszczędzić energię, możesz zamknąć niepotrzebne aplikacje.

Krok 1. Stuknij przycisk ostatnio używanych aplikacji, aby otworzyć listę ostatnio używanych aplikacji.

Krok 2. Zamknij niepotrzebne lub nieużywane aplikacje.

Zamknij niepotrzebne aplikacje.

Ponadto możesz ograniczyć zużycie baterii z poziomu ustawień aplikacji uśpionych. Jeżeli są aplikacje, których używasz rzadko, możesz je uśpić w tle, aby bateria nie wyczerpywała się zbyt szybko. Możesz także skonfigurować aplikacje, aby były usypiane automatycznie, jeżeli nie były otwierane przez dłuższy czas.

Wybrana opcja Bateria i Pielęgnacja urządzenia. Wybrana opcja Bateria i Pielęgnacja urządzenia.

Krok 1. Uruchom aplikację Ustawienia i wybierz Pielęgnacja baterii i urządzenia.

Wybrana opcja Bateria. Wybrana opcja Bateria.

Krok 2. Stuknij Bateria.

Wybrana opcja Limity użycia w tle. Wybrana opcja Limity użycia w tle.

Krok 3. Stuknij Limity użycia w tle.

Podświetlone ustawienia opcji Limity użycia w tle. Podświetlone ustawienia opcji Limity użycia w tle.

Krok 4. Możesz ustawić następujące ustawienia.

  • Wpr. nieuż. apl. w tr. uśpienia: Jeżeli określona aplikacja nie była używana przez dłuższy czas, zostanie ona uśpiona automatycznie. Stuknij suwak, aby włączyć opcję.
  • Uśpione aplikacje: Wyświetla wszystkie aplikacje, które są na daną chwilę uśpione, ale mogą działać w tle, jeżeli zaczniesz ich na powrót używać.
  • Aplikacje w stanie głębokiego uśpienia: Wyświetla wszystkie aplikacje, które nigdy nie będą działać w tle. Działają tylko wtedy, gdy je otworzysz.
  • Nigdy nie usypiaj aplikacji: Możesz dodawać aplikacje, które nigdy nie będą wyłączone ani uśpione w tle, aby zawsze mieć możliwość ich użycia.

Niekiedy telefon po prostu wymaga wyłączenia. Jeżeli to konieczne, możesz skrócić czas do wygaszenia ekranu, aby oszczędzać baterię.

Krok 1. Uruchom aplikację Ustawienia, a następnie wybierz Wyświetlacz

Krok 2. Stuknij Wygaszanie ekranu.

Krok 3. Wybierz opcję. Wybierz 15 sekund, aby maksymalnie oszczędzać baterię.

Czas do wygaszenia ekranu celem oszczędzania baterii.

Pamiętaj: Wygaszenie ekranu jest domyślnie ustawione na 30 sekund.

Pobór energii z baterii możesz ograniczyć zmniejszając jasność. Wykonaj działania opisane poniżej, aby zmniejszając jasność ekranu.

Krok 1. Uruchom aplikację Ustawienia, a następnie wybierz Wyświetlacz.

Krok 2. Przeciągnij suwak, aby dostosować Jasność.

Krok 3. Jeżeli aktywujesz opcję Jasność adaptacyjna, jasność jest automatycznie dostosowywana zgodnie ze stanem baterii i oświetleniem w otoczeniu.

Redukcja jasności celem ograniczenia poboru energii.

Możesz ograniczyć zużycie energii i uniknąć przypadkowego wybierania numerów dzięki blokowaniu przypadkowych dotknięć. W ten sposób wyeliminujesz niepomyślne zbiegi okoliczności.

Krok 1. Uruchom aplikację Ustawienia, a następnie wybierz Wyświetlacz

Krok 2. Stuknij suwak obok opcji Ochrona przed przypadkowym dotknięciem, aby ją aktywować.

Ochrona przed przypadkowym dotknięciem celem oszczędzania energii.

Aby ograniczyć zużycie energii, zaleca się dezaktywację funkcji Wi-Fi i Bluetooth, jeżeli z nich nie korzystasz.

Jak wyłączyć Wi-Fi?

Krok 1. Uruchom aplikację Ustawienia, a następnie wybierz Połączenia.

Krok 2. Stuknij suwak Wi-Fi, aby włączyć opcję.

Alternatywnie możesz wyłączyć Wi-Fi, stukając ikonę Wi-Fi w panelu szybkich ustawień.

 

Jak wyłączyć Bluetooth?

Krok 1. Uruchom aplikację Ustawienia, a następnie wybierz Połączenia.

Krok 2. Stuknij suwak Bluetooth, aby wyłączyć opcję.

Alternatywnie możesz wyłączyć Bluetooth, stukając ikonę Bluetooth w panelu szybkich ustawień.

Ponadto — aby wspomóc oszczędzanie energii baterii — zaleca się dezaktywację automatycznej synchronizacji aplikacji, które wymagają synchronizacji oraz wyłączenie ekranu naciśnięciem przycisku bocznego, jeżeli urządzenie nie jest używane.

Pamiętaj: Prezentowany na zrzutach ekranowych widok ekranu oraz menu mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia i wersji oprogramowania.

Więcej informacji dostępnych jest w Centrum Wsparcia Samsung w temacie Bateria urządzeń Galaxy.

Jak korzystać z aplikacji Samsung Members?

Jeżeli twój telefon, tablet, słuchawki lub smartwatch Samsung sprawia problemy, możesz zadać nam pytanie w aplikacji Samsung Members. Dowiedz się więcej o przesyłaniu raportu o błędach.

Dziękujemy za twoją opinię