Jak zarządzać aplikacjami na telewizorze QLED

Możesz zainstalować różne aplikacje, żeby dostosować swój telewizor do swoich zainteresowań.

Przede wszystkim upewnij się, że Twój telewizor jest połączony do Internetu oraz jest zalogowany do konta Samsung Account. Następnie wykonaj poniższe kroki, żeby skonfigurować i zarządzać aplikacjami.

Pamiętaj: Użyj przycisków nawigacyjnych Lewo, Prawo, Góra i Dół na pilocie OneRemote żeby wybrać odpowiednie menu, następnie dotknij przycisk Wybierz, żeby potwierdzić.

Pobierz aplikację
1 Naciśnij przycisk Strony domowej (Smart Hub) na pilocie OneRemote.
Naciśnij przycisk Strony domowej (Smart Hub) na pilocie OneRemote
2 Wybierz „Aplikacje”.
Wybierz aplikacje na swoim telewizorze QLED
3 Wybierz ikonę Szukaj, żeby wyszukać aplikacje.
Wybierz Wyszukaj, żeby znaleźć nowe aplikacje na swój telewizor QLED
4 Wprowadź nazwę aplikacji, którą chcesz pobrać. W tym przykładzie, „Netflix”.
Wyszukaj aplikację na swoim telewizorze QLED
5 Wybierz aplikację, następnie wybierz „Instaluj”, żeby pobrać aplikację.
6 Wybierz „Otwórz”, żeby uruchomić aplikację.
7 Ewentualnie, naciśnij przycisk Wstecz na pilocie OneRemote, żeby wyjść z menu.

Uwaga: Żeby powrócić do menu ekranu głównego, być może będzie trzeba nacisnąć przycisk Wstecz kilka razy.

Usuń aplikacje
1 Wybierz „Aplikacje”.
2 Wybierz „Ustawienia”.
Wybierz ikonę Ustawienia w menu aplikacji na swoim telewizorze QLED
3 Wybierz aplikacje, które chcesz usunąć, a następnie wybierz „Usuń”.
Wybierz aplikacje, a następnie wybierz Usuń, żeby usunąć aplikację ze swojego telewizora QLED
4 Wybierz „Usuń” ponownie, żeby potwierdzić.
5 Naciśnij przycisk Wstecz na swoim pilocie OneRemote, żeby wyjść.

Uwaga: Żeby powrócić do menu ekranu głównego, być może będzie trzeba nacisnąć przycisk Wstecz kilka razy.

Dziękujemy za twoją opinię