Batterivård & underhåll
för längre hållbarhet

Läs mer om hur du använder
och vårdar ditt batteri
för maximal säkerhet och prestanda.

Optimal miljö för batterianvändning

Den optimala användningstemperaturen för Galaxy är 0°-35°C.

Långvarig användning eller laddning i extrema temperaturer kan göra att batteriet försämras snabbare.

Tillfällig exponering för extrema temperaturer aktiverar enhetens skydd för att minimera problem med batteriets prestanda,
och laddningen blir begränsad för att skydda batteriet om temperaturen blir för hög eller låg för ett visst intervall.

Förhindra oväntade avstängningar

 • TemperaturikonAnvänd enheten i en optimal användningstemperatur (0°-35°C).
  Längre användning eller förvaring i temperaturer över 35°C eller under 0° kommer att försämra batteriprestandan och kan leda till oväntade avstängningar och att batteriets livslängd förkortas.

  Om du utsätter enheten för extrema temperaturer ska du låta enheten anpassa sig till den optimala användningstemperaturen (0°-35°C) innan du använder den.  Använd eller lämna inte din enhet någon längre tid i en mycket varm miljö, som t.ex inuti en varm bil på sommaren.
  Förvara eller lämna inte din enhet i en kall miljö, med temperaturer under nollan vintertid.
 • KartikonOm din telefon stänger av sig regelbundet, besök närmaste servicecenter.
  Det kan vara dags att byta ut ditt batteri, eftersom batterier är förbrukningsvaror som försämras över tid.
 • BatterisymbolGå till inställningar för tips om hur du förlänger batteriets livslängd.
  Batterikapacitet och antalet användningstimmar kan variera beroende på enhetens inställningar och ditt användningsmönster.

Minska batteriförsämringen genom att ladda rätt

Använder du enheten för första gången?
Har du inte använt den på ett tag?

I så fall, försök att ladda ditt batteri fullt innan användning.
Ansluta kabeln till din telefon
 • Använd alltid en Samsung-godkänd laddare för att undvika att batteriet försämras eller skadas.
 • Använd alltid en laddare som passar. En inkompatibel laddare kan skada USB-porten.  
 • Anslut laddaren ordentligt. Om laddaren inte är ordentligt ansluten kan enheten skadas.
 • Koppla ur laddaren när enheten når 100% för att undvika att batteriet sväller.

Om din enhet inte kommer att användas på ett tag, prova det här

 • Stäng av enheten och ladda den med en Samsung-godkänd laddare för att undvika dränering.
 • Ladda upp enheten till ungefär 50~70% innan du lägger undan den en längre tid.
 • Ladda enheten var 3~6 månad.
 • Förvara den i en sval och torr miljö för att bevara batteriprestandan.
Trådlöst laddningsställ
Batteriet kan försämras snabbare om en enhet lämnas med batteriet urladdat under en längre tid.
Vänligen besök ditt närmaste servicecenter om du har behov av att kontrollera batteriet.
I det fall du vill att slänga produkten på ett säkert sätt, vänligen läs mer om din lokala avfallshantering.
* Bilderna är simulerade och används endast i illustrativt syfte.