วิสัยทัศน์
ปรัชญา
บริษัท
ผู้บริหาร

CEO

ประวัติ
บริบทธุรกิจ
คอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์
ไอทีและการสื่อสารเคลื่อนที่
โซลูชั่นอุปกรณ์
ความยั่งยืน
กลยุทธ์
ความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม
ความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่มีความรับผิดชอบ
ซัพพลายเชน
จรรยาบรรณ
รายงานและนโยบาย
ข้อเท็จจริงและตัวเลข
อาชีพ
Samsung อาชีพ
การทำงานที่ Samsung
สาขาตำแหน่งงาน
โครงการความสามารถพิเศษของเรา
กฎระเบียบและแนวทาง
  • นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย 1.93 MB ดาวน์โหลด
  • มาตรฐานสำหรับการควบคุมสารต่าง ๆ ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ 1.39 MB ดาวน์โหลด
  • แถลงการณ์ REACH SVHC 189 KB ดาวน์โหลด
  • ระบบการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ของเสียตามภูมิภาค 609KB ดาวน์โหลด
  • การกําจัด WEEE อย่างถูกต้อง 2.64 MB ดาวน์โหลด
  • คู่มือและหลักปฏิบัติของซัพพลายเออร์ 180 KB ดาวน์โหลด
ดูเพิ่มเติม ปิด
การรับรองผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการ
ดูเพิ่มเติม ปิด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ