ไฮไลต์คุณสมบัติการเข้าใช้งานต่าง ๆ

เพื่อเดินหน้าทำให้ทุกคนสามารถเข้าใช้งานเทคโนโลยีของเราได้อย่างต่อเนื่องนั้น Samsung ได้พัฒนาและนำโซลูชันด้านเทคนิคต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ ด้วยดีไซน์และการเข้าใช้งานที่ดูเรียบง่ายและสะดวกสบายของโซลูชันดังกล่าว Samsung ได้ช่วยให้ทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีและใช้ประโยชน์คุณสมบัติใหม่ ๆ อันน่าตื่นเต้นได้อย่างง่ายดาย

การเข้าใช้งาน
อุปกรณ์เคลื่อนที่

โซลูชันการเข้าใช้งานที่ง่ายดายช่วยให้ทุก ๆ คนซึ่งรวมถึงผู้คนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือข้อจำกัดอื่น ๆ สามารถสื่อสารกับโลกกว้างได้อย่างสะดวกสบาย เชิญสัมผัสคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ตรงตามความต้องการของคุณกันได้เลย

เมนู 'การเข้าใช้งาน' นั้นแสดงผลอยู่ ซึ่งประกอบไปด้วยตัวเลือกต่าง ๆ อาทิ 'ตัวอ่านหน้าจอ', 'คุณสมบัติเพิ่มความสามารถด้านการมองเห็น', 'คุณสมบัติเพิ่มความสามารถด้านการได้ยิน', 'ปฏิสัมพันธ์และความคล่องตัว' และ 'การตั้งค่าขั้นสูง' เมนู 'การเข้าใช้งาน' นั้นแสดงผลอยู่ ซึ่งประกอบไปด้วยตัวเลือกต่าง ๆ อาทิ 'ตัวอ่านหน้าจอ', 'คุณสมบัติเพิ่มความสามารถด้านการมองเห็น', 'คุณสมบัติเพิ่มความสามารถด้านการได้ยิน', 'ปฏิสัมพันธ์และความคล่องตัว' และ 'การตั้งค่าขั้นสูง'

การเข้าใช้งานทีวี

ปุ่มลัดสำหรับการเข้าใช้งาน

คุณสามารถดูหรือปรับสถานะคุณสมบัติการเข้าใช้งานต่าง ๆ ของทีวีได้ด้วยสัมผัสเดียวจากเมนูในหน้าจอ

ภาพด้านหน้าของทีวี QLED ที่มีการใช้ปุ่มลัดสำหรับการเข้าใช้งาน ภาพด้านหน้าของทีวี QLED ที่มีการใช้ปุ่มลัดสำหรับการเข้าใช้งาน

อุปกรณ์สวมใส่
อุปกรณ์สวมใส่

นาฬิกาข้อมือระบบสั่น

ทราบเวลาปัจจุบันผ่านระบบสั่นด้วยการสัมผัสหน้าปัดนาฬิกาด้วยสองนิ้ว

ภาพด้านหน้าของ Galaxy Watch ที่แสดงให้เห็นถึงตัวเลือกเมนูนาฬิกาข้อมือระบบสั่นที่เปิดอยู่ ภาพด้านหน้าของ Galaxy Watch ที่แสดงให้เห็นถึงตัวเลือกเมนูนาฬิกาข้อมือระบบสั่นที่เปิดอยู่

บ้าน
เครื่องใช้
ภายในบ้าน

หน้าจอการใช้งาน

หน้าจอการใช้งานทำให้เด็ก ๆ และผู้ใช้ที่นั่งวีลแชร์สามารถใช้งาน Family Hub ได้

* ภาพของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

บันทึกข้อความแสดงอยู่ในหน้าจอตู้เย็น WR9900M ของ Samsung บันทึกข้อความแสดงอยู่ในหน้าจอตู้เย็น WR9900M ของ Samsung

* ภาพของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ