เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

[How To] วิธีการตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน (Factory Reset)

เมื่อรู้สึกว่าโทรศัพท์ที่ใช้อยู่ ประสิทธิภาพและการประมวลผลช้ากว่าปกติ เนื่องจากระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนาน และข้อมูลขยะที่อยู่เต็มเครื่อง ซึ่งวิธีที่จะช่วยให้โทรศัพท์กลับมาใช้งานได้ปกตินั่น คือการตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน หรือ Factory Reset แต่ที่ต้องทำก่อนการตั้งค่าควรจะสำรองข้อมูลเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายระหว่างการรีเซ็ท

สิ่งที่ควรระวังข้อมูลในเครื่องจะถูกลบทั้งหมด แต่ข้อมูลที่อยู่ใน Micro SD Card จะไม่ถูกลบ

วิธีการตั้งค่าข้อมูลจากโรงงานสามารถทำได้ 2 วิธี

วิธีที่ 1 รีเซ็ตจากเมนูของอุปกรณ์

- เข้าไปที่การตั้งค่า (Setting)

- เลือกที่การจัดการทั่วไป (General Management)

- เลือกรีเซ็ตอุปกรณ์ (Reset)

- เลือกการตั้งค่าเหมือนโรงงาน (Factory Data Reset) แล้วแตะปุ่ม Reset เพื่อเริ่มต้นขั้นตอนการรีเซ็ตเครื่อง และการล้างเครื่อง

- เลือกรีเซ็ต (Reset)

วิธีที่ 2 รีเซ็ตโดยใช้ปุ่มจากโทรศัพท์

- ปิดเครื่องโทรศัพท์ โดยกดปุ่มเพิ่มเสียง และปุ่ม Power ค้างไว้ เมื่อขึ้น Logo Samsung ให้ปล่อยมือออกจนขึ้นหน้าต่างเหมือนในรูป

- กดที่ปุ่มลดเสียง เพื่อเลื่อนลงมาที่เมนู wipe data / factory reset จากนั้นกดปุ่มPower เพื่อเลือกเมนู

- กดปุ่มลดเสียงเลื่อนลงมาที่เมนู Yes - delete all user data จากนั้นกดปุ่ม
Power เพื่อเลือกเมนู

หลังจากรีบูทเสร็จ สมาร์ทโฟนของคุณก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ หมดปัญหาเรื่องเครื่องช้าไปได้เลย

** หมายเหตุ การแสดงผลของหน้าจออาจจะแตกต่างกัน ในแต่ละรุ่นของ สมาร์ทโฟน

อ่านเรื่องราวเหล่านี้ในครั้งต่อไป