จะลบ Samsung Account อย่างถาวรได้อย่างไร?

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-08-09

คุณสามารถลบบัญชี Samsung ของคุณอย่างถาวรได้หากต้องการ การลบ  Samsung Account ของคุณจะลบรายละเอียดบัญชี ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เหลืออยู่ทั้งหมดของคุณ

View of the delete Samsung account screen with cancellation warning.

คุณสามารถลบบัญชีของคุณได้จาก เว็บไซต์ทางการของ Samsung Account โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

Step 1. Get into your Samsung account. Step 1. Get into your Samsung account.

ขั้นตอนที่ 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ

Step 2. Tap on "Profile" tab on the top of the screen. Step 2. Tap on "Profile" tab on the top of the screen.

ขั้นตอนที่ 2. คลิกที่ตัวเลือก “โปรไฟล์”

Step 3. Tap on Samsung account settings button on the bottom of the screen. Step 3. Tap on Samsung account settings button on the bottom of the screen.

ขั้นตอนที่ 3. คลิกปุ่มการตั้งค่า Samsung Account

Step 4. Go to the bottom of the screen and tap on "Delete account" option. Step 4. Go to the bottom of the screen and tap on "Delete account" option.

ขั้นตอนที่ 4. คลิก “ลบบัญชี”

เมื่อคุณลบ Samsung Account รายละเอียดของคุณจะถูกลบออกจากบริการทั้งหมดของ Samsung ที่เชื่อมต่อกับบัญชีของคุณด้วย นอกจากนี้ ข้อมูลทั้งหมดที่เป็นของบัญชีของคุณ เช่น รายการที่ดาวน์โหลด, ประวัติการซื้อ ฯลฯ จะถูกลบออกด้วย

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ออกจากระบบอุปกรณ์ของคุณก่อนที่จะลบ Samsung Account ของคุณ การลบ Samsung Account ไม่ได้เป็นการลงชื่อออกจากอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ เมื่อ Samsung Account ของคุณถูกลบแล้ว คุณจะไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้อุปกรณ์เพื่อรีเซ็ตอุปกรณ์หรือลบข้อมูลในอุปกรณ์ของคุณได้อีกต่อไป

หากต้องการค้นหาว่าคุณใช้บริการใดกับบัญชี Samsung ของคุณ ให้ไปที่ เว็บไซต์ทางการของ Samsung Account

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ