ฉันจะค้นหา ID หรือรหัสผ่านของฉันได้อย่างไรหากฉันลืม

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2024-04-30

Samsung account ช่วยให้คุณใช้แอปและบริการเฉพาะ เช่น Samsung Pass และ Samsung Find รวมถึงการสำรองข้อมูลไปยัง Samsung Cloud ในกรณีที่คุณจำข้อมูลรับรองบัญชีของคุณไม่ได้ คุณสามารถกู้คืน ID Samsung account ของคุณหรือรีเซ็ทรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงบัญชีของคุณได้อีกครั้ง

หน้าจอเข้าสู่ระบบ Samsung account

คุณสามารถรับ ID Samsung account ของคุณได้ทางหมายเลขโทรศัพท์หรือคำใบ้สำหรับ ID ทางอีเมลของคุณ

หน้าแรกของการตั้งค่า หน้าแรกของการตั้งค่า

ขั้นตอนที่ 1 เปิด การตั้งค่า > เลือก Samsung account

ตัวเลือกสำหรับการลงชื่อเข้าใช้บัญชี ตัวเลือกสำหรับการลงชื่อเข้าใช้บัญชี

ขั้นตอนที่ 2 เลือก ลืมรหัสผ่านหรือไม่มีบัญชีใช่หรือไม่

ตัวเลือกในการสร้างบัญชีหรือกู้คืนข้อมูลรับรอง ตัวเลือกในการสร้างบัญชีหรือกู้คืนข้อมูลรับรอง

ขั้นตอนที่ 3 เลือก ลืม ID

การกู้คืนด้วยคำใบ้สำหรับ ID ทางอีเมล

ตัวเลือกวิธีการตรวจสอบ ตัวเลือกวิธีการตรวจสอบ

ขั้นตอนที่ 1 แตะมีปัญหาในการรับ ID บัญชีของคุณใช่หรือไม่

หน้าจอยืนยันความเป็นเจ้าของบัญชี หน้าจอยืนยันความเป็นเจ้าของบัญชี

ขั้นตอนที่ 2 ป้อนข้อมูลที่ร้องขอ > แตะ ดำเนินการ

หน้าจอคำใบ้การยืนยัน ID บัญชี หน้าจอคำใบ้การยืนยัน ID บัญชี

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบรหัสอีเมลที่แสดง > แตะ เข้าสู่ระบบตอนนี้ > ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ

กู้คืนด้วยหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลสำรอง

ค้นหา ID บัญชีของคุณตามหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลสำหรับการกู้คืน ค้นหา ID บัญชีของคุณตามหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลสำหรับการกู้คืน

ขั้นตอนที่ 1 ป้อนหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการกู้คืน (สำรอง) หรืออีเมลสำหรับการกู้คืน (สำรอง) > แตะ ดำเนินการ

หน้าจอยืนยันความเป็นเจ้าของบัญชี หน้าจอยืนยันความเป็นเจ้าของบัญชี

ขั้นตอนที่ 2 ป้อนข้อมูลที่ร้องขอ > แตะ ดำเนินการ

หน้าจอยืนยันข้อความ หน้าจอยืนยันข้อความ

ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันว่าหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลที่แสดงเป็นของคุณ > แตะ ส่งรหัส > ป้อนรหัสยืนยันหรือหมายเลข PIN > แตะ ตรวจสอบ

หน้าจอยืนยัน ID อีเมล หน้าจอยืนยัน ID อีเมล

ขั้นตอนที่ 4 เลือก ID อีเมล > แตะ เข้าสู่ระบบตอนนี้ > ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ

ทำตามขั้นตอนด้านล่างก่อน จากนั้นเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งจากสี่วิธีในส่วนถัดไปเพื่อรีเซ็ทรหัสผ่าน

หน้าแรกของการตั้งค่า หน้าแรกของการตั้งค่า

ขั้นตอนที่ 1 เปิด การตั้งค่า > เลือก Samsung account

ตัวเลือกในการป้อน ID บัญชี ตัวเลือกในการป้อน ID บัญชี

ขั้นตอนที่ 2 ป้อน ID บัญชีของคุณ > แตะ ถัดไป

ตัวเลือกสำหรับการป้อนรหัสผ่านหรือการกู้คืนรหัสผ่าน ตัวเลือกสำหรับการป้อนรหัสผ่านหรือการกู้คืนรหัสผ่าน

ขั้นตอนที่ 3 เลือก ลืมรหัสผ่านหรือไม่

หน้าจอรีเซ็ทรหัสผ่าน หน้าจอรีเซ็ทรหัสผ่าน

ขั้นตอนที่ 4 ป้อน ID อีเมลของคุณ > แตะ รีเซ็ทรหัสผ่าน

หน้าจอยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ หน้าจอยืนยันหมายเลขโทรศัพท์

ขั้นตอนที่ 5 ป้อนหมายเลขโทรศัพท์บัญชีของคุณ > แตะ ดำเนินการ

1. รีเซ็ทรหัสผ่านผ่านอีเมลหลัก

ตัวเลือกวิธีการตรวจสอบ ตัวเลือกวิธีการตรวจสอบ

ขั้นตอนที่ 1 เลือก การยืนยันอีเมล > แตะ ดำเนินการ

โปรดสังเกตว่าอีเมลได้ถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลหลักของคุณแล้ว โปรดสังเกตว่าอีเมลได้ถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลหลักของคุณแล้ว

ขั้นตอนที่ 2 แตะ ไปที่ข้อความเข้า > และทำตามคำแนะนำในอีเมล


* หากคุณไม่เห็นปุ่ม ไปที่ข้อความเข้า บนโทรศัพท์ของคุณ โปรดตรวจสอบกล่องจดหมายอีเมลของคุณโดยตรง

หน้าจอรีเซ็ทรหัสผ่าน หน้าจอรีเซ็ทรหัสผ่าน

ขั้นตอนที่ 3 ป้อนรหัสผ่านใหม่ > แตะ ถัดไป


* คุณสามารถเลือกที่จะออกจากระบบหรือคงสถานะลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณบนอุปกรณ์อื่นที่มีเซสชันการเข้าสู่ระบบอยู่ได้

* ในบางประเทศที่คุณสามารถลงทะเบียนด้วย ID โทรศัพท์มือถือ คุณสามารถรีเซ็ทรหัสผ่านผ่านการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ได้

2. รีเซ็ทรหัสผ่านด้วยคำถามเพื่อความปลอดภัย

ตัวเลือกวิธีการตรวจสอบ ตัวเลือกวิธีการตรวจสอบ

ขั้นตอนที่ 1 เลือก ยืนยันด้วยคำถามเพื่อความปลอดภัย

หน้าจอตอบคำถามเพื่อความปลอดภัย หน้าจอตอบคำถามเพื่อความปลอดภัย

ขั้นตอนที่ 2 ตอบคำถามเพื่อความปลอดภัยของคุณ > แตะ ตรวจสอบ

หน้าจอรีเซ็ทรหัสผ่าน หน้าจอรีเซ็ทรหัสผ่าน

ขั้นตอนที่ 3 ป้อนรหัสผ่านใหม่ > แตะ ถัดไป


* คุณสามารถเลือกที่จะออกจากระบบหรือคงสถานะลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณบนอุปกรณ์อื่นที่มีเซสชันการเข้าสู่ระบบอยู่ได้

* หากต้องการรีเซ็ทรหัสผ่านด้วยคำถามเพื่อความปลอดภัย คุณต้องลงทะเบียนคำถามเพื่อความปลอดภัยในการตั้งค่า Samsung account ของคุณก่อน

3. รีเซ็ทรหัสผ่านด้วยอีเมลการกู้คืน

ตัวเลือกวิธีการตรวจสอบ ตัวเลือกวิธีการตรวจสอบ

ขั้นตอนที่ 1 เลือก ยืนยันด้วยหมายเลขกู้คืนหรืออีเมล

หน้าจอตัวเลือกทางเลือกการยืนยัน หน้าจอตัวเลือกทางเลือกการยืนยัน

ขั้นตอนที่ 2 เลือก อีเมลการกู้คืน > แตะ ดำเนินการ > แตะ ไปที่ข้อความเข้า > และทำตามคำแนะนำในอีเมล

หน้าจอรีเซ็ทรหัสผ่าน หน้าจอรีเซ็ทรหัสผ่าน

ขั้นตอนที่ 3 ป้อนรหัสผ่านใหม่ > แตะ ถัดไป


* คุณสามารถเลือกที่จะออกจากระบบหรือคงสถานะลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณบนอุปกรณ์อื่นที่มีเซสชันการเข้าสู่ระบบอยู่ได้

* หากต้องการรีเซ็ทรหัสผ่านด้วยอีเมลการกู้คืน คุณต้องลงทะเบียนอีเมลการกู้คืนไว้ในการตั้งค่า Samsung account ของคุณก่อน

4. รีเซ็ทรหัสผ่านด้วยเบอร์โทรศัพท์การกู้คืน

ตัวเลือกวิธีการตรวจสอบ ตัวเลือกวิธีการตรวจสอบ

ขั้นตอนที่ 1 เลือก ยืนยันด้วยหมายเลขกู้คืนหรืออีเมล

หน้าจอตัวเลือกทางเลือกการยืนยัน หน้าจอตัวเลือกทางเลือกการยืนยัน

ขั้นตอนที่ 2 เลือก เบอร์โทรศัพท์การกู้คืน > แตะ ดำเนินการ

หน้าจอยืนยันความเป็นเจ้าของบัญชี หน้าจอยืนยันความเป็นเจ้าของบัญชี

ขั้นตอนที่ 3 ป้อนวันเกิดของคุณ > แตะ ดำเนินการ

หน้าจอยืนยันข้อความ หน้าจอยืนยันข้อความ

ขั้นตอนที่ 4 ยืนยันว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่แสดงเป็นของคุณ > แตะ ส่งรหัส > ป้อนรหัสยืนยัน > แตะ ตรวจสอบ

หน้าจอรีเซ็ทรหัสผ่าน หน้าจอรีเซ็ทรหัสผ่าน

ขั้นตอนที่ 5 ป้อนรหัสผ่านใหม่ > แตะ ถัดไป


* คุณสามารถเลือกที่จะออกจากระบบหรือคงสถานะลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณบนอุปกรณ์อื่นที่มีเซสชันการเข้าสู่ระบบอยู่ได้

* หากต้องการรีเซ็ทรหัสผ่านด้วยเบอร์โทรศัพท์การกู้คืน คุณต้องลงทะเบียนเบอร์โทรศัพท์การกู้คืนในการตั้งค่า Samsung account ของคุณก่อน

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ