[เครื่องซักผ้า] วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยตัวเอง เมื่อตัวเครื่องไม่ปั่นหมาด หรือ Error Code UE หรือ UB

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2020-11-23

1. ให้ตรวจสอบการตั้งระดับของเครื่องซักผ้า ซึ่งสามารถตรวจสอบโดยการกดมุมของตัวเครื่องขณะเครื่องปั่นหมาด และสามารถปรับระดับได้ที่ขาตั้งของเครื่อง

16

2. ให้หยุดเครื่องที่รอบการปั่นหมาดและตรวจสอบสถานะของผ้า
- ถ้าผ้าไปค้างอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งกระจายผ้าให้สม่ำเสมอแล้วเริ่มใหม่
- ถ้าผ้ามีมากหรือน้อยเกินไปเช่นผ้าเช็ดเท้าหรือผ้าขนหนูเครื่องอาจไม่หมุน

17

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ