ขั้นตอนการแก้ไขเมื่อเปิดประตูเครื่องซักผ้าฝาหน้าไม่ออก

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-06-30

การตรวจสอบมีดังนี้

 

    ➀ ให้ตรวจสอบว่าล็อคประตูหักหรือไม่หากล็อคประตูหัก แต่ถ้าไม่แน่ใจ

 

    ➁ ปิดเครื่อง >>ถอดปลั๊กทิ้งไว้ 1 นาที >> เสียบปลั๊กกลับไปใหม่แล้วเปิดเครื่อง รอ 3 นาที แล้วจึงเปิดฝา

 

    ➂ ตรวจสอบว่าเครื่องระบายน้ำออกหมดแล้วหรือไม่

        - แนะนำให้ระบายน้ำทิ้งออกจาก"ท่อน้ำทิ้งฉุกเฉิน"

 

    ➃ เสียบปลั๊ก >>  เปิดเครื่อง รอ 3 นาที(หรือรอให้ไฟล็อคประตูดับไปก่อน) แล้วจึงเปิดประตู

 

    ➄ ให้เอามือกดๆที่ขอบประตูเน้นตรงตำแหน่งที่เป็นมือจับ แล้วลองเปิดประตู

 

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ