[WW90K6410QW/ST] ฟังก์ชั่นล็อคป้องกันเด็ก

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2020-11-23

อัพเดทล่าสุด 25 ม.ค. 60

 

 

 

 

 

     ฟังก์ชั่นล็อคป้องกันเด็ก 2  เป็นการทำงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับเด็กหรือมีการมากดปุ่มต่างๆเล่น  ระบบล็อคป้องกันเด็กจะล็อคปุ่มทั้งหมดของตัวเครื่องยกเว้นปุ่ม "เปิด/ปิด"


     1. วิธีการเปิดใช้งานฟังก์ชั่นล็อคป้องกันเด็ก  ให้กดปุ่ม "อุณหภูมิ" และ "ล้างน้ำ" ค้างไว้ พร้อมกัน 3 วินาที  วิธีเปิดใช้งานให้กดปุ่ม "เริ่ม/พัก"
     ก่อนกดปุ่ม "เริ่ม/พัก" คุณยังสามารถเปิดฝาประตูหรือเปลี่ยนการตั้งค่าได้อยู่ โดย
กดปุ่มฟังก์ชั่นที่ต้องการ  เมื่อกดปุ่ม "เริ่ม/พัก" เพื่อเดินเครื่องแล้วฟังก์ชั่นล็อคป้องกันเด็กจะทำงาน


     2. วิธีปิดฟังก์ชั่นล็อคป้องกันเด็กชั่วคราว  เปิดประตูและกดปุ่ม "อุณหภูมิ" และ "ล้างน้ำ" ค้างไว้พร้อมกัน 3 วินาที  ฟังก์ชั่นล็อคป้องกันเด็กจะหยุดทำงานชั่วคราวเป็นเวลา 1 นาทีและไฟสัญลักษณ์จะกระพริบขึ้นเพิ่มผ้าหรือทำอย่างอื่นแล้วปิดฝาภายใน 2 นาที  มิเช่นนั้นเครื่องจะร้องเตือนต่ออีก 2 นาที  เมื่อปิดประตูแล้วฟังก์ชั่นล็อคป้องกันเด็กจะกลับมาทำงานและไฟสัญลักษณ์จะสว่างขึ้น


     3.วิธียกเลิกฟังก์ชั่นล็อคป้องกันเด็ก  กดปุ่ม "อุณหภูมิ" และ "ล้างน้ำ" ค้างไว้พร้อม
กัน 6 วินาที  ในกรณีที่ฟังก์ชั่นล็อคป้องกันเด็กถูกปิดไว้ชั่วคราวให้กดปุ่ม "อุณหภูมิ" และ "ล้างน้ำ" ค้างไว้พร้อมกัน 3 วินาที

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดคลิกปุ่ม "ส่ง" ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ