ขณะใช้งานขึ้น ERROR "ตรวจพบการว่างซ้อนหน้าจอ"

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2020-10-26

ขณะใช้งานตัวเครื่องมีแจ้งเตือนขึ้นมาว่า "ตรวจพบการวางซ้อนหน้าจอ" ให้กดคำว่า "เปิดการตั้งค่า"  จะปรากฏรายการแอพพลิเคชั่นต่างๆเรียงลงมา  และด้านขวามือของแอพพลิเคชั่นจะมีสวิตช์เลื่อนเปิดปิด   ให้ทำการเลื่อนปิดการทำงานของแอพพลิเคชั่นทั้งหมด   แล้วทำการกดเคลียแอพพลิเคชั่นทั้งหมดและลองเข้าใช้งานใหม่อีกครั้ง

หากยังมีอาการเดิมอีกให้ทำการลบการติดตั้งแอพพลิเคชั่นที่มีการดาวน์โหลดออกจากตัวเครื่องก่อน หรืออาจจะต้องการรีเซ็ตเครื่องคืนค่าโรงงาน

โปรดคลิกปุ่ม "ส่ง" ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ