[Galaxy A9 pro] ขั้นตอนการเปิดใช้งานการเตือนอัจฉริยะ

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2020-11-23

อัพเดทล่าสุด 30 ส.ค. 59

 

 

 

 

Q : ขั้นตอนการเปิดใช้งานการเตือนอัจฉริยะ


A : เมื่อคุณเปิดใช้งานฟังก์ชั่น "การเตือนอัจฉริยะ" หากมีข้อความหรือสายที่ไม่ได้รับอุปกรณ์ของคุณจะสั่นเมื่อคุณหยิบขึ้นมาเพื่อเป็นการแจ้งเตือน


      ขั้นตอนการเปิดใช้งาน


     1.ในหน้าจอแอพ แตะ "การตั้งค่า"


     2.แตะ "คุณสมบัติขั้นสูง"


                     1 


 

     3.แตะ "การเตือนอัจฉริยะ"


                     2 


     4.แตะ "ปิด" เพื่อเปิดใช้งาน


 

     3      4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ