[Samsung Galaxy J5 prime] ขั้นตอนการใส่ซิมการ์ด

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-08-09

Q : ขั้นตอนการใส่ซิมการ์ด


A : ตัวเครื่อง Galaxy J5 prime รองรับเฉพาะนาโนซิมเท่านั้น

[Galaxy J5 prime] ขั้นตอนการใส่ซิมการ์ด
1 สอดสลักเข้าไปในรูที่ถาดซิมการ์ด เพื่อเปิด

หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าสลักตั้งฉากหรือใส่เข้าไปพอดีกับรูเปิดซิมหรือไม่ เพราะมิฉะนั้นอุปกรณ์จะได้รับความเสียหาย

2 ค่อยดึงถาดใส่ซิมการ์ดออกเบาๆ
3 ใส่ซิมการ์ดโดยวางคว่ำด้านที่มีแถบทองเหลืองลง ใส่ซิมหลักที่ถาดซิม 1
4 ใส่ถาดซิมการ์ดกลับเข้าไปในช่องถาดซิมการ์ด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถาดซิมการ์ดปิดสนิทเพื่อป้องกันน้ำและฝุ่นเข้าอุปกรณ์ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายได้

หมายเหตุ: ห้ามใส่การ์ดความจำในช่องซิมการ์ด หากการ์ดความจำติดค้างอยู่ในช่องซิมการ์ด ให้นำเครื่องไปที่ศูนย์บริการซัมซุงเพื่อถอดการ์ดความจำออก

[Galaxy J5 prime] ขั้นตอนการใส่ซิมการ์ด

โปรดคลิกปุ่ม "ส่ง" ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ