[Samsung Pass] ใช้งานหลังลบข้อมูลไบโอเมตริกซ์ได้หรือไม่?

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-07-29

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 60

 

 

 

 

 

 

Q : ฉันยังคงสามารถใช้ Samsung Pass หลังจากลบข้อมูลไบโอเมตริกซ์ทั้งหมดของฉันลงในโทรศัพท์มือถือได้หรือไม่?


A : หากคุณลบลายนิ้วมือหรือม่านตาที่ลงทะเบียนไว้ทั้งหมด  ระบบจะถือว่าคุณไม่ได้ใช้งานบัญชีผู้ใช้ Samsung Pass ของคุณแล้ว  และคุณจะไม่สามารถใช้งาน Samsung Pass ได้   หากต้องการใช้ Samsung Pass ต่อไป คุณจำเป็นต้องเปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ของคุณใหม่อีกครั้ง  โดยการเปิด Samsung Pass ใส่รหัสผ่านสำหรับ Samsung account ของคุณ แล้วลงทะเบียนข้อมูลลายนิ้วมือหรือม่านตาของคุณอีกครั้ง

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดคลิกปุ่ม "ส่ง" ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ