[SM R365] วัดอัตราการเต้นหัวใจ

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2020-11-23

 

 

 

 

 

  วัดและบันทึกอัตราการเต้นของหัวใจ


      แอพติดตามอัตราการเต้นของหัวใจของ Gear Fit2 Pro ออกแบบมาเพื่อใช้บอกสมรรถนะของร่างกายและเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น  ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการวินิจฉัยโรคหรือการเจ็บป่วยอื่นๆหรือใช้ในการรักษา บรรเทาหรือการป้องกันโรค


      เพื่อวัดอัตราการเต้นของหัวใจของคุณอย่างแม่นยำด้วย Gear ให้สวมใส่ Gear ให้แน่นรอบแขนท่อนล่างเหนือข้อมือพอดีและโปรดทราบเงื่อนไขต่อไปนี้ก่อนวัดอัตราการเต้นของหัวใจ
    - หากเพิ่งซื้อหรือรีเซ็ต Gear Fit2 Pro ใหม่ ให้ทำการสร้างแฟ้มประวัติก่อน
    - พักเป็นเวลา 5 นาที ก่อนทำการวัด
    - ถ้าผลการวัดต่างจากอัตราการเต้นของหัวใจที่คาดไว้มาก ให้พักเป็นเวลา 30 นาที แล้วลองวัดอีกครั้ง
    - ในช่วงฤดูหนาวหรือสภาพอากาศหนาวเย็น  โปรดทำให้ร่างกายอบอุ่นในขณะวัดอัตราการเต้นของหัวใจ
    - การสูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนวัดอาจทำให้ค่าอัตราการเต้นของหัวใจแตกต่างจากอัตราการเต้นปกติ
    - อย่าพูดคุย หาวหรือหายใจลึกๆ ในขณะวัดอัตราการเต้นของหัวใจ  การทำเช่นนั้นอาจทำให้วัดอัตราการเต้นได้ไม่แม่นยำ
    - ความแม่นยำของเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจจะขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหว ลักษณะทางกายภาพของผู้ใช้และสภาพแวดล้อมรอบข้างผู้ใช้
    - หากเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจไม่ทำงาน ตรวจสอบตำแหน่งของ Gear Fit2 Pro บนข้อมือเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดกีดขวางเซ็นเซอร์

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ