ทำอย่างไรถ้าเสียงปลุก-เสียงเรียกเข้าถูกปิดบนนาฬิกา Galaxy?

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-08-10

หาก Galaxy Watch ของคุณไม่ส่งเสียงแจ้งเตือนใดๆ หรือถ้าคุณไม่ได้ยินเสียงจากลำโพง, อุปกรณ์อาจถูกปิดเสีย.ง คุณอาจมีโหมดปิดเสียงเช่นเปิดใช้งานห้ามรบกวน ทำตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อตรวจสอบการตั้งค่าเหล่านี้และปิดโหมดเงียบหากจำเป็น

ก่อนที่คุณจะลองทำตามคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาของคุณโปรดตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์และแอพที่เกี่ยวข้องนั้นได้รับการอัพเดทเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือไม่ โปรดตรวจสอบวิธีการอัพเดทซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์มือถือตามลำดับต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1. ไปที่ การตั้งค่า > อัพเดทซอฟท์แวร์

ขั้นตอนที่ 2. แตะที่ ดาวน์โหลดและติดตั้ง

ขั้นตอนที่ 3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

ตรวจสอบ 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เปิดโหมดสั่นหรือปิดเสียง

เมื่อ Galaxy Watch ของคุณตั้งค่าเป็นโหมด สั่น หรือ ปิดเสียง อุปกรณ์จะไม่ส่งเสียงใดๆ. ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อดูว่าโหมดเสียงใดถูกตั้งค่าไว้บนนาฬิกาของคุณ และหากจำเป็น ให้เปลี่ยนโหมดเป็นตัวเลือก เสียง

ขั้นตอนที่ 1. จากหน้าจอหลัก ปัดจากด้านบนของหน้าจอลงมาเพื่อเปิด Quick panel.

ขั้นตอนที่ 2. แตะไอคอนโหมด เสียง เพื่อเปลี่ยนโหมดเป็น เสียง

galaxy watch sound option activate

① Sound  ② Vibrate  ③ Mute

ตรวจสอบ 2. ปิดใช้งานเวลาเข้านอน, ห้ามรบกวน, หรือโหมดโรงภาพยนตร์

เมื่อ Galaxy Watch ของคุณตั้งค่าเป็น เวลาเข้านอน, ห้ามรบกวน หรือโหมดโรงภาพยนตร์ จะบล็อกเสียงที่ไม่ต้องการทั้งหมด เสียงทั้งหมดในนาฬิกาของคุณอาจถูกปิดเสียงหากมีโหมดทำงานอย่างน้อยหนึ่งโหมด หากต้องการตรวจสอบว่า โหมดเวลาเข้านอน,หมดห้ามรบกวน หรือ โหมดโรงภาพยนตร์ กำลังทำงานอยู่หรือไม่ ให้ดูที่ไอคอนที่ด้านบนของหน้าปัดนาฬิกา ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อปิดใช้งานโหมดหนึ่งหรือทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น

ขั้นตอนที่ 1. จากหน้าจอหลัก ปัดจากด้านบนของหน้าจอลงมาเพื่อเปิด Quick panel

ขั้นตอนที่ 2. แตะไอคอน โหมดเวลานอน, โหมดห้ามรบกวน หรือ โหมดโรงภาพยนตร์ เพื่อปิดใช้งาน

galaxy watch silent modes deactivate

① Bedtime ② Do not disturb  ③ Theater

ตรวจสอบ 3. ปิดฟีเจอร์ปิดเสียงทั้งหมด

คุณอาจเปิดฟีเจอร์ ปิดเสียงทั้งหมดโดยไม่ได้ตั้งใจ ฟีเจอร์นี้ปิดเสียงทั้งหมดจาก Galaxy Watch ซึ่งสามารถเปิดหรือปิดบนนาฬิกาของคุณและในแอพ Galaxy Wearable ได้เช่นกัน ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อปิดใช้งานฟีเจอร์ ปิดเสียงทั้งหมด

  • บน Galaxy watch
galaxy watch mute all sounds deactivate step 1 galaxy watch mute all sounds deactivate step 1

ขั้นตอนที่ 1. จากหน้าจอนาฬิกา ปัดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอเพื่อเปิดหน้าจอ แอพ

galaxy watch mute all sounds deactivate step 2 galaxy watch mute all sounds deactivate step 2

ขั้นตอนที่ 2. แตะแอพ การตั้งค่า

galaxy watch mute all sounds deactivate step 3 galaxy watch mute all sounds deactivate step 3

ขั้นตอนที่ 3. เลือก การเข้าถึง

galaxy watch mute all sounds deactivate step 4 galaxy watch mute all sounds deactivate step 4

ขั้นตอนที่ 4. เลือก การเพิ่มประสิทธิภาพการได้ยิน

galaxy watch mute all sounds deactivate step 5 galaxy watch mute all sounds deactivate step 5

ขั้นตอนที่ 5. แตะสวิตช์ข้าง ปิดเสียงทั้งหมด เพื่อปิดใช้งาน

  • บนแอพ Galaxy Wearable
galaxy watch mute all sounds in the wearable app step 1 galaxy watch mute all sounds in the wearable app step 1

ขั้นตอนที่ 1. เปิดแอพ Galaxy Wearable แล้วแตะ การตั้งค่านาฬิกา

galaxy watch mute all sounds in the wearable app step 2 galaxy watch mute all sounds in the wearable app step 2

ขั้นตอนที่ 2. เลือก การเข้าถึง

galaxy watch mute all sounds in the wearable app step 3 galaxy watch mute all sounds in the wearable app step 3

ขั้นตอนที่ 3. เลือก การเพิ่มประสิทธิภาพการได้ยิน

galaxy watch mute all sounds in the wearable app step 4 galaxy watch mute all sounds in the wearable app step 4

ขั้นตอนที่ 4. แตะสวิตช์ข้าง ปิดเสียงทั้งหมด เพื่อปิดใช้งาน

หมายเหตุ: ภาพหน้าจอและเมนูของอุปกรณ์อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นอุปกรณ์และเวอร์ชันของซอฟต์แวร์

วิธีใช้งานแอพ Samsung Members

หากคุณประสบปัญหากับมือถือ, แท็บเล็ต, หรืออุปกรณ์สวมใส่ของ Samsung คุณสามารถส่งคำถามถึงเราในแอพ Samsung Members ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งรายงานข้อผิดพลาด

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ