วิธีการติดตั้งโทรทัศน์ Samsung เข้ากับผนัง

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-08-09

เพื่อป้องกันไม่ให้โทรทัศน์หล่น

1. ใช้สกรูที่เหมาะสมเพื่อขันชุดของโครงยึดเข้ากับผนังให้แน่นหนา ตรวจสอบว่าสกรูติดตั้งกับผนังอย่างแน่นหนาแล้ว  *คุณอาจต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น พุก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของผนัง

2. ใช้สกรูที่มีขนาดเหมาะสมเพื่อขันชุดของโครงยึดเข้ากับ TV

 สำหรับข้อมูลจำเพาะของสกรู ให้ดูชิ้นส่วนสกรูมาตรฐานในตารางในหัวข้อ "การติดตั้งโทรทัศน์กับผนัง"

3. ต่อที่ยึดที่ติดตั้งไว้กับโทรทัศน์และที่ยึดที่ติดกับผนังด้วยสายเคเบิลที่มีความแข็งแรง จากนั้นมัดสายให้แน่น

   - ติดตั้ง TV ใกล้ผนัง เพื่อไม่ให้เอนกลับไปด้านหลัง

   - ต่อสายรัดเพื่อให้ที่ยึดติดกับผนังอยู่ในความสูงเดียวกับหรือต่ำกว่าที่ยึดส่วนที่ติดกับ TV

โปรดคลิกปุ่ม "ส่ง" ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ