วิธีแก้ไขปัญหาทีวี Samsung ที่ปิดเครื่องเอง

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-07-13

ถ้าทีวีของคุณปิดเครื่องเอง อาจเป็นไปได้หลายสาเหตุ โดยสาเหตุที่พบได้ทั่วไปอยู่ที่การตั้งค่าของคุณ และอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับทีวี

วิธีที่ 1: ถอดปลั๊กทีวีทิ้งไว้ 30 วินาที

ถอดปลั๊กทีวีออกจากช่องเสียบนาน 30 วินาที แล้วเสียบปลั๊กอีกครั้ง โดยใช้ช่องเสียบที่คุณรู้ว่าทำงานเป็นปกติ วิธีนี้เรียกว่า ‘ซอฟต์รีเซ็ต’ ซึ่งจะเป็นการปรับเทียบทีวีอีกครั้ง

วิธีที่ 2: ตรวจสอบการตั้งค่าทีวีของคุณ

การตั้งค่า Eco Solution

ฟีเจอร์ Eco Solution จะปิดทีวีเพื่อประหยัดพลังงานเมื่อไม่มีสัญญาณอินพุตเป็นเวลานาน

(การตั้งค่า -> ทั่วไป -> Eco Solution -> ปิดเครื่องอัตโนมัติ -> เลือก ปิด)

การตั้งค่า eco solution

การตั้งค่า Sleep Timer

Sleep Timer จะปิดทีวีหลังจากที่พ้นระยะเวลาที่กำหนด

(การตั้งค่า -> ทั่วไป -> ตัวจัดการระบบ -> เวลา -> Sleep Timer -> เลือก ปิด)

การตั้งค่า sleep timer

การอัพเดตซอฟต์แวร์

อัพเดตซอฟต์แวร์ของทีวีให้ทันสมัยอยู่เสมอ

(การตั้งค่า -> การสนับสนุน -> ซอฟต์แวร์อัพเดต -> อัพเดตตอนนี้)

การตั้งค่าซอฟต์แวร์อัพเดต

วิธีที่ 3: ตรวจสอบการเชื่อมต่อของคุณ

  • ถ้ากล่องรับสัญญาณ เกมคอนโซล พีซี หรืออุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ เชื่อมต่อกับทีวีของคุณ ให้ถอดปลั๊กไฟของอุปกรณ์ภายนอกดังกล่าว แล้วเสียบปลั๊กอีกครั้ง จอทีวีของคุณอาจมืดลงถ้าแหล่งสัญญาณที่เชื่อมต่อกับทีวีถูกปิด
  • ถ้าไม่มีอุปกรณ์ภายนอกเชื่อมต่อกับทีวี ให้ตั้งค่าแหล่งสัญญาณเป็นทีวี (การตั้งค่า -> แหล่งสัญญาณ -> ทีวี)
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้สาย HDMI ที่ผ่านการรับรอง ถ้าคุณใช้สาย HDMI ที่ไม่ผ่านการรับรอง หน้าจออาจเป็นสีดำ หรืออาจเกิดข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ

หมายเหตุ: 

  • ภาพหน้าจอของอุปกรณ์และเมนูเป็นเพียงตัวอย่างที่เป็นภาษาอังกฤษ มีภาษาของคุณให้เลือกใช้ได้เช่นกัน
  • ถ้าคุณได้ลองใช้วิธีการข้างต้นทั้งหมดแล้ว แต่ทีวีของคุณยังคงมีปัญหาอยู่ กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการของ Samsung เพื่อขอความช่วยเหลือจากช่างเทคนิคผู้ชำนาญ

โปรดคลิกปุ่ม "ส่ง" ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ