Si azhurnohet programi dhe aplikacionet në Samsung Galaxy Watch Active2

Samsung Galaxy Watch Active2 është dizenjuar për t'ju ndihmuar të mësoni më shumë që të mund të arrini më shumë. Ajo shkon përtej gjurmimit të hapave dhe kalorive, si dhe stilit tuaj të punimit të rrahjeve të zemrës suaj. Sidoqoftë do të ishte gjithmonë mirë pasja e Galaxy Watch që ekzekuton versionin më të fundit të Androidit dhe që ju të keni shkarkuar azhurnimet më të fundit të aplikacionit Galaxy Wearable. Ja sa e lehtë është të mbahen programi dhe aplikacionet tuaja të azhurnuara. 

Azhurnimi i programit në orë

Mund të përdorni aplikacionin Galaxy Wearable për të kontrolluar rregullisht për azhurnime pasi telefoni juaj të jetë lidhur me Galaxy Watch Active2. 
 

Si azhurnohet programi i orës me telefon 


Hapi 1.
 Aktivizoni aplikacionin Galaxy Wearable. 

Hapi 2. Klikoni mbi Home  > Watch software update

Shkoni tek azhurnimi i programit

Hapi 3. Klikoni Download and install.

Hapi 4. Klikoni Install now nëse është i disponueshëm një azhurnim. 

Nëse nuk ka azhurnim, pajisja juaj do të shfaqë mesazhin: "Programi juaj është i azhurnuar". 

Instalo tani

Në disa orë, ju duhet të klikoni About watchAbout band, ose About Gear për të aksesuar menynë e azhurnimit të programit. Për të shkarkuar automatikisht azhurnimet e programeve në një rrjet Wi-Fi-je, sigurohuni që të aktivizoni Switch për Auto download over Wi-Fi

Shënim: Ora do të shkëputet nga telefoni juaj kur të fillojë azhurnimi. Pasi të përfundojë azhurnimi, ora do të rilidhet automatikisht me telefonin tuaj.

Përditësimi i aplikacioneve në orë

Galaxy Store nuk azhurnon vetëm aplikacionet e telefonit. Ai mund të azhurnojë edhe aplikacionin e orës suaj! Ja se si mund të integroni në mënyrë të përsosur aplikacionet tuaja të preferuara në Galaxy Watch Active2.


Si azhurnohen aplikacionet e orës me telefon


Hapi 1. Futuni në Galaxy Store

Hapi 2. Klikoni ikonën Watch

Klikoni ikonën e orës

Hapi 3. Navigoni tek Menu > Updates.

Hapi 4. Klikoni Watch klikoni > Update all.

Për të shkaktuar azhurnimet konkrete, klikoni ikonën Update në të djathtë të aplikacionit. 

Azhurnohini të gjitha

Shënim: 

  • Mund të aktivizoni funksionimin e Galaxy Watch Active2 pa një pajisje të lëvizshme kur ndizni Galaxy Watch Active2 për herë të parë ose kur e ri-aktivizoni atë. Disa karakteristika nuk janë të disponueshme kur jeni duke përdorur Galaxy Watch Active2 pa u lidhur me një pajisje të lëvizshme. 
  • Pamjet dhe menuja e aparatit mund të ndryshojnë në varësi të modelit të pajisjes dhe versionit të softuerit.

Faleminderit për komentin tuaj