Si ta ngarkoni me modalitetin e shpejtë baterinë e pajisjes Galaxy

Celularët më të fundit Galaxy janë të pajisur me një bobinë të brendshme për ngarkim të shpejtë pa kabllo dhe për ngarkim të shpejtë adaptiv me kabllo, një pajisje e brendshme e cila mundëson që bateria të ngarkohet shumë më shpejt.
 

Kontrolloni si të mundësoni funksionin e ngarkimit të shpejtë në pajisjen celulare dhe si ta fusni si duhet kabllon USB në ushqyesin e baterisë. Gjithashtu, shihni edhe ushqyesit me kabllo dhe pa kabllo të autorizuar për t’u përdorur me pajisjen tuaj celulare. 

1 Shkoni në Cilësime > Kujdesi për pajisjen.
Shfaqet ikona e kujdesit të pajisjes për një smartphone Galaxy
2 Prekni ikonën e baterisë.
Bateria është zgjedhur në seksionin e kujdesit të pajisjes së një smartphone smartphone
3 Prekni menynë e Karikimit.

Përzgjidhni njërin prej modaliteteve të ngarkimit të baterisë më poshtë, në bazë të ushqyesit të autorizuar të shpejtë që keni.

Për të mundësuar njërin prej modaliteteve të ngarkimit, mjafton të prekni çelësin aktivizues në anën e djathtë të tij. 

Karikimi i shpejtë i wireless është aktivizuar në një smartphone Galaxy
  • Karikim i shpejtë: Aktivizoni këtë modalitet nëse po përdorni një ushqyes adaptiv të shpejtë me kabllo. 
  • Karikim super i shpejtë: Aktivizoni këtë modalitet nëse po përdorni një ushqyes adaptiv super të shpejtë me kabllo. 
  • Karikim i shpejtë pa kabllo: Aktivizoni këtë modalitet nëse po përdorni një ushqyes të shpejtë pa kabllo. 

Shënim: Gjatë ngarkimit nuk mund ta aktivizoni apo çaktivizoni këtë funksion në pajisje. 

Nëse kablloja USB nuk është futur siç duhet në ushqyes, edhe nëse përdorni një ushqyes të shpejtë pajisja celulare nuk do të ngarkohet me shpejtësi. Kontrolloni nëse e keni futur apo jo siç duhet kabllon USB në ushqyes, përndryshe funksioni i ngarkimit të shpejtë të baterisë nuk do të funksionojë dhe celularit do t’i shkojë një kapacitet shumë i vogël ushqyes. Po kështu, shpejtësia e ngarkimit të baterisë do të bjerë dhe koha e ngarkimit të baterisë deri në maksimum do të jetë shumë më e gjatë. 
 

Pamje e një kablloje USB të futur në ushqyesin e baterisë

Imazhi se si të futni siç duhet kabllon USB në një përshtatës  karikimi Samsung

Nuk mund ta përdorni funksionin e ngarkimit të shpejtë ose super të shpejtë të baterisë kur e ngarkoni me ushqyes standard baterie. Për të përdorur funksionin e ngarkimit të shpejtë të baterisë, duhet të përdorni një ushqyes me kabllo i cili mbështet ngarkimin e shpejtë adaptiv të baterisë. Për të përdorur funksionin e ngarkimit super të shpejtë të baterisë, duhet të përdorni një ushqyes me kabllo USB PD (Power Delivery) i cili mbështet ngarkimin super të shpejtë të baterisë.
 

Ushqyesit e autorizuar të shpejtë dhe super të shpejtë janë të llojeve me kabllo dhe pa kabllo. Ju lutemi, shihini llojet e ushqyesve në pamjet më poshtë. 


Ushqyes me kabllo i autorizuar nga Samsung

  • Ngarkim super i shpejtë i baterisë 
  • Ngarkim i shpejtë adaptiv i baterisë 
Imazhi i bordit të ngarkuar me shpejtësi wireless të autorizuar nga Samsung

Platformë pa kabllo për ngarkim të shpejtë të baterisë e autorizuar nga Samsung

Imazhi i bordit të ngarkuar me shpejtësi wireless të autorizuar nga Samsung

Shënim:

  • Një ventilator i futur brenda ushqyesit mund të bëjë zhurmë gjatë ngarkimit të shpejtë pa kabllo të baterisë.
  • Nëse pajisja nxehet ose nëse rritet temperatura e ajrit të ambientit, shpejtësia e ngarkimit të baterisë mund të bjerë automatikisht. Ky është një funksionim normal në mënyrë që të mos dëmtohet pajisja.
  • Për të rritur shpejtësinë e ngarkimit të baterisë, rekomandohet t’ia fikni ekranin pajisjes.
  • Disponibiliteti i funksionit të ngarkimit super të shpejtë të baterisë mund të ndryshojë në varësi të modelit të pajisjes. 

Shënim: Imazhet e pajisjeve dhe të menyve mund të ndryshojnë në varësi të modelit dhe të versionit të softuerit të pajisjes.

Faleminderit për komentin tuaj