Wat zijn de foutcodes van uw wasmachines van Samsung?

Uw wasmachine heeft verschillende codes om u ervoor te waarschuwen dat er mogelijk iets fout loopt. Om te begrijpen wat het probleem is en om de situatie sneller te kunnen verhelpen, bevelen wij u aan om deze handleiding van frequente fouten en oplossingen te raadplegen.

Fout in waterpeilsensor Foutcode- 1E

Fout in waterpeilsensor Foutcode- 1EKlik om uit te vouwen
Fout 1E

Wat is de oorzaak van de fout?

Storing in waterpeilsensor.

Onjuiste aansluitingen van de klem van de waterpeilsensor.

Het slanggedeelte van de waterpeilsensor is gebogen.

Storing in hoofd-PCB.

 

Wat is de oplossing?

Controleer de klemaansluitingen en contacten van de waterpeilsensor.

Als er een verkeerde waterpeilsensor wordt gebruikt, treedt er een fout op. Controleer de materiaalcode. (Abnormale werking)

Vervang de waterpeilsensor als deze defect is.

Vervang de PBA als de bovenvermelde handelingen werden uitgevoerd en de fout blijft optreden.

 

Fout in wasmachinemotor en fout in Hall-sensor Foutcode- 3EKlik om uit te vouwen
Fout 3E

Wat is de oorzaak van de fout?

Storing in wasmachinemotor.

Storing in Hall-sensor van wasmachinemotor.

Onjuiste aansluitingen van de connector van de wasmachinemotor/hall-sensor.

Storing in rotor en stator van wasmachinemotor.

Storing in hoofd-PCB.

 

Wat is de oplossing?

Controleer de klemaansluitingen en contacten van de motorconnector.

3E1 wordt weergegeven ten gevolge van een overbelasting door teveel wasgoed.

Vervang de hall-sensor als de klem van de hall-sensor defect is.

Controleer of de stator van het motordeksel defect is.

Controleer op verbrekingen van de spoelverbindingen ten gevolge van vreemd materiaal.

Vervang de PBA als het PBA-regelcircuit defect is.

Fout in watertoevoer Foutcode- 4EKlik om uit te vouwen
Fout 4E

Wat is de oorzaak van de fout?

Storing in de watertoevoer.

Storing in hoofd-PCB.

Vriestemperaturen in het winterseizoen.

 

Wat is de oplossing?

Als er een draad van de watertoevoerklep loszit, moet deze worden vervangen.

Controleer of de watertoevoerklep verstopt is met vreemd materiaal, en of er constant water wordt toegevoerd.

Controleer of er geen watertoevoer is ten gevolge van vriestemperaturen in het winterseizoen.

Vervang de PBA als het PBA-relais abnormaal werkt.

Fout in afvoer Foutcode - 5EKlik om uit te vouwen
Fout 5E

Wat is de oorzaak van de fout?

Storing in afvoerpomp.

Vriestemperaturen in het winterseizoen.

Vreemde materialen in de afvoerpomp.

 Storing in hoofd-PCB.

 

Wat is de oplossing?

Controleer of de omwentelingen van de afvoerpomp belemmerd worden door vreemd materiaal.

Voer dezelfde controle uit voor het natuurlijke afvoerproces.

Controleer of de aansluitingen correct zijn en of er draden loszitten.

Als de afvoerpomp af en toe abnormaal werkt wanneer de temperatuur van het water in dekuip hoog is.

Als de motoromwentelingen worden belemmerd ten gevolge van vriestemperaturen in het winterseizoen, dient u na te gaan welke werkwijze moet worden gevolgd om de motor te ontdooien, en de overeenkomstige aanwijzingen te volgen.

Communicatiefout Foutcode - AEKlik om uit te vouwen
Fout AE

Wat is de oorzaak van de fout?

De signalen tussen de sub- en hoofd-PBA worden niet gedetecteerd.

Onjuiste draadverbindingen tussen de sub- en hoofd-PBA.

 

Wat is de oplossing?

Controleer de draadverbindingen en de klemcontacten tussen de sub- en hoofd-PBA.

Controleer of er draden loszitten.

Controleer of er door vocht een kortsluiting is in de sub-PBA.

Vervang het communicatiecircuit van de PBA als het defect is.

Fout in schakelaar (fout in hoofdrelais) Foutcodes- bE1, bE2, bE3 Klik om uit te vouwen
Fout BE1

Wat is de oorzaak van de fout?

De aan/uit-knop blijft continu ingedrukt.

Een andere knop dan de aan/uit-knop blijft continu ingedrukt.

Storing in relais van hoofd-PCB

 

Wat is de oplossing?

Controleer of de aan/uit-schakelaar of een tactiele schakelaar continu blijft ingedrukt.

Controleer of de schroeven van de service-PBA teveel zijn aangespannen. Draai ze een beetje los als ze teveel zijn aangespannen.

Vervang de hoofd-PBA als de fout van het in-/uitschakelen van de IC van de PBA is opgetreden.

Als de verbindingen van het hoofdrelais onjuist zijn, treedt de fout “bE3” op.
Controleer de aansluitingen. Vervang de hoofd-PBA als er geen fout is in de verbindingen.

Fout in koeling Foutcode - CEKlik om uit te vouwen
Fout CE1

Wat is de oorzaak van de fout?

Storing in wastemperatuursensor.

Beschrijving van preventie van gevaar in PL.

 

Wat is de oplossing?

Deze fout treedt op als de watertemperatuur in de afvoer hoger is dan 50 ˚C. Controleer de temperatuur.

Als de watertemperatuur normaal is, is deze fout het gevolg van een storing in de temperatuursensor. Vervang de verwarmer van de wasmachine.

Let op:  Ga voorzichtig te werk bij de vervanging van de verwarmer van de wasmachine,omwaterlekken te voorkomen.

Fout in deur Foutcode - dEKlik om uit te vouwen
Fout dE

Wat is de oorzaak van de fout?

Storing in deurschakelaar.

Storing in afvoerpomp.

Storing in motor van droogventilator.

Storing in hoofd-PCB.

 

Wat is de oplossing?

Controleer als er een dE-fout optreedt, of dit gebeurt tijdens de kookcyclus.

Let op: Als een geopende deur wordt gedetecteerd, moet deze worden gesloten.

De 127V is rechtstreeks aangesloten op de deur. Controleer en herstel de voedingsdraadaansluitingen en de isolatiestatus.

Controleer de deurschakelaar. Vervang de schakelaar als deze defect is.

Controleer het deurdetectiecircuit van de hoofd-PBA. Vervang de schakelaar als deze defect is.

Fout in verwarmer Foutcodes- HE, HE1, HE2, HE3 Klik om uit te vouwen
Fout HE

Wat is de oorzaak van de fout?

Een storing in de rode temperatuursensor in het centrum van de droger.

Storing in stoomfunctie.

Vriestemperaturen in het winterseizoen.

 

Wat is de oplossing?

HE of HE1: Controleer of er draden van de verwarmer van de wasmachine loszitten. Vervang deschakelaar als deze defect is.

HE2: De oververhittingssensor van de droger of de luchtverversingsverwarmer is defect, en moet worden vervangen.

HE3: Controleer de stoomverwarmer. Vervang de schakelaar als deze defect is.

Waterlekkagefout Foutcode - LEKlik om uit te vouwen
Fout LE

Wat is de oorzaak van de fout?

Controleer op lekkage.

Vreemd materiaal in de DV-kast.

Storing in een slang of koppeling van een verkeerd onderdeel in het product.

 

Wat is de oplossing?

Controleer op lekkage in de aansluitingen van de basis, de slang, de klep en de kuip, en tref de nodige maatregelen.

Bij een natuurlijke afvoer treedt deze fout op als de afvoerbalgen verstopt zijn met vreemd materiaal. Verwijder het vreemde materiaal.

Controleer de werking van de afvoermotor. Vervang de motor als deze niet normaal werkt.

Overstromingsfout Foutcode- OEKlik om uit te vouwen
Fout OE

Wat is de oorzaak van de fout?

Storing in waterpeilsensor.

Vriestemperaturen in het winterseizoen.

 

Wat is de oplossing?

Vervang de waterpeilsensor als er een werkingsfout in optreedt.

Controleer de slang. Deze fout treedt op als de slang gebarsten is of als er een gat in is.

Deze fout treedt op als het water bevriest in het winterseizoen. Controleer welke werkwijze moet worden gevolgd om het water te ontdooien, en volg de aanwijzingen hiervoor.

Fout in temperatuursensor Foutcodes- tE1, tE2, tE3Klik om uit te vouwen
Fout TE1

Wat is de oorzaak van de fout?

Storing in wastemperatuursensor.

Storing in droogtemperatuursensor.

Defecte en onjuiste aansluitingen van de droogcondensatiesensor.

Storing in hoofd-PCB

Vriestemperaturen in het winterseizoen

 

Wat is de oplossing?

tE1: Vervang de wasverwarmertemperatuursensor als er een werkingsfout in optreedt. Controleer de aansluitingen van de connector van de drogertemperatuursensor.

tE2: Vervang de drogertemperatuursensor als er een werkingsfout in optreedt. Controleer de aansluitingen van de connector van de leidincondensatietemperatuursensor.

tE3: Vervang de leidingcondensatietemperatuursensor als er een werkingsfout in optreedt. Controleer de aansluitingen van de connector van de leidincondensatietemperatuursensor.

Balansfout Foutcode - UEKlik om uit te vouwen
Fout UE

Wat is de oorzaak van de fout?

Storing in Hall-sensor van motor.

Veroorzaakt door het wasgoed.

 

Wat is de oplossing?

Controleer het type wasgoed. Controleer of er een oorzaak is voor de onbalans-toestand.

Let op: Als het wasgoed klein is maar veel water absorbeert, dient u de desbetreffende aanwijzingen in de gebruikershandleiding te raadplegen en op te volgen.

Als u met deze handleiding het probleem niet hebt kunnen oplossen en als u nog steeds niet zeker weet wat er precies aan de hand is met uw wasmachine, herinneren wij u er graag aan dat u de hulp kunt inroepen van een expert in een van onze Centra voor technische ondersteuning
van Samsung
, of meer informatie kunt raadplegen op de Ondersteuningspagina van Samsung.

Bedankt voor je feedback!

Niet gevonden wat je zoekt? We helpen je graag verder.

Online
24/7 bereikbaar

WhatsApp

Stel je vraag WhatsApp
24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen in de week

Messenger

Stel je vraag op Messenger
24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen in de week

Samsung Community

Stel je vraag aan onze Community
of deel je ervaringen met andere
Samsung gebruikers

Facebook

Stel je vraag aan ons webcare team op Facebook
24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen in de week

Twitter

Stel je vraag aan ons webcare team op Twitter
24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen in de week

Contact
24/7 bereikbaar

lokaal tarief

BE: 02 201 2418
LUX: 26 10 37 10

Openingstijden:
24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen in de week

Voor vragen over je printer, ga naar de HP website

Servicelocaties

Samsung Service Centers

Zoek een Samsung Servicelocatie bij jou in de buurt

Reparatieservices

Bekijk een overzicht van alle reparatie services

Neem contact op