قابلیت دسترسی موبایل Galaxy

منوی 'قابلیت دسترسی' نمایش داده می شود. این شامل گزینه‌های 'صفحه‌خوان'، 'پیشرفت در قابلیت دید'، 'بهبود شنوایی' و 'مهارت و تعامل' می شود. منوی 'قابلیت دسترسی' نمایش داده می شود. این شامل گزینه‌های 'صفحه‌خوان'، 'پیشرفت در قابلیت دید'، 'بهبود شنوایی' و 'مهارت و تعامل' می شود.

منوی دستیار

منوی دستیار برای افراد دارای مشکلات کنترل حرکتی یا سایر مشکلات جسمانی. با استفاده از منوی دستیار قادر هستید به راحتی با ضربه زدن یا انگشت کشیدن به دکمه‌های سخت‌افزاری و همه بخش‌های صفحه وارد شوید.

* تصاویر دستگاه صرفاً جهت نمایش شبیه‌سازی شده‌اند.