قابلیت دسترسی موبایل Galaxy

منوی 'قابلیت دسترسی' نمایش داده می شود. این شامل گزینه‌های 'صفحه‌خوان'، 'پیشرفت در قابلیت دید'، 'بهبود شنوایی' و 'مهارت و تعامل' می شود. منوی 'قابلیت دسترسی' نمایش داده می شود. این شامل گزینه‌های 'صفحه‌خوان'، 'پیشرفت در قابلیت دید'، 'بهبود شنوایی' و 'مهارت و تعامل' می شود.

Voice Assistant
و آموزش Voice Assistant

وقتی که از تلفن همراه خود استفاده می‌کنید، Voice Assistant می‌تواند به عنوان چشمان شما عمل کند. قابلیت‌های آن امکان حداکثر کنترل تلفن همراه را برای شما فراهم می‌کند، حتی اگر قادر به مشاهده دستگاه نباشید. وقتی Voice Assistant فعال است، تلفن شما بازخورد صوتی ارائه می‌دهد تا به کاربران نابینا و کم‌بینا کمک کند. به عنوان مثال، برای شما توضیح می‌دهد که چه چیزی را لمس، انتخاب و فعال کردید. شما همچنین قادر خواهید بود متن را ویرایش کنید یا تنظیمات متنوع مانند درجه صدا یا سرعت گفتار را از طریق حرکات ضربه دست یا انگشت کشیدن معمولی تغییر دهید.

* تصاویر دستگاه صرفاً جهت نمایش شبیه‌سازی شده‌اند.