قابلیت دسترسی موبایل Galaxy

منوی 'قابلیت دسترسی' نمایش داده می شود. این شامل گزینه‌های 'صفحه‌خوان'، 'پیشرفت در قابلیت دید'، 'بهبود شنوایی' و 'مهارت و تعامل' می شود. منوی 'قابلیت دسترسی' نمایش داده می شود. این شامل گزینه‌های 'صفحه‌خوان'، 'پیشرفت در قابلیت دید'، 'بهبود شنوایی' و 'مهارت و تعامل' می شود.

صفحه‌خوان

Voice Assistant /
آموزش Voice Assistant

وقتی Voice Assistant فعال است، تلفن شما بازخورد صوتی ارائه می‌دهد تا به کاربران دارای مشکلات بصری کمک کند. در راهنمای آموزش، قادر خواهید بود درباره ویژگی‌های مختلف موجود اطلاعات بیشتری کسب کنید و آنها را امتحان کنید.

منوی 'بررسی صفحه نمایش' نمایش داده می شود. در نماد گالری با دایره آبی مشخص شده است. در متن توضیحی آمده: چند برنامه در صفحه نمایش فعلی وجود دارد. برای انتخاب برنامه با 1 انگشت ضربه بزنید. نام برنامه انتخابی بلند خوانده خواهد شد. انگشت خود را روی اقلام موجود در مرکز صفحه حرکت دهید. بعد از پیدا کردن اقلام، آموزش ادامه خواهد یافت. منوی 'بررسی صفحه نمایش' نمایش داده می شود. در نماد گالری با دایره آبی مشخص شده است. در متن توضیحی آمده: چند برنامه در صفحه نمایش فعلی وجود دارد. برای انتخاب برنامه با 1 انگشت ضربه بزنید. نام برنامه انتخابی بلند خوانده خواهد شد. انگشت خود را روی اقلام موجود در مرکز صفحه حرکت دهید. بعد از پیدا کردن اقلام، آموزش ادامه خواهد یافت.

صفحه تیره با منوی سریع

برای رعایت حریم خصوص خود می‌توانید گوشی را به نحوی تنظیم کنید که وقتی صفحه خاموش است عملکرد نرمال داشته باشد.

با استفاده از منوی سریعمی‌توانید کارکردهای صفحه تیره را تنظیم کنید. وقتی Voice Assistant روشن باشد، گوشی شما برای کمک به کاربران نابینا و کم بینا، بازخورد صوتی ارائه می‌کند. وقتی تایپ سریع روشن باشد، می‌توانید با یکبار ضربه زدن بر کلیدها از صفحه کلید Samsung و صفحه دکمه‌ها استفاده کنید. با استفاده از منوی سریعمی‌توانید کارکردهای صفحه تیره را تنظیم کنید. وقتی Voice Assistant روشن باشد، گوشی شما برای کمک به کاربران نابینا و کم بینا، بازخورد صوتی ارائه می‌کند. وقتی تایپ سریع روشن باشد، می‌توانید با یکبار ضربه زدن بر کلیدها از صفحه کلید Samsung و صفحه دکمه‌ها استفاده کنید.

تایپ سریع

وقتی صفحه کلید Samsung را لمس کنید، تلفن شما قادر خواهید بود کلیدی که زیر انگشت‌تان هست را بخواند. برای انتخاب نویسه موردنظر کافی است انگشت‌تان را از روی صفحه بردارید.

وقتی عبارت 'تولدت مب' را بنویسید، کلمه 'مبارک' به طور خودکار ظاهر می‌شود. وقتی عبارت 'تولدت مب' را بنویسید، کلمه 'مبارک' به طور خودکار ظاهر می‌شود.

پیشرفت در قابلیت دید

طرح زمینه با کنتراست بالا

برای خواندن راحت‌تر و قابلیت دید بالاتر، از یک طرح زمینه دارای محتوای کمرنگ بر روی پس‌زمینه تیره استفاده کنید. بدین ترتیب، هنگام استفاده از تلفن همراه در یک محیط تاریک یا برای مدت زمان طولانی، خستگی چشم کاهش پیدا می‌کند. طرح‌های زمینه با کنتراست بالای متنوعی در Galaxy Themes وجود دارد.

منوی "نمایش" نشان داده می‌شود. قابلیت روشنایی تطبیقی "فعال" می‌شود. منوی "نمایش" نشان داده می‌شود. قابلیت روشنایی تطبیقی "فعال" می‌شود.

فونت با کنتراست بالا

تنظیم رنگ و برون‌نمای فونت‌ها برای افزایش کنتراست بین متن و پس‌زمینه.

منوی "بهبودهای قابلیت دید" نمایش داده می‌شود. قابلیت فونت‌های با کنتراست بالا "فعال" می‌شود. متن توضیحات خوانده می‌شود: تنظیم رنگ و برون‌نمای فونت‌ها برای اینکه برجسته‌تر شوند. منوی "بهبودهای قابلیت دید" نمایش داده می‌شود. قابلیت فونت‌های با کنتراست بالا "فعال" می‌شود. متن توضیحات خوانده می‌شود: تنظیم رنگ و برون‌نمای فونت‌ها برای اینکه برجسته‌تر شوند.

صفحه کلید با کنتراست بالا

گزینه‌های متنوع صفحه کلید با کنتراست بالا اندازه صفحه کلید Samsung را افزایش داده و رنگ کلیدها را تغییر می‌دهند تا کنتراست بین متن و پس‌زمینه افزایش داده شود.

تصویر انیمیشنی صفحه کلید. صفحه کلید با کنتراست بالا دم به دم تغییر می کند. از صفحه کلید زرد با متن سیاه، سیاه با متن سپید و سیاه با متن زرد به صفحه کلید آبی با متن سپید نمایش پیدا می‌کند. تصویر انیمیشنی صفحه کلید. صفحه کلید با کنتراست بالا دم به دم تغییر می کند. از صفحه کلید زرد با متن سیاه، سیاه با متن سپید و سیاه با متن زرد به صفحه کلید آبی با متن سپید نمایش پیدا می‌کند.

نمایش شکل‌های دکمه

نمایش دکمه‌ها به صورت رنگی برای نمایش برجسته‌تر آنها.

دکمه‌های "لغو" و "ذخیره" به رنگ سیاه رونمایی می‌شوند تا کاربر بتواند روی آنها تمرکز نماید. دکمه‌های "لغو" و "ذخیره" به رنگ سیاه رونمایی می‌شوند تا کاربر بتواند روی آنها تمرکز نماید.

رنگ‌های نگاتیو

برعکس کردن رنگ‌های صفحه برای قابلیت دید بهتر.

قابلیت رنگ‌های نگاتیو "فعال" می‌شود. قابلیت رنگ‌های نگاتیو "فعال" می‌شود.

تنظیم رنگ

تنظیم نحوه نمایش رنگ‌ها در صفحه در مواردی که در تشخیص رنگ‌ها دچار مشکل هستید. سپس تلفن همراه شما مجدداً تنظیم می‌شود تا رنگ‌ها قابل‌تشخیص‌تر شوند.

منوی "تنظیم رنگ" نمایش داده می‌شود. قابلیت تنظیم رنگ "فعال" شده و گزینه سایه خاکستری انتخاب می‌شود. متن توضیحات خوانده می‌شود: اگر برای دیدن برخی رنگ‌ها دچار مشکل می‌شوید، تنظیمات رنگ صفحه نمایش خود را تعدیل کنید. منوی "تنظیم رنگ" نمایش داده می‌شود. قابلیت تنظیم رنگ "فعال" شده و گزینه سایه خاکستری انتخاب می‌شود. متن توضیحات خوانده می‌شود: اگر برای دیدن برخی رنگ‌ها دچار مشکل می‌شوید، تنظیمات رنگ صفحه نمایش خود را تعدیل کنید.

لنز رنگی

خواندن نوشته‌های روی یک صفحه روشن برای برخی افراد دشوار یا گیج‌کننده است و در نتیجه به سختی می‌توانند روی یک مقاله یا پیام تمرکز کنند. اگر دچار این مشکل هستید، ممکن است قابلیت لنز رنگی برایتان مفید واقع شود. مشخص شده است با تغییر رنگ صفحه، سرعت و راحتی خواندن بهبود خواهد یافت.

منوی "لنز رنگی" نمایش داده می‌شود. قابلیت لنز رنگی با تاری %20 "فعال" شده و گزینه آبی به عنوان رنگ انتخاب می‌شود. متن توضیحات خوانده می‌شود: یک فیلتر رنگی روی کل صفحه قرار داده می‌شود. بدین ترتیب، خواندن متن راحت‌تر خواهد شد. منوی "لنز رنگی" نمایش داده می‌شود. قابلیت لنز رنگی با تاری %20 "فعال" شده و گزینه آبی به عنوان رنگ انتخاب می‌شود. متن توضیحات خوانده می‌شود: یک فیلتر رنگی روی کل صفحه قرار داده می‌شود. بدین ترتیب، خواندن متن راحت‌تر خواهد شد.

پنجره ذره‌بین

با کمک پنجره ذره‌بین، متنی که خواندن آن دشوار است را در یک پنجره جداگانه و قابل جابجایی بزرگنمایی کنید.

در اینجا، پنجره ذره‌بین برای پیدا کردن کلمات London و Berlin بر روی نقشه جهان استفاده می‌شود. در اینجا، پنجره ذره‌بین برای پیدا کردن کلمات London و Berlin بر روی نقشه جهان استفاده می‌شود.

سبک و اندازه فونت

تغییر نوع و سبک فونت.

گزینه‌های اندازه فونت، سبک فونت و فونت پررنگ نمایش داده می‌شوند. گزینه‌های اندازه فونت، سبک فونت و فونت پررنگ نمایش داده می‌شوند.

زوم کردن صفحه

تغییر زوم کردن صفحه‌. این گزینه اندازه موارد روی صفحه را تنظیم می‌کند.

نوار لغزنده زوم کردن صفحه روی مقدار متوسط تنظیم شده است. متن توضیحات خوانده می‌شود: شما می‌تواند اندازه موارد روی صفحه را کوچکتر یا بزرگتر کنید. نوار لغزنده زوم کردن صفحه روی مقدار متوسط تنظیم شده است. متن توضیحات خوانده می‌شود: شما می‌تواند اندازه موارد روی صفحه را کوچکتر یا بزرگتر کنید.

ویجت ذره‌بین

ویجت ذره‌بین شامل ویژگی‌هایی از قبیل زوم دیجیتال، گزینه‌های رنگ و ضبط عکس با استفاده از دوربین است.

تصویر ویجت ذره‌بین که برای کاربرد زوم دیجیتال در یک تلفن همراه استفاده می‌شود. تصویر ویجت ذره‌بین که برای کاربرد زوم دیجیتال در یک تلفن همراه استفاده می‌شود.

حذف انیمیشن‌ها

با حذف جلوه‌های انیمیشنی که زمان عوض کردن صفحات روی می‌دهد خستگی چشم را کاهش دهید.

منوی «تقویت قابلیت دید» نشان داده می‌شود. حذف انیمیشن‌ها «روشن» می‌شود. متن توضیحی می‌گوید: جلوه‌های خاص صفحه را حذف کنید اگر نسبت به حرکت صفحه یا انیمیشن حساسیت دارید. منوی «تقویت قابلیت دید» نشان داده می‌شود. حذف انیمیشن‌ها «روشن» می‌شود. متن توضیحی می‌گوید: جلوه‌های خاص صفحه را حذف کنید اگر نسبت به حرکت صفحه یا انیمیشن حساسیت دارید.

بزرگ‌نمایی

روی صفحه سه مرتبه ضربه بزنید یا روی دکمه قابلیت دسترسی از گوشه پایین سمت راست ضربه بزنید تا محتوای روی صفحه بزرگ شود.

منوی «برای بزرگ‌نمایی سه مرتبه روی صفحه ضربه بزنید» نشان داده و «روشن» می‌شود. متن توضیحی می‌گوید: برای بزرگ‌نمایی، 3 مرتبه سریع روی صفحه ضربه بزنید. برای پیمایش، با 2 انگشت یا تعداد بیشتری از انگشتان روی صفحه بکشید. منوی «برای بزرگ‌نمایی سه مرتبه روی صفحه ضربه بزنید» نشان داده و «روشن» می‌شود. متن توضیحی می‌گوید: برای بزرگ‌نمایی، 3 مرتبه سریع روی صفحه ضربه بزنید. برای پیمایش، با 2 انگشت یا تعداد بیشتری از انگشتان روی صفحه بکشید.

بهبود شنوایی

گیرندگان حساس به صدا

گیرندگان حساس به صدا به دستگاه اجازه می‌دهند تا صدای گریه نوزاد یا زنگ درب را تشخیص دهد. سپس اعلان مربوطه از طریق علائم تصویری و لرزش اطلاع داده خواهد شد.

تصویر یک تلفن همراه که در آن از گیرندگان حساس به صدا برای اطلاع دادن گریه نوزاد استفاده می‌شود. تصویر یک تلفن همراه که در آن از گیرندگان حساس به صدا برای اطلاع دادن گریه نوزاد استفاده می‌شود.

بیصدا کردن همه صداها

با فعال کردن گزینه بیصدا کردن همه صداها، تمامی صداهای دستگاه غیرفعال می‌شوند.

منوی "بهبودهای شنوایی" نمایش داده می‌شود. قابلیت بیصدا کردن همه صداها "فعال" می‌شود. متن توضیحات خوانده می‌شود: همه صداها از قبیل زنگ‌های تماس، هشدارها و محتویات چندرسانه‌ای قطع می‌شوند. منوی "بهبودهای شنوایی" نمایش داده می‌شود. قابلیت بیصدا کردن همه صداها "فعال" می‌شود. متن توضیحات خوانده می‌شود: همه صداها از قبیل زنگ‌های تماس، هشدارها و محتویات چندرسانه‌ای قطع می‌شوند.

پشتیبانی از وسیله کمک‌شنوایی

برای اینکه با سمعک بهتر کار کنید، کیفیت صدا را افزایش دهید.
ویژگی هدایت صدای تماس و پخش جریانی رسانه با اتصال بلوتوث کم‌مصرف (BLE) از Android 10 پشتیبانی خواهد شد.

* ممکن است این ویژگی بسته به مشخصات مدل پشتیبانی نشود.

منوی «پشتیبانی از سمعک» نشان داده می‌شود. سازگاری سمعک «روشن» می‌شود. متن توضیحی می‌گوید: کیفیت صدای تلفنتان را برای سمعک افزایش دهید. منوی «پشتیبانی از سمعک» نشان داده می‌شود. سازگاری سمعک «روشن» می‌شود. متن توضیحی می‌گوید: کیفیت صدای تلفنتان را برای سمعک افزایش دهید.

* ممکن است این ویژگی بسته به مشخصات مدل پشتیبانی نشود.

تعادل صدای چپ/راست

تعادل صدای چپ/راست را تنظیم کنید تا به حالت شنوایی دلخواه‌تان برسید.

منوی "بهبودهای شنوایی" نمایش داده می‌شود. نوار لغزنده تعادل صدای چپ/راست روی وسط قرار گرفته است. متن توضیحات خوانده می‌شود: تعادل صدای چپ/راست پخش صدا (بجز تماس‌های صوتی) هنگام استفاده از هدفون را تنظیم می‌کند. منوی "بهبودهای شنوایی" نمایش داده می‌شود. نوار لغزنده تعادل صدای چپ/راست روی وسط قرار گرفته است. متن توضیحات خوانده می‌شود: تعادل صدای چپ/راست پخش صدا (بجز تماس‌های صوتی) هنگام استفاده از هدفون را تنظیم می‌کند.

صدای مونو

صدای مونو صدای استرئو را در یک سیگنال تلفیق می‌کند که از طریق همه بلندگوهای گوشی پخش می‌شود. اگر مشکل شنوایی دارید یا استفاده از تنها یکی از گوشی‌های هدفون برایتان راحت‌تر است این گزینه را استفاده کنید.

قابلیت صدای مونو "فعال" می‌شود. متن توضیحات خوانده می‌شود: پخش صدا را از حالت استرئو به مونو تغییر می‌دهد تا برای گوش کردن با یک گوش مناسب باشد. قابلیت صدای مونو "فعال" می‌شود. متن توضیحات خوانده می‌شود: پخش صدا را از حالت استرئو به مونو تغییر می‌دهد تا برای گوش کردن با یک گوش مناسب باشد.

آوانویسی زنده

با آوانویسی زنده روی Android، مکالمات راحتی داشته باشید.
این ویژگی، زبانی را که صحبت می‌شود از بین 70 زبان و گویش شناسایی می‌کند. همانطور که مکالمه در جریان است از تنظیم زیرنویس پشتیبانی می‌شود.

* تحت پشتیبانی فناوری تشخیص گفتار Google قرار دارد.
* مکالمات تنها روی تلفنتان باقی می‌ماند، بر روی سرورهای دیگر ذخیره نمی‌شود.

با این ویژگی مکالمات زنده روی صفحه نمایش تلفن هوشمند به متن تبدیل می‌شود. با این ویژگی مکالمات زنده روی صفحه نمایش تلفن هوشمند به متن تبدیل می‌شود.

* تحت پشتیبانی فناوری تشخیص گفتار Google قرار دارد.
* مکالمات تنها روی تلفنتان باقی می‌ماند، بر روی سرورهای دیگر ذخیره نمی‌شود.

زیرنویس زنده

با یک ضربه تکی، زیرنویس زنده روی Android به‌طور خودکار هر رسانه روی تلفنتان را زیرنویس می‌کند. هر ویدیو، پادکست و پیام صوتی، در هر برنامه‌ای–حتی مواردی که خودتان ضبط می‌کنید.

* در حال حاضر، زیرنویس زنده از انگلیسی پشتیبانی می‌کند و تصمیم بر این است که از زبان‌های بیشتر در آینده‌ای نزدیک پشتیبانی کند.
* ممکن است این ویژگی بسته به مشخصات مدل پشتیبانی نشود.

زیرنویس‌ها به‌صورت آنی در ویدیو ارائه می‌شود، زنی که دوناتی در دست دارد. زیرنویس‌ها به‌صورت آنی در ویدیو ارائه می‌شود، زنی که دوناتی در دست دارد.

* در حال حاضر، زیرنویس زنده از انگلیسی پشتیبانی می‌کند و تصمیم بر این است که از زبان‌های بیشتر در آینده‌ای نزدیک پشتیبانی کند.
* ممکن است این ویژگی بسته به مشخصات مدل پشتیبانی نشود.

تقویت صدای محیط

با کاهش سر و صدای اطراف خود، با وضوح بیشتری مکالمات را بشنوید.

* ممکن است این ویژگی بسته به مشخصات مدل پشتیبانی نشود.

منوی «تقویت شنوایی» نشان داده می‌شود. تقویت صدای محیط «روشن» می‌شود. منوی «تقویت شنوایی» نشان داده می‌شود. تقویت صدای محیط «روشن» می‌شود.

* ممکن است این ویژگی بسته به مشخصات مدل پشتیبانی نشود.

مهارت و تعامل

کلید عمومی

با وصل کردن یک کلید خارجی، ضربه زدن روی صفحه یا استفاده از حرکات سر و ژست‌های چهره، صفحه لمسی را کنترل کنید.

منوی "مهارت و تعامل" نمایش داده می‌شود. قابلیت کلید عمومی "فعال" می‌شود. آیکن‌های سفارشی با متن زیر نمایش داده می‌شوند: با کلیدهای سفارشی گوشی خود را کنترل کنید منوی "مهارت و تعامل" نمایش داده می‌شود. قابلیت کلید عمومی "فعال" می‌شود. آیکن‌های سفارشی با متن زیر نمایش داده می‌شوند: با کلیدهای سفارشی گوشی خود را کنترل کنید

منوی دستیار

آیکن میانبر کمکی را برای دسترسی برنامه‌ها، ویژگی‌ها و تنظیمات نشان می‌دهد. با ضربه زدن روی منوهای کمکی در آیکن می‌توانید به راحتی تلفن همراه‌تان را کنترل کنید.

قابلیت منوی دستیار "فعال" می‌شود. آیکن‌های ساده منوی دستیار نمایش داده می‌شوند. قابلیت منوی دستیار "فعال" می‌شود. آیکن‌های ساده منوی دستیار نمایش داده می‌شوند.

کنترل تعامل

برای محدود کردن حساسیت گوشی خود به تعامل لمسی حین استفاده از برنامه‌ها، حالت کنترل تعامل را فعال کنید.

منوی "تنظیم ناحیه مسدود" نمایش داده می‌شود. قابلیت کنترل تعامل "فعال" می‌شود. منوی "تنظیم ناحیه مسدود" نمایش داده می‌شود. قابلیت کنترل تعامل "فعال" می‌شود.

تنظیمات لمس

از نظر برخی از افراد تعامل لمسی به دلیل لرزش دست مشکل است. ویژگی‌های تنظیم لمس در زیر به شما کمک می‌کند اشتباهات را کاهش دهید و تعاملات را شخصی سازید.

- درنگ در لمس و نگه داشتن: طول تعامل را تنظیم می‌کند تا به‌عنوان یک تعامل نگه داشتن تشخیص داده شود.

- مدت زمان ضربه: عمل ضربه زدن ناخواسته را کاهش می‌دهد، مدت زمان تعامل را تنظیم می‌کند.

- نادیده گرفتن لمس‌های تکراری: مدت زمانی را تنظیم می‌کند تا لمس‌های ناخواسته بعد از لمس آغازین نادیده گرفته شود.

منوی «تعامل و کار با دست» نشان داده می‌شود. منوی «تنظیمات لمس» شامل «درنگ در لمس و نگه داشتن»، «مدت زمان ضربه» و «نادیده گرفتن لمس‌های تکراری» می‌شود. منوی «تعامل و کار با دست» نشان داده می‌شود. منوی «تنظیمات لمس» شامل «درنگ در لمس و نگه داشتن»، «مدت زمان ضربه» و «نادیده گرفتن لمس‌های تکراری» می‌شود.

صفحه کلید فیزیکی

تعاملاتتان را با صفحه کلید فیزیکی شخصی کنید تا از لرزش دست، فشردن کلیدهای ترکیبی و سایر موارد پشتیبانی شود.

- کلیدهای چسبنده: هر بار یک کلید را برای کلیدهای ترکیبی فشار دهید.

- کلیدهای آهسته: برای کاهش تعامل ناخواسته، مدت زمان فشردن کلید را تنظیم می‌کند تا به‌عنوان یک ورودی شناخته شود.

- کلیدهای برگشت ضربه: یک زمان انتظار برای دومین فشار از یک کلید تنظیم می‌کند و این کمک می‌کند از چندین ورودی تصادفی از همان کلید جلوگیری شود.

منوی «ماوس و صفحه کلید فیزیکی» نشان داده می‌شود. منوی «کلیک بعد از توقف اشاره‌گر»، «کلیدهای چسبنده»، «کلیدهای آهسته» و «کلیدهای برگشت ضربه» لیست می‌شوند. اگر اشاره‌گر حرکت نکند، «کلیک بعد از توقف اشاره‌گر» به‌طور خودکار کلیک می‌کند. منوی «ماوس و صفحه کلید فیزیکی» نشان داده می‌شود. منوی «کلیک بعد از توقف اشاره‌گر»، «کلیدهای چسبنده»، «کلیدهای آهسته» و «کلیدهای برگشت ضربه» لیست می‌شوند. اگر اشاره‌گر حرکت نکند، «کلیک بعد از توقف اشاره‌گر» به‌طور خودکار کلیک می‌کند.

پاسخ‌گویی و پایان دادن به تماس

برای پاسخ دادن به تماس‌ها از کلید افزایش صدا و برای پایان تماس از کلید روشن/خاموش استفاده کنید.

منوی "پاسخ‌گویی و پایان دادن به تماس" نمایش داده می‌شود. چهار گزینه -بلند خواندن نام تماس گیرنده، فشار دادن دکمه افزایش صدا، پاسخگویی خودکار و فشار دادن کلید روشن/خاموش برای پایان تماس- همگی با هم "فعال" می‌شوند. منوی "پاسخ‌گویی و پایان دادن به تماس" نمایش داده می‌شود. چهار گزینه -بلند خواندن نام تماس گیرنده، فشار دادن دکمه افزایش صدا، پاسخگویی خودکار و فشار دادن کلید روشن/خاموش برای پایان تماس- همگی با هم "فعال" می‌شوند.

روشن کردن آسان صفحه

با حرکت دادن دست خود بالای سنسور موجود در بالای تلفن همراه خود، صفحه را روشن کنید. شما می‌توانید بدون اینکه نیاز به فشار دادن هیچ کلیدی داشته باشید، صفحه نمایش را روشن کنید.

* این ویژگی ممکن است در برخی مدلهای ارائه شده سال 2019 یا جدیدتر بسته به مشخصات محصول پشتیبانی نشود.

منوی "روشن کردن آسان صفحه" نمایش داده می‌شود. قابلیت روشن کردن آسان صفحه "فعال" می‌شود. این منو یک تصویر شبیه سازی شده از تلفن همراه در حالیکه دست راست یک شخص روی آن قرار دارد را نشان می‌دهد. منوی "روشن کردن آسان صفحه" نمایش داده می‌شود. قابلیت روشن کردن آسان صفحه "فعال" می‌شود. این منو یک تصویر شبیه سازی شده از تلفن همراه در حالیکه دست راست یک شخص روی آن قرار دارد را نشان می‌دهد.

* این ویژگی ممکن است در برخی مدلهای ارائه شده سال 2019 یا جدیدتر بسته به مشخصات محصول پشتیبانی نشود.

یک ضربه برای کشیدن

وقتی یک زنگ هشدار صدا می‌دهد یا یک تماس ورودی دارید، به جای کشیدن دکمه، روی دکمه ضربه بزنید تا زنگ هشدار متوقف شود یا به تماس پاسخ دهید.

* این ویژگی ممکن است در برخی مدلهای ارائه شده سال 2019 یا جدیدتر بسته به مشخصات محصول پشتیبانی نشود.

منوی "مهارت و تعامل" نمایش داده می‌شود. قابلیت یک ضربه برای کشیدن "فعال" می‌شود. منوی "مهارت و تعامل" نمایش داده می‌شود. قابلیت یک ضربه برای کشیدن "فعال" می‌شود.

* این ویژگی ممکن است در برخی مدلهای ارائه شده سال 2019 یا جدیدتر بسته به مشخصات محصول پشتیبانی نشود.

قفل کردن با جهت

اگر برای استفاده از قفل‌های الگودار مشکل دارید، می‌توانید به راحتی و با کمک ترکیب جهتی که تنظیم می‌کنید قفل گوشی را باز کنید.

* این ویژگی برای مدل‌های جدیدی که از 2019 تولید می‌شوند پشتیبانی نمی‌شود.

تصویری از یک تلفن همراه که در آن یک پیکان جهت‌نمای راست در صفحه نشان داده شده است تا عملکرد قفل کردن با جهت را نشان دهد. تصویری از یک تلفن همراه که در آن یک پیکان جهت‌نمای راست در صفحه نشان داده شده است تا عملکرد قفل کردن با جهت را نشان دهد.

* این ویژگی برای مدل‌های جدیدی که از 2019 تولید می‌شوند پشتیبانی نمی‌شود.

تنظیمات پیشرفته

کلیدهای کناری و افزایش میزان صدا

کلید کناری و کلید افزایش میزان صدا را سریع و هم‌زمان فشار دهید تا ویژگی‌های قابلیت دسترسی روشن و خاموش شود.

تصویر منوی بازشوی دسترسی مستقیم. «قابلیت دسترسی»، «Voice Assistant»، «کلید عمومی» و «پنجره ذره‌بین» را در فهرست نشان می‌دهد. تصویر منوی بازشوی دسترسی مستقیم. «قابلیت دسترسی»، «Voice Assistant»، «کلید عمومی» و «پنجره ذره‌بین» را در فهرست نشان می‌دهد.

اعلان چشمک‌زن

وقتی اعلان‌هایی دریافت کنید یا موعد زنگ‌های هشدار فرا برسد، قابلیت اعلان چشمک‌زن، نور دوربین یا صفحه را به حالت چشمک‌زن نمایش می‌دهد.

منوی "اعلان چشمک‌زن" نمایش داده می‌شود. فلاش دوربین و فلاش صفحه "روشن" می‌شوند. متن توضیحات خوانده می‌شود: وقتی اعلان‌هایی دریافت کنید یا موعد زنگ‌های هشدار فرا برسد، نور دوربین یا صفحه را به حالت چشمک‌زن نمایش می‌دهد. منوی "اعلان چشمک‌زن" نمایش داده می‌شود. فلاش دوربین و فلاش صفحه "روشن" می‌شوند. متن توضیحات خوانده می‌شود: وقتی اعلان‌هایی دریافت کنید یا موعد زنگ‌های هشدار فرا برسد، نور دوربین یا صفحه را به حالت چشمک‌زن نمایش می‌دهد.

یادآورهای اعلان

دستگاه را به نحوی تنظیم کنید که درباره اعلان‌هایی که در بازه‌های زمانی از قبل تنظیم شده چک نکرده‌اید هشدار دهد.

منوی "یادآورهای اعلان" نمایش داده می‌شود. یادآورهای اعلان "روشن" می‌شوند. متن توضیحات خوانده می‌شود: یادآورهای دوره‌ای درباره اعلان‌های دریافت شده از برنامه‌ها و سرویس‌های انتخاب شده دریافت کنید. برای توقف یادآورها، اعلان‌ها را پاک کنید. منوی "یادآورهای اعلان" نمایش داده می‌شود. یادآورهای اعلان "روشن" می‌شوند. متن توضیحات خوانده می‌شود: یادآورهای دوره‌ای درباره اعلان‌های دریافت شده از برنامه‌ها و سرویس‌های انتخاب شده دریافت کنید. برای توقف یادآورها، اعلان‌ها را پاک کنید.

برچسب صدا

شما می‌توانید تگ‌های NFC را برای تشخیص اشیاء دارای اشکال مشابه از طریق الصاق برچسب به آنها استفاده کنید. شما می‌توانید یک عبارت صوتی را ضبط کرده و به یک تگ NFC تخصیص دهید. وقتی گوشی را نزدیک تگ NFC قرار دهید، عبارت صوتی ضبط شده پخش خواهد شد.

تصویر یک تلفن همراه که یک عبارت صوتی ضبط شده را پخش می‌کند. تصویر یک تلفن همراه که یک عبارت صوتی ضبط شده را پخش می‌کند.

Bixby Vision برای قابلیت دسترسی

می‌توانید از ویژگی‌های مختلف قابلیت دسترسی Bixby Vision استفاده کنید، مانند خواندن بلند متن، توضیح صحنه‌ها، تشخیص رنگ‌ها و سایر موارد.

منوی «Bixby Vision برای قابلیت دسترسی» نشان داده می‌شود و «روشن» می‌شود. توضیح‌دهنده صحنه از صحنه‌ای عکس می‌گیرد تا توضیح صوتی آن را بشنود. سریع‌خوان، دوربین را به طرف اشیای نزدیک هدایت می‌کند تا بشنود آن‌ها چه هستند و متن روی آن‌ها را بخواند. منوی «Bixby Vision برای قابلیت دسترسی» نشان داده می‌شود و «روشن» می‌شود. توضیح‌دهنده صحنه از صحنه‌ای عکس می‌گیرد تا توضیح صوتی آن را بشنود. سریع‌خوان، دوربین را به طرف اشیای نزدیک هدایت می‌کند تا بشنود آن‌ها چه هستند و متن روی آن‌ها را بخواند.

بازنشانی تنظیمات قابلیت دسترسی

تنظیمات قابلیت دسترسی به صورت مجزا از سایر تنظیمات به مقادیر پیشفرض بازنشانی می‌شوند.

منوی "بازنشانی تنظیمات قابلیت دسترسی" نمایش داده می‌شود. به همراه دکمه بازنشانی تنظیمات، توضیحات متنی زیر ارائه می‌شود: تنظیمات قابلیت دسترسی به مقادیر پیشفرض بازنشانی خواهند شد. تنظیمات مربوطه از قبیل اندازه صفحه کلید و فونت بازنشانی نخواهند شد. تنظیمات قابلیت دسترسی در برنامه‌های دانلود شده تغییر نخواهند کرد. داده‌های شخصی تحت تأثیر قرار نخواهند گرفت. منوی "بازنشانی تنظیمات قابلیت دسترسی" نمایش داده می‌شود. به همراه دکمه بازنشانی تنظیمات، توضیحات متنی زیر ارائه می‌شود: تنظیمات قابلیت دسترسی به مقادیر پیشفرض بازنشانی خواهند شد. تنظیمات مربوطه از قبیل اندازه صفحه کلید و فونت بازنشانی نخواهند شد. تنظیمات قابلیت دسترسی در برنامه‌های دانلود شده تغییر نخواهند کرد. داده‌های شخصی تحت تأثیر قرار نخواهند گرفت.

* تصاویر دستگاه صرفاً جهت نمایش شبیه‌سازی شده‌اند.