قابلیت دسترسی پوشیدنی‌ها‌

نمای جلوی Galaxy Watch که منوی قابلیت دسترسی را نشان می‌دهد. نمای جلوی Galaxy Watch که منوی قابلیت دسترسی را نشان می‌دهد.

صفحه‌خوان

Voice Assistant

برای توضیح چیزی که بر روی صفحه است و چیزی که می‌توانید ضربه بزنید، انتخاب یا فعال کنید، راهنمای صوتی را دریافت کنید.

* امکان دسترسی به این ویژگی ممکن است بسته به نوع دستگاه متفاوت باشد.

گزینه منوی Voice Assistant روشن شده است. استفاده از عملکرد برای نشان دادن «ده و هشت دقیقه ق.ظ.» از طریق پیام صوتی. گزینه منوی Voice Assistant روشن شده است. استفاده از عملکرد برای نشان دادن «ده و هشت دقیقه ق.ظ.» از طریق پیام صوتی.

* امکان دسترسی به این ویژگی ممکن است بسته به نوع دستگاه متفاوت باشد.

صفحه تیره

برای رعایت حریم خصوصی، همیشه صفحه را تیره نگه دارید.

* امکان دسترسی به این ویژگی ممکن است بسته به نوع دستگاه متفاوت باشد.

نمای جلوی Galaxy Watch با تصویر صفحه گزینه منوی صفحه تیره، روشن شده است. زمانی که ساعت با صفحه تیره می‌تواند زمانی کنونی را اطلاع دهد، «ده و هشت دقیقه ق.ظ.». نمای جلوی Galaxy Watch با تصویر صفحه گزینه منوی صفحه تیره، روشن شده است. زمانی که ساعت با صفحه تیره می‌تواند زمانی کنونی را اطلاع دهد، «ده و هشت دقیقه ق.ظ.».

* امکان دسترسی به این ویژگی ممکن است بسته به نوع دستگاه متفاوت باشد.

بهبود بینایی

زمینه خاکستری / رنگ‌های نگاتیو

برای مشاهده و پیمایش آسان‌تر در صفحه، آن را سیاه و سفید کنید یا رنگ‌ها را معکوس نمایید.

صفحه ساعت که نمای عادی و نمای «زمینه خاکستری» اعمال شده را نشان می‌دهد. تماشای صفحه که نمای عادی را با گزینه رنگ‌های نگاتیو را نشان می‌دهد و صفحه ساعت که نشان می‌دهد «رنگ‌های نگاتیو» روشن است. زمانی که زمینه خاکستری را اعمال می‌کنید، همه رنگ‌ها صفحه ساعت از جمله آیکون‌ها به رنگ سیاه و سفید تغییر می‌کنند. زمانی که رنگ‌های نگاتیو را اعمال می‌کنید، همه رنگ‌ها و متون پس‌زمینه حفظ می‌شوند. صفحه ساعت که نمای عادی و نمای «زمینه خاکستری» اعمال شده را نشان می‌دهد. تماشای صفحه که نمای عادی را با گزینه رنگ‌های نگاتیو را نشان می‌دهد و صفحه ساعت که نشان می‌دهد «رنگ‌های نگاتیو» روشن است. زمانی که زمینه خاکستری را اعمال می‌کنید، همه رنگ‌ها صفحه ساعت از جمله آیکون‌ها به رنگ سیاه و سفید تغییر می‌کنند. زمانی که رنگ‌های نگاتیو را اعمال می‌کنید، همه رنگ‌ها و متون پس‌زمینه حفظ می‌شوند.

زوم

برای کم و زیاد کردن زوم صفحه با یک انگشت سه بار ضربه بزنید.

دو Galaxy Watch، که یکی آیتم منوی زوم و دومی نمای زوم را نشان می‌دهند. دو Galaxy Watch، که یکی آیتم منوی زوم و دومی نمای زوم را نشان می‌دهند.

لرزش ساعت مچی

با ضربه زدن با دو انگشت به صفحه ساعت، زمان فعلی به صورت لرزش‌ها به شما اعلام می‌شود.

نمای جلوی Galaxy Watch که نشان می‌دهد گزینه منوی ساعت لرزشی فعال است. نمای جلوی Galaxy Watch که نشان می‌دهد گزینه منوی ساعت لرزشی فعال است.

بهبود شنوایی

بیصدا کردن همه صداها

همه صداها شامل تماس‌های تلفنی را غیرفعال کنید.

* امکان دسترسی به این ویژگی ممکن است بسته به نوع دستگاه متفاوت باشد.

نمای جلوی Galaxy Watch که نشان می‌دهد گزینه منوی بیصدا کردن همه صداها فعال است. نمای جلوی Galaxy Watch که نشان می‌دهد گزینه منوی بیصدا کردن همه صداها فعال است.

* امکان دسترسی به این ویژگی ممکن است بسته به نوع دستگاه متفاوت باشد.

صدای مونو

هدفون خود را از حالت استرئو به صدای مونو تغییر دهید.

نمای جلوی Galaxy Watch که نشان می‌دهد گزینه منوی صدای مونو فعال است. نمای جلوی Galaxy Watch که نشان می‌دهد گزینه منوی صدای مونو فعال است.

تنظیمات پیشرفته

یادآورهای اعلان

برای یادآوری اعلان‌های خوانده نشده، هشدارهای لرزشی و صوتی دریافت کنید.

عرض أمامي لساعة Galaxy Watch وتعرض خيار قائمة "تذكير بشأن الإشعارات" قيد التشغيل. عرض أمامي لساعة Galaxy Watch وتعرض خيار قائمة "تذكير بشأن الإشعارات" قيد التشغيل.

دسترسی سریع به ابزارهای قابلیت دسترسی

برای دسترسی سریع به عملکردهای قابلیت دسترسی یا رفتن به تنظیمات قابلیت دسترسی، با دو انگشت روی هر کدام از صفحات سه بار ضربه بزنید.

نمای جلوی Galaxy Watch که نشان می‌دهد گزینه منوی سه ضربه با دو انگشت فعال است. نمای جلوی Galaxy Watch که نشان می‌دهد گزینه منوی سه ضربه با دو انگشت فعال است.

* تصاویر دستگاه صرفاً جهت نمایش شبیه‌سازی شده‌اند.