دسترسی‌پذیری به وب

دسترسی‌پذیری به وب

صفحه نمایش لپ‌تاپ ۲ زن، ۱ مرد و ۱ پسر را نشان می‌دهد که همگی ناتوان هستند و در یک ردیف قرار دارند و لبخند می‌زنند. بالای صفحه نمایش نماد چشم، گوش، دست و مغز نشان داده شده است.

راهنمای پیمایش جامع

استفاده از نوار پیمایش جامع در وب‌سایت

نحوه پیدا کردن منوهای فرعی در نوار پیمایش جامع

نحوه پیدا کردن منوهای فرعی در نوار پیمایش جامع در تلفن همراه