راهنمای پیمایش جامع

استفاده از نوار پیمایش جامع در وب‌سایت

نحوه پیدا کردن منوهای فرعی در نوار پیمایش جامع

گام ۱

برای یافتن منوهای فرعی هر مورد در «نوار پیمایش جامع»، کلید Tab را آن‌قدر فشار دهید تا به آن مورد برسید. وقتی نشانگر روی آن مورد قرار گرفت، با فشار دادن کلید Enter منوهای فرعی را باز کنید و بااستفاده از کلید Tab به منوی فرعی زیر آن بروید.

تصویر بزرگ‌شده از منوی «تلفن همراه» در نوار پیمایش جامع Samsung.com تصویر بزرگ‌شده از منوی «تلفن همراه» در نوار پیمایش جامع Samsung.com

گام ۲

برای رفتن به گروه بعدی در «نوار پیمایش جامع»، کلید Tab را آن‌قدر فشار دهید تا از روی تمام موارد فرعی موجود در گروه فعلی رد شوید. سپس نشانگر روی گروه بعدی قرار خواهد گرفت.

مثلاً برای رفتن به گروه منوی بعدی، کلید Tab را آن‌قدر فشار دهید تا از روی تمام موارد فرعی موجود در گروه فعلی رد شوید. پس از اینکه نشانگر روی آخرین مورد فرعی گروه قرار گرفت، با فشار دادن مجدد کلید Tab نشانگر صفحه‌کلید روی مورد اصلی گروه بعدی می‌رود.

تصویر بزرگ‌شده از منوی «پرداخت سامسونگ» در نوار پیمایش جامع Samsung.com تصویر بزرگ‌شده از منوی «پرداخت سامسونگ» در نوار پیمایش جامع Samsung.com

گام ۳

برای بازگشت به مورد قبلی در «نوار پیمایش جامع»، کلید Shift را نگه دارید و کلید Tab را یکبار فشار دهید. با این کار، نشانگر صفحه‌کلید روی مورد قبلی می‌رود. می‌توانید کلیدهای Shift+Tab را چندبار فشار دهید تا در صورت نیاز به عقب بازگردید. مثلاً برای بازگشت به "Galaxy S" هنگامی که نشانگر صفحه‌کلید روی "Galaxy Note" قرار دارد، کلیدهای Shift + Tab را یکبار فشار دهید.

تصویر بزرگ‌شده از منوی Galaxy Note در نوار پیمایش جامع Samsung.com تصویر بزرگ‌شده از منوی Galaxy Note در نوار پیمایش جامع Samsung.com

گام ۴

برای بستن منوهای فرعی بازشده، بااستفاده از کلید Tab روی دکمه «بستن منو» بروید و کلید Enter را فشار دهید.

تصویر بزرگ‌شده از دکمه «بستن» در نوار پیمایش جامع Samsung.com تصویر بزرگ‌شده از دکمه «بستن» در نوار پیمایش جامع Samsung.com

نحوه پیدا کردن منوهای فرعی در نوار پیمایش جامع در تلفن همراه