برند

با G·NUSMAS، فرازمینی کنجکاو، آشنا شوید

یک مهندس Samsung از فضا که به طرز عجیبی باهوش است.

اطلاعات بیشتر
لاک‌پشتی در حال شنا در اقیانوس. صخره‌های دریایی و تور ماهیگیری رهاشده‌ای که در سمت راست به یکی از آنها گیر کرده است، در تصویر دیده می‌شود. لاک‌پشتی در حال شنا در اقیانوس. صخره‌های دریایی و تور ماهیگیری رهاشده‌ای که در سمت راست به یکی از آنها گیر کرده است، در تصویر دیده می‌شود.

متأسفانه نتیجه‌ای یافت نشد.

تنهایی لذت‌بخش است. در کنار هم توقف‌ناپذیر می‌شویم.

Galaxy S22 Ultra و Galaxy Tab S8 Ultra

ما وجود داریم تا نوآوری‌هایی انسان‌محور را خلق کنیم که موانع را به چالش می‌کشند تا برای همه جهانی بهتر بسازند