Kā veikt skaņas testu?

Ja televizoram rodas problēma, varat palaist pašdiagnozi, lai identificētu problēmu. Ja tas neizdodas, varat televizoram atjaunot rūpnīcas sākotnējos iestatījumus.


Vispirms mēģiniet izslēgt televizoru, atvienojot kabeli un pagaidot dažas minūtes. Pēc tam atkal pieslēdziet kabeli, ieslēdziet televizoru un pārbaudiet, vai problēma ir novērsta. Ja tā nav novērsta, lūdzu, veiciet skaņas testu. 


Skaņas tests atskaņo melodiju, lai palīdzētu noteikt, vai problēma ir televizora skaļruņiem

1 Nospiediet tālvadības pults pogu Sākums.
Nospiediet tālvadības pults pogu Sākums
2 Atlasiet opciju “Iestatījumi”.
Atlasiet opciju Iestatījumi
3 Atlasiet opciju “Atbalsts”.
Atlasiet opciju Atbalsts
4 Nospiediet pogu “Pašdiagnoze”.
Nospiediet pogu Pašdiagnoze
5 Nospiediet pogu “Sākt skaņas testu”.
Atlasiet opciju Sākt Skaņas testu

Tiek sākts skaņas tests. Ja skaņas testa laikā joprojām ir dzirdama problēmu, atlasiet opciju “Jā”. Ja nav — atlasiet “Nē”.


Ja melodija tiek atskaņota bez problēmām, problēma var būt saistīta ar ārējo ierīci. Lūdzu, pārbaudiet savienojumus un, ja problēma joprojām pastāv, pārbaudiet signāla stiprumu vai skatiet ārējās ierīces lietošanas instrukciju. Ja problēma joprojām pastāv, lūdzu, sazinieties ar mums, lai saņemtu palīdzību.

Paldies par jūsu atsauksmēm