Czy można umieścić nadmierną ilość odzieży w bębnie pralki w trybie suszenia?

Umieszczenie nadmiernej ilość odzieży w bębnie pralki w trybie suszenia może spowodować słabe efekty procesu suszenia, a nawet aktywację zabezpieczenia temperaturowego urządzenia (w takim przypadku na wyświetlaczu może pojawić się kod błędu HE2). 

Prawidłowa maksymalna waga suszonej odzieży jest podana w instrukcji obsługi.

Dziękujemy za twoją opinię