Prędkość wirowania przed płukaniem dla programu Bawełna jest wyższa niż ustawiona.

Nie jest to usterka.
Ustawiona prędkość wirowania (np. 400obr./min lub „bez wirowania”) odnosi się do ostatniego cyklu wirowania.
Wcześniejsze pośrednie wirowania przed ostatnim płukaniem mogą być wykonywane z prędkością wyższą niż ustawiona.
Dopiero przy ostatnim wirowaniu prędkość obrotowa jest zgodna z ustawioną na panelu.

Naciśnij „WYŚLIJ” aby przesłać nam swoją opinię. Dziękujemy za udział w ankiecie.

Dziękujemy za twoją opinię