Co robić, jeżeli jakość dźwięku odtwarzanego przez słuchawki Galaxy Buds+ jest niska?

Dzięki innowacyjnym, bezprzewodowym urządzeniom noszonym Bluetooth, jak słuchawki Galaxy Buds+, możesz cieszyć się słuchaniem muzyki i odbierać połączenia telefoniczne bez konieczności obsługi telefonu ręką. Jednak aby utrzymać słuchawki w dobrym stanie i móc się nimi cieszyć przez długi czas, należy zachować nieco więcej ostrożności i poświęcić więcej czasu na ich pielęgnację.


Sprawdź, jak poprawnie nosić i czyścić słuchawki, oraz korzystać z aplikacji Galaxy Wearable, aby przeglądać stan naładowania baterii słuchawek, etui do ładowania, a także dostosowywać poziom głośności i ustawienia połączeń. 

Sprawdź, czy nosisz słuchawki poprawnie

Zanim umieścisz słuchawki w uszach, musisz przytwierdzić odpowiednie końcówki. Sprawdź, co następuje:
 

 • Sprawdź kierunek, w którym ustawiona jest każda słuchawka i umieść je delikatnie w uszach z końcówką skrzydełka skierowaną w górę.
 • Dostosuj słuchawki, obracając je w lewo i w prawo, by dopasować je w uszach.
 • Wypróbuj różne rozmiary końcówek dousznych i skrzydełkowych, jeżeli czujesz dyskomfort podczas noszenia słuchawek. Dokładniejsze dopasowanie poprawi wydajność mikrofonu. 
Ilustracja obrazująca, jak poprawnie nosić słuchawki Galaxy Buds+
Sprawdź ustawienia poziomu głośności słuchawek, korzystają z aplikacji Galaxy Wearable

Jeżeli ocenisz, że występują problemy z odtwarzaniem dźwięku przez słuchawki Galaxy Buds+, nawet jeżeli ustawiony jest maksymalny poziom głośności na połączonym urządzeniu mobilnym, ustawienia możesz sprawdzić w aplikacji Galaxy Wearable.
 

 • Po ustawieniu funkcji regulacji poziomu głośności w aplikacji Galaxy Wearable na Dotknięcie i przytrzymanie touchpada, możesz sterować poziomem głośności za pośrednictwem paneli dotykowych słuchawek Galaxy Buds+. 
 • Jeżeli nie słyszysz dźwięku lub słyszysz w słuchawkach pogłos w czasie rozmowy telefonicznej, wróć do ustawień poziomu głośności i wyreguluj słuchawki za pośrednictwem aplikacji Galaxy Wearable. 

Wykonaj kroki opisane poniżej, aby wyregulować poziom głośności:

1 Uruchom aplikację Galaxy Wearable.
2 Przewiń w dół i stuknij Panel dotykowy.
3

Stuknij Lewa lub Prawa w sekcji Dotknięcie i przytrzymanie touchpada > wybierz Ciszej / Głośniej.

Działania do wykonania celem dostosowania poziomu głośności słuchawek Galaxy Buds+

Pamiętaj: Jeżeli jako funkcję regulacji poziomu głośności wybierzesz domyślnie jednostronne Dotknięcie i przytrzymanie, dla drugiej strony domyślna funkcja Dotknięcie i przytrzymanie także zostanie automatycznie ustawiona dla regulacji poziomu głośności.


Upewnij się, że wersja oprogramowania słuchawek Galaxy Buds+ jest najbardziej aktualna. 

Sprawdź ustawienia dźwięku w aplikacji Galaxy Wearable, aby poprawić jakość dźwięku połączeń telefonicznych

Aby poprawić jakość dźwięku przekazywanego w czasie połączeń telefonicznych, zalecamy włącznie funkcji Dźwięk otoczenia (Ambient sound).


Włączenie tej funkcji pozwala na lepiej słyszeć swój własny głos, co przekłada się na bardziej naturalny poziom głośności artykułowanych dźwięków w obu słuchawkach. 

1 Uruchom aplikację Galaxy Wearable na urządzeniu mobilnym.
2 Dotknij Zaawansowane (Advanced) w opcjach słuchawek Galaxy Buds+.
3 Stuknij suwak, aby aktywować Użyj Dźwięku otoczenia w czasie rozmów telefonicznych.

Inne wskazówki, które pomogą poprawić jakość dźwięku:
 

 • Usługi sieci bezprzewodowych mogą być niedostępne z uwagi na problemy z siecią dostawcy usługi. Pamiętaj, aby nie narażać słuchawek na kontakt ze źródłami fal elektromagnetycznych. 
 • Upewnij się, że słuchawki i drugie urządzenie Bluetooth znajdują się w maksymalnym polu łączności Bluetooth (ok. 10 m). Pamiętaj, że odległość może się różnić w zależności od otoczenia i używanych urządzeń. 
Okresowo sprawdzaj stan czystości słuchawek

Aby bez problemów korzystać ze słuchawek przez długi czas, zalecamy ich okresowe czyszczenie. Aby wyczyścić słuchawki, wykonaj poniższe kroki.

1 Usuń końcówkę douszną ze słuchawek. Nie ciągnij zbyt mocno końcówki, kiedy ją zdejmujesz lub zakładasz. Końcówka douszna może ulec rozerwaniu.
Ilustracja obrazująca sposób zmiany końcówki dousznej słuchawek Galaxy Buds+
2 Użyj wacika i suchej szczoteczki, aby usunąć woskowinę, drobiny pyłu i ciała obce. Nie przykładaj nadmiernej siły podczas usuwania woskowiny lub drobin pyłu. Odbiornik może ulec uszkodzeniu.
Ilustracja obrazująca, jak poprawnie czyścić słuchawki Galaxy Buds+

Pamiętaj:

 • Do czyszczenia nie używaj płynów takich, jak alkohol lub woda z mydlinami — słuchawki Galaxy Buds+ nie są wodoodporne.
 • Płynną woskowinę należy usuwać po uprzednim wysuszeniu słuchawek.
 • Słuchawki należy szczotkować suchą szczotką z wewnętrznym głośnikiem skierowanym w dół, tak jak zostało to pokazane na ilustracji. 
3 Po całkowitym wyczyszczeniu, załóż poprawnie końcówkę douszną na słuchawkę. Zakryj zapadkę na spodzie słuchawki końcówką douszną.
Sprawdź dostępność aktualizacji oprogramowania słuchawek Galaxy Buds+ i urządzenia mobilnego

Zalecamy, aby oprogramowanie zainstalowane na telefonie, tablecie, telewizorze lub komputerze było aktualne. Przed przystąpieniem do aktualizacji słuchawek, najpierw zaktualizuj oprogramowanie urządzenia mobilnego. 


Aktualizuj telefon lub tablet Galaxy:

1

Przejdź do Ustawienia > Aktualizacja oprogramow.

2 Dotknij Pobierz i zainstaluj.
3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Po zaktualizowaniu urządzenia mobilnego do najnowszej wersji oprogramowania sprawdź, czy używana aplikacja lub oprogramowanie słuchawek Galaxy Buds+ także są aktualne. Aby zaktualizować oprogramowanie słuchawek, urządzenie mobilne musi być połączone z siecią Wi-Fi lub siecią danych komórkowych.


Zaktualizuj aplikację Galaxy Wearable: 

1 Uruchom aplikację Galaxy Wearable na urządzeniu mobilnym.
2

Przejdź do opcji Informacje o Galaxy Wearable (About Galaxy wearable) i dotknij ją > dotknij Aktualizuj (Update).

Aktualizuj oprogramowanie słuchawek:

Uruchom aplikację Galaxy Wearable na urządzeniu mobilnym i stuknij Aktualizacja oprogramowania słuchawek (Earbuds Software update).

Dostępne są następujące opcje:

 • Pobierz i zainstaluj: Ręcznie sprawdź dostępne aktualizacje i zainstaluj je. 
 • Automatyczne pobieranie przez Wi-Fi (Auto download over Wi-Fi): Skonfiguruj słuchawki tak, aby się automatycznie aktualizowały po połączeniu z siecią Wi-Fi. 
 • Ostatnia aktualizacja (Last update): Przeglądaj informacje o ostatniej aktualizacji oprogramowania. 

Pamiętaj: Prezentowany na zrzutach ekranowych widok ekranu oraz menu mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia i wersji oprogramowania.

Dziękujemy za twoją opinię