Co zrobić w przypadku problemów z ładowaniem, włączaniem lub pętlą inicjowania urządzenia mobilnego?

Sytuacje, w których telefon nie ładuje się poprawnie lub pojawiają się problemy z jego włączeniem mogą wywoływać frustrację. Niekiedy po zainstalowaniu aktualizacji telefon nieoczekiwanie uruchamia się ponownie, ale nigdy nie inicjuje do końca, tylko utyka w pętli inicjowania. Aplikacje zewnętrznych dostawców mogą powodować losowe lub ciągłe ponowne inicjowanie telefonu. W takich przypadkach wykonaj działania opisane poniżej, aby rozwiązać te problemy. 

Przed zastosowaniem się do poniższych zaleceń, upewnij się że oprogramowanie urządzenia i powiązane z nim aplikacje są zaktualizowane do najnowszych wersji. Instrukcja aktualizacji oprogramowania urządzenia mobilnego zamieszczona jest poniżej. 

Krok 1. Przejdź do Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania.

Krok 2. Stuknij Pobierz i zainstaluj

Krok 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 

Co zrobić, gdy telefon się nie ładuje?

Najpowszechniejszymi przyczynami problemów z ładowaniem się urządzenia są: 

  • Wadliwy przewód, ładowarka, gniazdo wtykowe lub zasilacz
  • Zabrudzenia lub drobiny materii w porcie ładowania
  • Aplikacje dostawców zewnętrznych, które przerywają ładowanie
  • Wymagana aktualizacja oprogramowania 

Pierwszym krokiem jest weryfikacja, czy problem związany jest z ładowarką lub przewodem ładowarki. 

Krok 1. Korzystaj z ładowarki dostarczonej z urządzeniem.

Krok 2. Sprawdź ją pod kątem uszkodzeń. 

Krok 3. Spróbuj użyć innego przewodu. 

Krok 4. Spróbuj skorzystać z innego źródła zasilania. 

Jedną z najpowszechniejszych przyczyn problemów z ładowaniem jest zablokowanie portu ładowania przez zabrudzenia, pył lub drobiny materii. Zabrudzenia lub włókna mogą gromadzić w porcie ładowania, uniemożliwiając wtykowi poprawny kontakt ze stykami ładowania w porcie. W takiej sytuacji telefon może ładować się niepoprawnie lub przestać ładować. 

Krok 1. Wyłącz urządzenie. 

Krok 2. Podświetl latarką wnętrze portu ładowania i zajrzyj do środka. Jeżeli widzisz pył lub zabrudzenia, zwłaszcza pokrywające metalowe styki ładowania, port ładowania wymaga wyczyszczenia. 

Krok 3. Spróbuj delikatnie dmuchnąć w port ładowania, aby usunąć pył i drobiny materii. 

Krok 4. Jeżeli port ładowania jest nadal zablokowany, oddaj urządzenie do profesjonalnego punktu celem wyczyszczenia. 

Pamiętaj: Nie umieszczaj w porcie ładowania żadnych przedmiotów. Może to skutkować uszkodzeniem portu ładowania. 

Urządzenie nie będzie się ładowało, jeżeli wykryje wodę lub wilgoć w porcie ładowania. Jest to środek zabezpieczający, chroniący urządzenie przed uszkodzeniem i korozją. Jeżeli urządzenie wykryje wodę w porcie ładowania, niekiedy na ekranie zostanie wyświetlona ikona kropli wody nad portem ładowania lub w panelu powiadomień. Jeżeli zauważysz ikonę kropli wody, upewnij się że urządzenie jest wyłączone na czas schnięcia. 

W przeciągu kilku godzin większość wilgoci wyparuje samoistnie, ale możesz także spróbować delikatnie przedmuchać port lub wystawić go na działanie chłodnego, suchego powietrza. Jeżeli ikona kropli wody jest nadal wyświetlana, choć masz pewność że port ładowania jest suchy, spróbuj wyłączyć urządzenie i włączyć je ponownie. 

Jeżeli ikona jest nadal wyświetlana, wyświetla pamięć cache USB:

Krok 1. Przejdź do Ustawienia > stuknij Aplikacje

Krok 2. Stuknij ikonę Więcej opcji (trzy pionowo ustawione kropki) > stuknij Wyświetl aplikacje systemowe

Krok 3. Przewiń w dół i stuknij Ustawienia USB.

Krok 4. Stuknij Pamięć > stuknij Usuń dane i Opróżnij cache

Aby sprawdzić, czy problem jest powiązany z oprogramowaniem, spróbuj zainicjować ponownie urządzenie, gdy bateria nie jest jeszcze rozładowana.

Krok 1. Wyłącz urządzenie i odczekaj 10 sekund.

Krok 2. Podłącz ładowarkę dostarczoną z urządzeniem. 

Możesz użyć przycisków, aby przeprowadzić miękką ponowną inicjację. Jeżeli urządzenie nie jest wyposażone w przycisk Home ani niezależny przycisk zasilania — na przykład Note10, Fold, Z Flip lub urządzenia bardziej zaawansowane — naciśnij jednocześnie przycisk zwiększania poziomu głośności i przyciski boczne. Kiedy urządzenie zacznie wibrować i wyświetlone zostanie logo Samsung, zwolnij przyciski, aby zainicjować ponownie urządzenie. 

Co zrobić, gdy telefon się nie uruchamia?

Jeżeli telefon się nie włącza lub nie uruchamia, spróbuj wykonać działania opisane poniżej: 

Krok 1. Sprawdź, czy bateria telefonu jest dostatecznie naładowana. 

Jeżeli bateria jest całkowicie rozładowana, urządzenie się nie włączy. Zanim uruchomisz urządzenie użyj dołączonej do urządzenia ładowarki w celu pełnego naładowania baterii.

Krok 2. Sprawdź port ładowania pod kątem ewentualnych uszkodzeń. 

Dokładnie skontroluj telefon, aby się upewnić, że urządzenie nie przegrzewa się, nie jest napuchnięte ani uszkodzone. Skontroluj także port ładowania telefonu i usuń wszelkie zabrudzenia lub drobiny materii. 

Krok 3. Upewnij się, że korzystasz z oryginalnej ładowarki dołączonej do urządzenia lub innej kompatybilnej ładowarki. 

Jeżeli korzystasz z ładowarki, której wartości znamionowe napięcia, amperażu i typ wtyku są odmienne od ładowarki dostarczonej z urządzeniem, ryzykujesz poważne uszkodzenie urządzenia.

Jak rozwiązać problem z powtarzającym się ponownym inicjowaniem telefonu?

W pierwszej kolejności możesz wykonać aktualizację oprogramowania, resetowanie do ustawień fabrycznych lub przełączyć się do trybu bezpiecznego, aby zweryfikować czy aplikacja jest przyczyną problemu. 

 

Opcja 1. Ręcznie pobierz aktualizacje oprogramowania. 

Przejdź do Ustawienia > stuknij Aktualizacja oprogramowania > stuknij Sprawdź dostępność aktualizacji

 

Opcja 2. Użyj funkcji trybu bezpiecznego, aby zidentyfikować aplikację, która może być przyczyną problemu. 

Wyłącz całkowicie telefon i włącz go ponownie; wciśnij i przytrzymaj przycisk zmniejszania poziomu głośności, aby przejść do trybu bezpiecznego. 

 

Opcja 3. W razie odbiegającej od normy pętli inicjowania, możesz przeprowadzić resetowanie do ustawień fabrycznych. 

Krok 1. Zainicjuj tryb odzyskiwania systemu operacyjnego Android.

  • Jeżeli urządzenie wyposażone jest w niezależny przycisk Bixby: Wciśnij jednocześnie przyciski Bixby, zwiększania poziomu głośności i zasilania.
  • Jeżeli urządzenie nie jest wyposażone w przycisk Home i niezależny przycisk zasilania: Wciśnij jednocześnie i przytrzymaj przycisk zwiększania głośności oraz przycisk boczny.

Krok 2. Użyj przycisków zwiększania głośności i zmniejszania głośności, aby wybrać Usuń wszystkie dane użytkownika lub Usuń dane/resetowanie ustawień fabrycznych, a następnie naciśnij przycisk zasilania.

Krok 3. Użyj przycisków zwiększania i zmniejszania głośności, aby potwierdzić wybór, a następnie naciśnij przycisk zasilania.

Krok 4. Po zakończeniu procesu resetowania do ustawień fabrycznych naciśnij przycisk zasilania, aby wybrać Zainicjuj ponownie urządzenie

Krok 5. Po ponownym zainicjowaniu urządzenia wprowadź dane konta, aby uzyskać dostęp do urządzenia. 

Jeżeli opisane poniżej działania nie przyniosą rozwiązania, a telefon lub tablet nadal będzie działał niepoprawnie, skontaktuj się z Centrum Serwisowym. 

Pamiętaj: 

  • Resetowanie do ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie wszystkich danych. Dane konta Google, które było uprzednio zsynchronizowane, będą konieczne do odblokowania telefonu lub tabletu. 
  • Sprzętowe resetowanie do ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie wszystkich informacji z telefonu. Wszystkie dane, dla których nie została utworzona kopia zapasowa online lub na karcie SD zostaną trwale utracone. 

Pamiętaj: Prezentowany na zrzutach ekranowych widok ekranu oraz menu mogą się różnić w zależności od dostawcy usług bezprzewodowych, modelu urządzenia i wersji oprogramowania.

Jeżeli twój telefon, tablet, słuchawki lub smartwatch Samsung działa w sposób odbiegający od normy, możesz zadać nam pytanie w aplikacji Samsung Members.

Pozwoli nam to lepiej przyjrzeć się problemowi. Dane są anonimowe i przechowywane tylko przez czas niezbędny do zbadania problemu. Dowiedz się więcej o przesyłaniu raportu o błędach w temacie „Jak korzystać z aplikacji Samsung Members?”.

Dziękujemy za twoją opinię