Czym jest funkcja blokady Smart Lock i jak ją aktywować?

Możesz uniknąć konieczności każdorazowego wpisywania kodu PIN i hasła przy każdym użyciu telefonu Galaxy, nienarażając jednocześnie jego bezpieczeństwa. Konfigurując funkcję Smart Lock, telefon może pozostawać odblokowany, gdy trzymasz go w ręku lub w określonym czasie bądź miejscu. Zapoznaj się z poniższym przewodnikiem, aby ustawić czas i miejsce, kiedy i gdzie urządzenie będzie pozostawało odblokowane.

Przed zastosowaniem się do poniższych zaleceń upewnij się, że oprogramowanie urządzenia i powiązane z nim aplikacje są zaktualizowane do najnowszych wersji. Aby zaktualizować oprogramowanie urządzenia mobilnego, wykonaj poniższe działania:

Krok 1. Przejdź do Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania.

Krok 2. Stuknij Pobierz i zainstaluj.

Krok 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Czym jest blokada Smart Lock i jak ją włączyć?

Możesz ustawić telefon tak, aby odblokowywało się samodzielnie i pozostawało odblokowane, kiedy wykrywane są zaufane lokalizacje lub inne zaufane urządzenia. Na przykład: jeżeli ustawisz swój dom jako zaufane miejsce, po powrocie do domu urządzenie wykryje miejsce i automatycznie się odblokuje. Zanim użycie tej funkcji będzie możliwe, musisz najpierw ustawić metodę blokowania ekranu. Aby ustawić blokadę Smart Lock, wykonaj działania opisane poniżej.

Krok 1. Uruchom aplikację Ustawienia, a następnie stuknij Ekran blokady.

Krok 2. Stuknij Smart Lock i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację.

Krok 3. Stuknij typ blokady Smart Lock, której chcesz użyć. Poniżej możesz zapoznać się z przewodnikiem dla każdego typu blokady Smart Lock.

Ustawienia Smart Lock.

Pamiętaj:

  • Ta funkcja będzie dostępna dopiero po ustawieniu metody blokowania ekranu.
  • Jeżeli nie użyjesz urządzenia przez cztery godziny lub jeżeli włączysz je, musisz odblokować ekran za pomocą ustawionego wzoru, kodu PIN lub hasła.

Możesz pozostawić telefon odblokowany, gdy masz go przy sobie. Odblokuj go raz, by pozostał odblokowany na czas przemieszczania, na przykład wtedy, gdy trzymasz lub przenosisz urządzenie. Urządzenie aktywuje blokadę, gdy wykryje, że zostało odłożone. Aby aktywować Wykrywanie kontaktu z ciałem, wykonaj działania opisane poniżej. 

Krok 1. Stuknij Wykrywanie kontaktu z ciałem.

Krok 2. Stuknij przełącznik w prawym górnym rogu.

Krok 3. Stuknij KONTYNUUJ, aby wyrazić zgodę na powiadomienia ekranowe oraz aktywować Wykrywanie kontaktu z ciałem.

Aktywowanie opcji Wykrywanie kontaktu z ciałem blokady Smart Lock.

Pamiętaj:

  • Funkcja Wykrywanie kontaktu z ciałem nie jest w stanie wykryć różnicy między Tobą, a inną osobą. Jeżeli ktokolwiek uzyska dostęp do odblokowanego telefonu, będzie mogła uzyskać dostęp do jego treści.

Możesz ustawić lokalizację, w której telefon będzie pozostawał odblokowany. Jeżeli w aplikacji Mapy Google masz zdefiniowaną lokalizację Dom, będzie ona automatycznie dostępna jako zaufane miejsce. Aby dodać inne miejsce, wykonaj działania opisane poniżej.

Wybrane Zaufane miejsca. Wybrane Zaufane miejsca.

Krok 1. Stuknij Zaufane miejsca.

Wybrana opcja dodawania zaufanych miejsc. Wybrana opcja dodawania zaufanych miejsc.

Krok 2. Stuknij Dodaj zaufane miejsce.

Odszukaj na mapie miejsce do dodania, korzystając z paska wyszukiwania. Odszukaj na mapie miejsce do dodania, korzystając z paska wyszukiwania.

Krok 3. Odszukaj na mapie miejsce do dodania, korzystając z paska wyszukiwania.

Wybierz wyszukaną lokalizację. Wybierz wyszukaną lokalizację.

Krok 4. Po wyświetleniu obszaru do odblokowania stuknij Wybierz tę lokalizację.

Potwierdzenie wyboru. Potwierdzenie wyboru.

Krok 5. Stuknij OK, aby potwierdzić.

Jeżeli dodasz zaufane urządzenie, twój telefon pozostanie odblokowany, gdy będzie znajdował się w pobliżu podłączonego lub zaufanego urządzenia. Telefon może zostać zablokowany w razie rozłączenia z zaufanym urządzeniem, nawet jeżeli nawiąże ponownie łączność. Aby dodać zaufane urządzenie, wykonaj działania opisane poniżej.

Wybrane Zaufane urządzenia. Wybrane Zaufane urządzenia.

Krok 1. Stuknij Zaufane urządzenia.

Wybrana opcja dodawania zaufanych urządzeń. Wybrana opcja dodawania zaufanych urządzeń.

Krok 2. Stuknij DODAJ ZAUFANE URZĄDZENIE.

Wybrane urządzenie. Wybrane urządzenie.

Krok 3. Stuknij urządzenie, które chcesz dodać.

Wybrana opcja TAK, DODAJ. Wybrana opcja TAK, DODAJ.

Krok 4. Stuknij TAK, DODAJ.

Pamiętaj:

  • Zasięg połączenia Bluetooth może zostać ograniczony przez otoczenie, w którym używasz telefonu.

Pamiętaj: Prezentowany na zrzutach ekranowych widok ekranu oraz menu mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia i wersji oprogramowania.

Jak korzystać z aplikacji Samsung Members?

Jeżeli twój telefon, tablet, słuchawki lub smartwatch Samsung sprawia problemy, możesz zadać nam pytanie w aplikacji Samsung Members. Dowiedz się więcej o przesyłaniu raportu o błędach.

Dziękujemy za twoją opinię