Jak aktywować Bixby Vision na Galaxy S9/ S9+?

Bixby Vision pozwala zobaczyć świat w zupełnie inny sposób. Jest to nowa funkcja wbudowana w aparat Galaxy S9.


Aby móc używać tej funkcji musisz:

1 Połączyć telefon z siecią Wi-Fi lub siecią komórkową.
2 Zalogować się do Konta Samsung (jeśli go nie posiadasz, utwórz je i zaloguj się).

Pamiętaj: Dostępne funkcje i wyniki wyszukiwania mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu. 

Konfiguracja Bixby Vision

Przy pierwszym uruchomieniu Bixby Vision musisz zalogować się lub utworzyć Konto Samsung. 

1 Wybierz „Zaloguj” i postępuj zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie.

Pamiętaj: Dostępne funkcje i wyniki wyszukiwania mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu. 

2 Zapoznaj się z warunkami użytkowania i zaakceptuj je, a następnie wybierz „Dalej”.
3 Zezwól na dostęp do niezbędnych aplikacji dla „Bixby Vision”.
4 Po aktywacji „Bixby”, skieruj aparat na obiekt lub miejsce i trzymaj telefon nieruchomo.
5 Kiedy obiekt zostanie rozpoznany, na ekranie pojawią się związane z nim informacje.
6 Aby wyświetlić wynik, naciśnij ikonę wyszukiwania.

Uruchamianie Bixby Vision

Uruchom Bixby Vision jedną z podanych dalej metod:


W aplikacji Aparat:
Wybierz tryb automatyczny i naciśnij przycisk  „Bixby Vision” wyświetlony nad ikoną ustawień.

Wybierz tryb automatyczny i naciśnij przycisk Bixby Vision wyświetlony nad ikoną ustawień

Z aplikacji „Galeria”: Wybierz obraz i naciśnij przycisk „Bixby Vision”.

W aplikacji Aparat
Wybierz obraz i naciśnij przycisk Bixby Vision na ekranie

Z aplikacji Internet: Dotknij obrazu i przytrzymaj go, a następnie wybierz „Bixby Vision”.

Dotknij obrazu i przytrzymaj go, a następnie wybierz Bixby Vision

Zrzut Ekranu: Wybierz  „Bixby Vision” z paska narzędzi.


Bezpośrednio z aplikacji „Bixby Vision”:
Uruchom aplikację „Bixby Vision”. 

Do czego mogę wykorzystać Bixby Vision?


 

Do czego mogę wykorzystać Bixby Vision?

Tłumaczenie lub wyodrębnianie tekstu:

Rozpoznawanie i wyświetlanie na ekranie przetłumaczonego tekstu. Można także wyodrębnić tekst z dokumentu lub pliku tekstowego.

Wyszukiwanie podobnych obrazów:

Wyszukanie obrazów podobnych do rozpoznanego. Będą one o podobnych cechach tj. kolor czy kształt.

Wyszukiwanie miejsc w pobliżu:

Wyszukanie obrazów podobnych do rozpoznanego. Będą one o podobnych cechach tj. kolor czy kształt.

Wyszukiwanie informacji o winie:

Wyszukiwanie informacji zawartych na etykiecie wina i wyszukanie o nim więcej informacji.

Odczytywanie kodów QR:

Rozpoznawanie kodów QR i wyświetlanie innych informacji, takich jak witryny internetowe, zdjęcia, filmy, mapy i wizytówki.

Bixby Vision

1. Tekst. 
2. Obraz. 
3. Miejsce .
4. Wino. 
5. Kod QR.

Dziękujemy za twoją opinię