Jak dodać lub usunąć konto Google na moim smartfonie?

Konto Google może zostać użyte do tworzenia kopii zapasowej Twoich danych, pobierania aplikacji ze sklepu Play oraz przenoszenia danych ze starego urządzenia na nowe. 

Dane, których możesz utworzyć kopię zapasową: dane kontaktów Google, Wydarzenia z kalendarza Google oraz ustawienia, sieci Wi-Fi oraz hasła, tapeta, ustawienia skrzynki Gmail, aplikacje, ustawienia wyświetlacza (jasność oraz wygaszanie), język oraz ustawienia wprowadzania, czas i data, ustawienia i dane aplikacji niestworzone przez Google (w zależności od aplikacji). 

W celu wykonania kopii zapasowej danych, będzie konieczne dodatkowe uruchomienie Synchronizacji Dysku Google na Twoim koncie. 

Zapamiętaj: Rodzaj danych, które mogą zostać uwzględnione w kopii zapasowej zależy od posiadanego urządzenia oraz aktualnie zainstalowanego system operacyjnego. 

Jeżeli chcesz dodać nowe konto lub pominięta została konfiguracja konta Google przy pierwszym uruchomieniu urządzenia, możesz ustawić konto Google za pomocą menu Ustawienia.

1 Przesuń palcem w górę na ekranie startowym, żeby przejść do ekranu aplikacji.
2 Dotknij “Ustawienia”.
Dotknij ikony Ustawienia w menu aplikacji
3 Dotknij “Konta i kopia zapasowa”.
Dotknij, żeby otworzyć menu Kopia zapasowa i konta
4 Dotknij “Konta”.
Dotknij Konta, żeby otworzyć menu
5 Dotknij “Dodaj konto”.
Dotknij Dodaj konto
6 Dotknij “Google”.
Dotknij Google
7 Dotknij “Utwórz konto”.
Dotknij Utwórz konto

Zapamiętaj: Jeżeli masz już aktywne konto Google, możesz zalogować się za pomocą już posiadanych danych logowania.

8 Wybierz, dla kogo jest konto: dla Ciebie czy dziecka.
Wskaż właściciela konta
9 Uzupełnij wszystkie wymagane dane, następnie dotknij “Dalej”.
Wprowadź wymagane szczegóły
10 Uzupełnij wymagane informacje, a następnie dotknij “Dalej”.
Wprowadź wymagane szczegóły
11 Wybierz odpowiedni adres Gmail.
12 Utwórz hasło, a następnie dotknij “Dalej”.
Wprowadż hasło
13 Zdecyduj, czy chcesz dodać numer telefonu.
Dodaj numer telefonu
14 Sprawdź dane dotyczące Twojego konta, a następnie dotknij “Dalej”.
15 Przeczytaj Informacja serwisowe, zaznacz odpowiednie pola, a następnie dotknij “Utwórz konto”.
16 Przeczytaj informację i dotknij „Potwierdź”.
Potwierdź preferencje
17 Upewnij się, że adres email został wprowadzony poprawnie i wybierz “Dalej”.
18 Wybierz “Akceptuj”, żeby potwierdzić ustawienia usług Google.
19 Twoje konto Google zostało utworzone.
1 Przesuń palcem w górę na ekranie startowym, żeby przejść do ekranu aplikacji.
2 Dotknij “Ustawienia”.
Dotknij ikonę Ustawień w menu aplikacji
3 Dotknij “Konta i kopia zapasowa”.
Dotknij, żeby otworzyć menu Kopia zapasowa i konta
4 Dotknij “Konta”.
Dotknij Konta, żeby otworzyć menu
5 Wybierz konto Google, na którym chcesz wykonać kopię zapasową.
Wskaż konto
6 Dotknij “Synchronizuj konto”.
Dotknij Synchronizuj konto
7 Teraz pojawi się lista dostępnych danych, które mogą być skopiowane na Twoje konto Google. Przesuń suwaki przy odpowiednich pozycjach.
Dotknij odpowiednich suwaków, w celu określenia czy dane informacje mają być uwzględnione w kopii zapasowej
8

Dotknij ikony Więcej opcji.

Dotknij ikony więcej opcji
9 Dotknij “Synchronizuj teraz”.
Dotknij synchronizuj teraz
1 Przesuń palcem na ekranie startowym, żeby przejść do ekranu aplikacji.
2 Otwórz “Ustawienia”.
Dotknij ikony Ustawień w menu aplikacji
3 Dotknij “Kopia zapasowa i konta”.
Dotknij, żeby przejsć do menu Kopia zapasowa i konta
4 Dotknij “Konta”.
Dotknij Konta, żeby otworzyć menu
5 Wybierz konto Google, które chcesz usunąć.
Wybierz konto
6 Dotknij “Usuń konto”.
Dotknij Usuń konto
7 Potwierdź czynność, wybierając ponownie “Usuń konto”.
Dotknij Usuń konto
8 Konto zostało usunięte.

Jeżeli doświadczysz nienaturalnego zachowania swojego urządzenia mobilnego Samsung, tj. telefonu, tabletu czy urządzenia noszonego, możesz wysłać nam raport błędów lub zadać pytanie poprzez aplikację Samsung Members. 


Pozwoli to nam na dokładniejsze sprawdzenie zgłaszanego objawu. Dane są anonimowe i przetrzymywane są tylko na czas trwania weryfikacji. Dowiedz się więcej o aplikacji Samsung Members

Dziękujemy za twoją opinię