Jak dodać lub usunąć użytkownika SmartThings?

W Samsung SmartThings możesz podzielić się dostępem do określonych funkcji Twoich urządzeń elektronicznych ze swoją rodziną i znajomymi. To sprawia, że zarządzanie Twoim „inteligentnym” domem staje się jeszcze łatwiejsze oraz jest dostępne dla wszystkich.

 

Po zarejestrowaniu lokalizacji, możesz stworzyć grupę użytkowników, którym nadasz do niej dostęp.

 

Przed rozpoczęciem upewnij się, że spełnione są poniższe wymagania:

 

  • Smartfon osoby, której chcesz nadać dostęp wspiera aplikację SmartThings.
  • Użytkownik posiada poprawnie zainstalowaną aplikację oraz jest zalogowany do konta Samsung.
  • Kraj nowego użytkownika konta Samsung, jest taki sam jak Twój. 
Zaproś użytkownika przez konto Samsung

Możesz wysłać zaproszenie do użytkownika, z poziomu aplikacji SmartThings za pomocą konta Samsung:  

1

Na stronie domowej SmartThings, dotknij ikonę plus(+).

Dotknij ikony plusa
2 Wybierz “Dodaj członka”.
Wybierz Dodaj użytkownika
3 Wybierz Konto Samsung account.
Wybierz Konto Samsung
4 Wprowadź Identyfikator konta Samsung, osoby którą chcesz zaprosić. W celu potwierdzenia, dotknij “Zaproś”.
Wprowadź ID Samsung nowego użytkownika
5 SmartThings prześle zaproszenie w formie powiadomienia do osoby, która została wskazana. Po zaakceptowaniu zaproszenia, użytkownik będzie miał dostęp do funkcji połączonych z daną lokalizacją.
Zaproś użytkownika, przy pomocy kodu QR

Drugim możliwym sposobem, jest zaproszenie użytkownika przy pomocy kodu QR.  

 

W tym przypadku, zaproszona osoba powinna zeskanować kod QR za pomocą swojego smartfona:

1

Na stronie domowej, wybierz ikonę plus.

Dotknij ikonę plusa
2 Wybierz “Dodaj członka”.
Wybierz Dodaj członka
3 Wybierz “Kod QR”.
Wybierz Kod QR
4 Poproś zaproszonego członka, o zeskanowanie kodu z Twojego ekranu.
Poproś zaproszoną osobę, o zeskanowanie kodu

W przypadku otrzymania zaproszenia przez Ciebie, zaakceptuj je otwierając menu, wybierz “Członkowie”, dotknij ikonę więcej opcji oraz wybierz “Akcep. Zaprosz. Z kod. QR”. 

Wybierz Akceptuj zaproszenie z kodu QR

Możesz zmienić listę członków w dowolnym momencie, i usunąć zaproszonych użytkowników. Żeby wykonać tę czynność, wykonaj poniższe kroki: 

1 Przejdź do menu oraz wybierz “Członkowie”.
2

Dotknij ikony więcej opcji.

3 Dotknij “Edytuj”.
4 Wybierz członka, którego chcesz usunąć i dotknij “Usuń”.

Dziękujemy za twoją opinię