Jak odnaleźć numer modelu, numer seryjny lub numer IMEI telefonu?

Wszystkie urządzenia mobilne mają unikalną tożsamość, na którą składają się numer IMEI, numer seryjny i numer modelu. W zależności od modelu urządzenia, istnieją różne sposoby na odszukanie tych informacji.

Przed zastosowaniem się do poniższych zaleceń, upewnij się że oprogramowanie urządzenia jest zaktualizowane do najnowszych wersji. Instrukcja aktualizacji oprogramowania urządzenia mobilnego zamieszczona jest poniżej. 

Krok 1. Przejdź do Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania.

Krok 2. Stuknij Pobierz i zainstaluj

Krok 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Czym jest numer modelu, numer seryjny i numer IMEI?

Numer seryjny to unikatowy numer przypisywany przez producenta (w tym przypadku: Samsung), który pomaga identyfikować indywidualne urządzenia, takie jak telefon, tablet, telewizor itp. Na przykład: numer seryjny twojego telefonu będzie się różnił od numerów seryjnych wszystkich innych telefonów wyprodukowanych przez Samsung. Numery seryjne ułatwiają wytwórcom organizowanie pracy i śledzenie swoich produktów.

Z drugiej strony numery IMEI lub MEID są używane tylko w przypadku telefonów lub innych urządzeń komunikacyjnych. W zależności od dostawcy usług urządzenie będzie miało numer IMEI lub MEID. Te dwa numer różnią się od numeru seryjnego. Są one wykorzystywane na poziomie międzynarodowym, nie tylko przez producentów. Oba typy numerów pomagają operatorom śledzić urządzenie, które zostało skradzione lub zgubione.

Numer modelu to specyficzny numer, który ma zastosowanie dla różnorodnych produktów (np.: Galaxy Note20, Galaxy Z Fold2 itp.). Numer będzie się różnił w zależności od roku, w którym produkt został wprowadzony na rynek, koloru, operatora i innych czynników. Każde urządzenie, które pasuje do danej kategorii (na przykład ten sam kolor itp.) będzie miał taki sam numer modelu. 

Krok 1. Przejdź do Ustawienia, a następnie stuknij Telefon — informacje.

Krok 2. Szczegółowe dane na temat numeru telefonu, numeru IMEI, numeru modelu i numeru seryjnego będą wyświetlone na ekranie.

Odnajdź numer z poziomu apletu ustawień.

Pamiętaj: W przypadku urządzeń niższych wersji, konieczne może być stuknięcie opcji Status, aby wyświetlić tę informację.

W zależności od urządzenia numer IMEI, numer seryjny i numer modelu mogą być nadrukowane z tyłu urządzenia lub pod wyjmowaną baterią. W przypadku urządzeń z wyjmowaną baterią numer IMEI będzie znajdował się w różnych miejscach, w zależności od modelu. Zwykle jest on umieszczony pod baterią lub nadrukowany na telefonie w obrębie jego dolnej części.

Krok 1. Spójrz na tył urządzenia.

Spójrz na tył urządzenia.

Krok 2. Numer IMEI, numer seryjny i numer modelu są nadrukowane z tyłu urządzenia.

Pamiętaj: Większość nowoczesnych urządzeń nie ma wyjmowanych baterii. Jeżeli twoje urządzenie nie ma wyjmowanej baterii, nie podejmuj prób jej wyjęcia, ponieważ może to skutkować uszkodzeniem urządzenia i wygaśnięciem gwarancji.

Krok 1. Otwórz aplikację Telefon.

Krok 2. Wybierz z klawiatury numer *#06#.

Krok 3. Szczegółowe informacje na temat numeru IMEI i numeru seryjnego urządzenia zostaną automatycznie wyświetlone na ekranie.

Numer IMEI i numer seryjny.

Pamiętaj: Dostępne ustawienia i ekrany mogą się różnić w zależności od dostawcy usług bezprzewodowych, wersji oprogramowania i urządzenia.

Jeżeli twój telefon, tablet, słuchawki lub smartwatch Samsung działa w sposób odbiegający od normy, możesz zadać nam pytanie w aplikacji Samsung Members.

Pozwoli nam to lepiej przyjrzeć się problemowi. Dane są anonimowe i przechowywane tylko przez czas niezbędny do zbadania problemu. Dowiedz się więcej o przesyłaniu raportu o błędach w temacie „Jak korzystać z aplikacji Samsung Members?”.

Dziękujemy za twoją opinię