Jak odnaleźć użyteczne funkcje klawiatury Samsung w telefonie Galaxy?

Niniejszym opisano kilka użytecznych funkcji dla użytkowników klawiatury Samsung. Możesz z łatwością, używając dwóch palców, cofać i powtarzać działania, możesz wykorzystywać funkcję tłumaczenia rozpoznawania głosu oraz wygodnie korzystać z Samsung Pass z poziomu klawiatury. Zapoznaj się z poniższym przewodnikiem.

Przed zastosowaniem się do poniższych zaleceń upewnij się, że oprogramowanie urządzenia i powiązane z nim aplikacje są zaktualizowane do najnowszych wersji. Aby zaktualizować oprogramowanie urządzenia mobilnego, wykonaj poniższe działania: 

Krok 1. Przejdź do Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania.

Krok 2. Stuknij Pobierz i zainstaluj.

Krok 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Zamiast używać przyciski Delete do usuwania wpisanego tekstu, możesz przesunąć ekran gestem w lewo wykonanym dwoma palcami na klawiaturze, aby cofnąć działanie. Jeżeli chcesz ponownie przywrócić usunięty tekst, przesuń ekran gestem w prawo wykonanym dwoma palcami na klawiaturze, aby przywrócić usunięty tekst.

  • Cofnij działanie: Przesuń gestem w lewo.
Cofanie działania na klawiaturze.
  • Wykonaj działanie ponownie: Przesuń gestem w prawo.
Wykonywanie działania ponownie na klawiaturze.

Korzystając z klawiatury Samsung możesz łatwiej i szybciej zmienić ustawienia typu wprowadzania z klawiatury. Nie musisz otwierać ustawień z poziomu ekranu domowego, aby je odnaleźć. Jeżeli chcesz zmienić format klawiatury podczas korzystania z klawiatury Samsung, wykonaj działania opisane poniżej.

Format klawiatury, krok 1. Format klawiatury, krok 1.

Krok 1. Stuknij ikonę klawiatury u dołu ekranu.

Format klawiatury, krok 2. Format klawiatury, krok 2.

Krok 2. Stuknij ikonę ustawień po prawej stronie opcji Klawiatura Samsung.

Format klawiatury, krok 3. Format klawiatury, krok 3.

Krok 3. Stuknij Języki i typy.

Format klawiatury, krok 4. Format klawiatury, krok 4.

Krok 4. Wybierz używany język.

Format klawiatury, krok 5. Format klawiatury, krok 5.

Krok 5. Wybierz typ wprowadzania języka, z którego chcesz korzystać.

Możesz wykorzystać funkcji wejścia Tłumacz z poziomu klawiatury Samsung. Wykonaj działania opisane poniżej, aby z łatwością tłumaczyć za pomocą klawiatury Samsung.

Funkcja Tłumacz klawiatury, krok 1. Funkcja Tłumacz klawiatury, krok 1.

Krok 1. Stuknij Więcej opcji (trzy poziomo ustawione kropki) w prawym górnym rogu klawiatury.

Funkcja Tłumacz klawiatury, krok 2. Funkcja Tłumacz klawiatury, krok 2.

Krok 2. Wybierz Tłumacz.

Funkcja Tłumacz klawiatury, krok 3. Funkcja Tłumacz klawiatury, krok 3.

Krok 3. Wybierz język wprowadzania i język, na który chcesz wykonać tłumaczenie.

Funkcja Tłumacz klawiatury, krok 4. Funkcja Tłumacz klawiatury, krok 4.

Krok 4. Wprowadź tekst i stuknij przycisk tłumaczenia.

Klawiatura Samsung pozwala wprowadzać długie porcje tekstu głosem. Wykonaj działania opisane poniżej.

Krok 1. Stuknij ikonę mikrofonu u góry klawiatury.

Krok 2. Wypowiedz tekst, który chcesz wprowadzić, a następnie stuknij pulsującą ikonę mikrofonu. Słowa, które wypowiesz zostaną skonwertowane na tekst i poprawnie wprowadzone.

Konfiguracja wprowadzania głosem z poziomu klawiatury.

Jeżeli w telefonie Galaxy używasz Samsung Pass, możesz wygodnie korzystać funkcji Samsung Pass w trakcie korzystania z klawiatury Samsung. Wykonaj działania opisane poniżej, aby łatwo i wygodnie prowadzać informacje bezpiecznie zapisane w Samsung Pass.

Krok 1. Stuknij Więcej opcji (trzy poziomo ustawione kropki) w prawym górnym rogu klawiatury.

Krok 2. Wybierz ikonę Samsung Pass.

Krok 3. Zaraz po zweryfikowaniu twojej tożsamości wyświetlony zostanie numer konta zapisany w Samsung Pass. Stuknij numer konta, a zostanie on wprowadzony w oknie wiadomości tekstowej. Ponadto funkcja umożliwia zapisywanie i wywoływanie w dowolnej chwili informacji o kartach, adresach i dokumentach tożsamości i hasłach.

Więcej informacji o Samsung Pass dostępnych jest na witrynie internetowej Samsung.

Pamiętaj: Prezentowany na zrzutach ekranowych widok ekranu oraz menu mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia i wersji oprogramowania.

Jak korzystać z aplikacji Samsung Members?

Jeżeli twój telefon, tablet, słuchawki lub smartwatch Samsung sprawia problemy, możesz zadać nam pytanie w aplikacji Samsung Members. Dowiedz się więcej o przesyłaniu raportu o błędach.

Dziękujemy za twoją opinię