Co zrobić, jak telefon nie łączy się z Wi-Fi

Jeżeli masz problem z połączeniem się z siecią Wi-Fi w telefonie, musisz sprawdzić czy sygnał sieci Wi-Fi został wykryty, jeśli sieć Wi-Fi jest wykrywana, ale nie można nawiązać z nią połączenia. Zapoznaj się z poniższym opisem aby połączyć się z siecią Wi-Fi.

Przed zastosowaniem się do poniższych zaleceń, upewnij się że oprogramowanie telefonu i powiązane z nim aplikacje są zaktualizowane do najnowszych wersji. Aby zaktualizować oprogramowanie telefonu, wykonaj poniższe kroki: 

Krok 1. Przejdź do Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania.

Krok 2. Stuknij Pobierz i zainstaluj.

Krok 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

1. Upewnij się, że router jest dostępny

 

Sprawdź, czy router pracuje poprawnie. Upewnij się, że jest włączony, ma łączność z Internetem oraz że telefon znajduje się w zasięgu sygnału Wi-Fi routera. Ponadto, jeżeli zbyt wiele urządzeń jest podłączonych do jednego routera, sygnał sieci Wi-Fi może nie być wykrywany.

Problem z połączeniem się z internetem może leżeć także po stronie routera Wi-Fi

Pamiętaj: Wygląd routera może się różnić w zależności od urządzenia. Sprawdź, jak powinno wyglądać urządzenie producenta danego routera.

2. Uruchom ponownie urządzenie

 

Spróbuj uruchomić ponownie telefon Galaxy, router i modem.

Krok 1. Aby uruchomić ponownie telefon, stuknij ikonę zasilania w szybkim panelu, a następnie stuknij Uruchom ponownie.

Krok 2. Wyłącz i ponownie włącz router i modem. Wyłączając router i modem odłącz wtyczkę od gniazda zasilania i podłącz ją ponownie, a następnie włącz zasilanie. 

Krok 3. Po ponownym uruchomieniu wszystkich urządzeń sprawdź, czy problem został rozwiązany.

3. Zresetuj ustawienia sieciowe

 

Wykonaj działania opisane poniżej, aby zresetować ustawienia sieciowe i ponownie włączyć sieć Wi-Fi.

Krok 1. Przejdź do Ustawienia i wybierz Zarządzanie ogólne.

Krok 2. Odnajdź i wybierz Resetowanie.

Pierwszym krokiem w celu naprawy połączenia z siecią jest resetowanie ustawień sieciowych.

Krok 3. Wybierz Resetowanie ustawień sieciowych.

Krok 4. Stuknij przycisk Resetuj ustawienia.

Po wybraniu odpowiedniej opcji naciśnij „reset settings”, aby usunąć własne ustawienia sieci i internetu.

Krok 5. Stuknij przycisk Resetuj.

Przycisk reset pozwoli nawiązać nowe połączenia z siecią.

Pamiętaj: Zresetowanie ustawień sieciowych oznacza zresetowanie informacji o sieciach Wi-Fi, danych mobilnych i łączności Bluetooth.

4. Uruchom ponownie urządzenie w trybie bezpiecznym

 

Spróbuj nawiązać połączenie z siecią Wi-Fi w trybie bezpiecznym. Jeżeli łączność z siecią Wi-Fi jest nawiązywana w trybie bezpiecznym, może to oznaczać że problemem jest aplikacja pobrana na telefon; taką aplikację należy odinstalować. Aby rozpoznać aplikację, która powoduje problemy z siecią Wi-Fi, możesz spróbować odinstalowywać aplikacje w kolejności ich instalacji.

Krok 1. Otwórz panel szybkich ustawień. Stuknij ikonę zasilania u góry ekranu.

Krok 2. Dotknij i przytrzymaj ikonę wyłączania zasilania, aż wyświetlona zostanie ikona trybu bezpiecznego.

Krok 3. Stuknij ikonę trybu bezpiecznego, aby uruchomić urządzenie w trybie bezpiecznym. Jeżeli udało Ci się pomyślnie przejść do trybu bezpiecznego, zobaczysz komunikat Tryb bezpieczny wyświetlony u dołu ekranu.

Wejdź w tryb bezpieczny, aby spróbować się połączyć z internetem WiFi

5. Upewnij się, że używasz poprawnego hasła do sieci Wi-Fi

 

Jeżeli wewnątrz ikony sieci Wi-Fi wyświetlona jest kłódka, taka sieć jest zabezpieczona hasłem. Wprowadzając hasło pamiętaj, aby robić to ostrożnie. W hasłach do sieci Wi-Fi rozróżniane są wielkości liter.

Zweryfikuj jeszcze raz, czy używasz poprawnego hasła do sieci Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć.

6. Przeprowadź resetowanie do ustawień fabrycznych

 

Jeżeli powyższe rozwiązania nie przyniosą oczekiwane skutki, możesz zresetować telefon do ustawień fabrycznych — zostanie on przywrócony do stanu, w jakim został uruchomiony przez Ciebie po raz pierwszy.

Krok 1. Przejdź do Ustawienia i wybierz Zarządzanie ogólne.

Krok 2. Wybierz Resetowanie i stuknij Ustawienia fabryczne.

Krok 3. Przewiń ekran w dół i stuknij przycisk Resetuj.

Krok 4. Stuknij przycisk Usuń wszystko

Pamiętaj: 

  • Resetowanie telefonu do ustawień fabrycznych jest procesem nieodwracalnym. 
  • Przed przystąpieniem do resetowania telefonu do ustawień fabrycznych upewnij się, że dla wszystkich twoich danych została utworzona i zapisana kopia zapasowa.

Pamiętaj: 

  • Jeżeli łączność z siecią Wi-Fi została nawiązana, ale nie można uzyskać dostępu do Internetu, spróbuj skorzystać z łączności z siecią Wi-Fi na innym urządzeniu. Jeżeli na innym urządzeniu także nie możesz uzyskać dostępu do Internetu, problemem może być niedziałająca usługa sieciowa — w takiej sytuacji skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.
  • Prezentowany na zrzutach ekranowych widok ekranu oraz menu mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia i wersji oprogramowania.

Jeżeli twój telefon, tablet, słuchawki lub smartwatch Samsung sprawia problemy, możesz zadać nam pytanie w aplikacji Samsung Members. 

Pozwoli nam to lepiej przyjrzeć się problemowi. Dane są anonimowe i przechowywane tylko przez czas niezbędny do zbadania problemu. Dowiedz się więcej o przesyłaniu raportu o błędach w temacie „Jak korzystać z aplikacji Samsung Members?”.

Dziękujemy za twoją opinię