Jak usuwać niechciane obiekty ze zdjęć na telefonie Galaxy?

Nowe narzędzie Object Eraser pozwala Ci szybko i łatwo usuwać obiekty, a nawet ludzi ze zdjęć. Zapoznaj się z poniższym przewodnikiem, aby dowiedzieć się jak usuwać niechciane obiekty celem poprawienia zdjęcia. Ta funkcja może nie być dostępne w zależności od dostawcy usług lub modelu. 

Przed zastosowaniem się do poniższych zaleceń upewnij się, że oprogramowanie urządzenia i powiązane z nim aplikacje są zaktualizowane do najnowszych wersji. Aby zaktualizować oprogramowanie urządzenia mobilnego, wykonaj poniższe działania:

Krok 1. Przejdź do Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania.

Krok 2. Stuknij Pobierz i zainstaluj.

Krok 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Czym jest narzędzie Object Eraser?

Podczas wykonywania zdjęć niekiedy w kadrze uchwycone zostają niechciane obiekty. Wtedy narzędzie Object Eraser pozwala Ci z łatwością i szybko usuwać niechciane osoby lub obiekty bezpośrednio na smartfonie Galaxy. Narzędzie Object Eraser dostępne jest z poziomu Labs w aplikacji albumu fotograficznego. Zapoznaj się z dalszą częścią tekstu, aby dowiedzieć się jak używać narzędzia Object Eraser.

Główne okno narzędzia Object Eraser.

Jak aktywować narzędzie Object Eraser?

Aby korzystać z narzędzia Object Eraser, musisz je najpierw aktywować, ponieważ funkcja ta nie jest aktywna domyślnie. Aby aktywować narzędzie Object Eraser, wykonaj działania opisane poniżej.

Wybrana ikona w kształcie ołówka. Wybrana ikona w kształcie ołówka.

Krok 1. Stuknij ikonę edycji w kształcie ołówka.

Wybrano ikonę Więcej opcji. Wybrano ikonę Więcej opcji.

Krok 2. Stuknij ikonę Więcej opcji (trzy pionowo ustawione kropki) w prawym górnym rogu.

Wybrana aplikacja Labs. Wybrana aplikacja Labs.

Krok 3. Wybierz Labs.

Wybrany suwak obok opcji Object Eraser. Wybrany suwak obok opcji Object Eraser.

Krok 4. Stuknij suwak obok opcji Object Eraser, aby ją aktywować.

Jak używać narzędzia Object Eraser?

Po aktywowaniu narzędzia Object Eraser pośród opcji edycji znajdziesz ikonę narzędzia Object Eraser. Wykonaj działania opisane poniżej, aby wymazać niechciane obiekty ze zdjęć.

Wybrana ikona narzędzia Object Eraser. Wybrana ikona narzędzia Object Eraser.

Krok 1. Stuknij ikonę Object Eraser.

Okrąg nakreślony wokół elementu do usunięcia. Okrąg nakreślony wokół elementu do usunięcia.

Krok 2. Stuknij lub obrysuj wszystko to, co chcesz usunąć. Możesz także stuknąć część zdjęcia, z której chcesz wymazać elementy — automatycznie wyrysowana zostanie granica.

Wybrana opcja Wymaż. Wybrana opcja Wymaż.

Krok 3. Stuknij przycisk Wymaż.

Wybrany przycisk Zapisz. Wybrany przycisk Zapisz.

Krok 4. Stuknij przycisk Zapisz, aby zakończyć edycję.

Pamiętaj:

  • Musisz aktywować narzędzie Object Eraser, aby zostało one wyświetlone wśród narzędzi do edytowania.
  • Prezentowany na zrzutach ekranowych widok ekranu oraz menu mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia i wersji oprogramowania.

Jak korzystać z aplikacji Samsung Members?

Jeżeli twój telefon, tablet, słuchawki lub smartwatch Samsung sprawia problemy, możesz zadać nam pytanie w aplikacji Samsung Members. Dowiedz się więcej o przesyłaniu raportu o błędach.

Dziękujemy za twoją opinię