Jak włączyć funkcję Inteligentnego skanowania w Galaxy S9/S9+?

Inteligentne skanowanie wykorzystuje skanowanie twarzy oraz tęczówek co zwiększa bezpieczeństwo oraz użyteczność. Funkcja ta pozwoli bez problemowo odblokować ekran niezależnie od otaczających warunków. 
Jeśli metoda blokowania ekranu zostanie zmieniona na Przeciągnij lub Brak, które nie są bezpieczne, wszystkie dane biometryczne zostaną usunięte. Aby móc używać danych biometrycznych w aplikacjach lub funkcjach, takich jak Samsung Pay, musisz ponownie zarejestrować dane biometryczne.

Rejestracja tęczówek i twarzy

1 Na ekranie „Ustawienia” dotknij „Ekran blokady i zabezpieczenia”.
Na ekranie Ustawienia dotknij Ekran blokady i zabezpieczenia
2 Wybierz „Inteligentne skanowanie”.
Wybierz Inteligentne skanowanie
3 Odblokuj ekran, używając ustawionej wcześniej metody. Jeżeli metoda odblokowywania nie została wcześniej ustawiona, to zrób to teraz.
Odblokuj ekran, używając ustawionej wcześniej metody
4 Przeczytaj instrukcje podane na ekranie i dotknij „Kontynuuj”.
Przeczytaj instrukcje podane na ekranie i dotknij Kontynuuj
5 Zarejestruj twarz i tęczówki zgodnie z poniższą instrukcja.
inteligentnego skanowania
6 Gdy wyświetlony zostanie ekran odblokowania przy użyciu inteligentnego skanowania, dotknij „Włącz”, aby użyć twarzy i tęczówek do odblokowania ekranu.
dotknij Włącz aby użyć twarzy i tęczówek do odblokowania ekranu

Naciśnij „WYŚLIJ” aby przesłać nam swoją opinię. Dziękujemy za udział w ankiecie.

Dziękujemy za twoją opinię