Jak wyeliminować zewnętrzne czynniki, które wpływają na dźwięk odtwarzany przez urządzenie mobilne?

Na dźwięk odtwarzany przez urządzenie mobilne wpływ mogą mieć powszechne czynniki zewnętrzne, które zwykle są pomijane lub występują w określonych sytuacjach. Poniżej zamieszczono kilka użytecznych informacji na temat poprawnego korzystania z akcesoriów zabezpieczających, płynów utwardzających oraz rozwiązań w sytuacjach awaryjnych kontaktu z wodą po zanurzeniu celem zapewnienia lepszego dotwarzania dźwięku.

Przed zastosowaniem się do poniższych zaleceń, upewnij się że oprogramowanie telefonu jest zaktualizowane do najnowszych wersji. Instrukcja aktualizacji oprogramowania urządzenia mobilnego zamieszczona jest poniżej. 

Krok 1. Przejdź do Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania.

Krok 2. Stuknij Pobierz i zainstaluj

Krok 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Kwestie, które należy uwzględnić korzystając z akcesoriów zabezpieczających niezaaprobowanych przez Samsung

Pamiętaj, aby nie korzystać z akcesoriów zabezpieczających niezaaprobowanych przez Samsung, które osłaniają aparat lub flesz. Zalecamy stosowanie akcesoriów zaaprobowanych przez Samsung. 

Niektóre akcesoria zabezpieczające niezaaprobowane przez Samsung, jak folie, osłony, winyle, które są przytwierdzane do tylnej strony urządzenia mogą przesłonić aparat lub flesz, a to blokuje przepływ powietrza wewnątrz urządzenia. Z uwagi na zablokowanie przepływu powietrza, dźwięk odtwarzany może nie być wyraźnie słyszalny, może być nieregularnie zakłócany, a także poziom głośności może być niski. 

Jeżeli winylowe zabezpieczenie nie zostanie poprawnie usunięte z produktu, a otwór mikrofonu zostanie zablokowany, odtwarzany dźwięk może być zakłócany. Przed użyciem sprawdź mikrofon na spodzie produktu i usuń zabezpieczające elementy plastikowe lub drobiny obcej materii.

Całkowicie usuń winylowe zabezpieczenie.

Pamiętaj: Koniecznie usuń winylowe zabezpieczenie, które jest przytwierdzone do dostarczanego urządzenia.

Środki ostrożności przy korzystaniu z nakładki zabezpieczającej ze szkła hartowanego

W ostatnim czasie, pośród produktów zabezpieczających dostępnych komercyjnie na rynku, niektóre elementy ze szkła hartowanego (typu „dome glass”) powodowały problemy z użytkowaniem urządzeń przez klientów, na przykład: niewygoda w używaniu funkcji smartfona z uwagi na nadmierną ilość lub niewłaściwe użycie roztworu utwardzającego wykorzystywanego do przytwierdzania nakładki. Należy zachować ostrożność podczas przytwierdzania nakładki.

Wskazówka

Niewygoda w używaniu funkcji smartfona z uwagi na nadmierną ilość lub niewłaściwe użycie roztworu utwardzającego wykorzystywanego do przytwierdzania nakładki ze szkła hartowanego (typu „dome glass”).

Kilka przykładów uszkodzenia smartfona przez płyn utwardzający

Typ 1. Płyn utwardzający dostaje się do odbiornika (części odbierającej) telefonu i blokuje otwór głośnika, tak że odtwarzany dźwięk nie jest słyszalny lub jest zakłócony. 

Typ 2. Pogorszona jakość efektu stereo podczas odtwarzania multimediów.

Typ 3. Płyn utwardzający dostaje się do urządzenia przez fizyczne przyciski po lewej i prawej stornie, ograniczając odczucie odpowiedzi przycisku. 

Metoda zapobiegania

Korzystając z płynu utwardzającego należy pamiętać, aby nie dostał się on do głośnika lub przycisków smartfona. 

Zgodnie z powyższym opisem, awaria produktu spowodowana przez płyn utwardzający, który dostał się do wnętrza urządzenia może być przyczyną niewygody w korzystaniu ze smartfona, a także konieczności przeprowadzenia odpłatnej naprawy. Po zakupie nakładki zabezpieczającej ze szkła hartowanego należy się bezwzględnie stosować do środków ostrożności związanych z jej umieszczaniem; szczególną uwagę należy poświęcić sposobie użycia płynu utwardzającego podczas przytwierdzania produktu, aby uniknąć uszkodzenia smartfona.

Płyn utwardzający może wpłynąć do gniazda wielofunkcyjnego.

① Odbiornik

② Płyn utwardzający

③ Przycisk

Urządzenie zostało zanurzone w wodzie lub głośnik jest mokry

Jeżeli urządzenie zostało zanurzone w wodzie lub głośnik jest mokry, dźwięk może nie być odtwarzany przejrzyście w trakcie połączenia, gdyż woda mogła dostać się do otworu głośnika, kiedy znajdował się pod wodą. 

Najpierw delikatnie przetrzyj urządzenie suchą, miękką ściereczką i powtarzaj to działanie przez pewien czas, aby dokładnie osuszyć urządzenie przed jego użyciem. Ponadto, aby szybciej usunąć wodę z głośnika, trzymaj urządzenie tak, aby jego głośnik był skierowany w dół i delikatnie kilka razy potrząśnij urządzeniem, aby usunąć pozostałą wodę. Pomimo tych zabiegów, wilgoć która pozostaje na siatce przedniego głośnika może powodować, że dźwięk nadal nie będzie wyraźnie słyszalny. Na tym etapie wilgoć może zostać usunięta z głośnika przez wibracje w trakcie połączenia — sprawdź odtwarzanie dźwięku przez urządzenie wykonując połączenie. Jeżeli po wykonaniu opisanych działań nadal masz problemy z dźwiękiem, udaj się z urządzeniem do Centrum Serwisowego Samsung.

Pamiętaj: Powyższe odnosi się wyłącznie do wodoszczelnych telefonów; telefony, które nie są wodoszczelne, nie mogą być wystawiane na kontakt z płynami, w tym z wodą.

Pamiętaj: Prezentowany na zrzutach ekranowych widok ekranu oraz menu mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia i wersji oprogramowania.

Jeżeli twój telefon, tablet, słuchawki lub smartwatch Samsung działa w sposób odbiegający od normy, możesz zadać nam pytanie w aplikacji Samsung Members.

Pozwoli nam to lepiej przyjrzeć się problemowi. Dane są anonimowe i przechowywane tylko przez czas niezbędny do zbadania problemu. Dowiedz się więcej o przesyłaniu raportu o błędach w temacie „Jak korzystać z aplikacji Samsung Members?”.

Dziękujemy za twoją opinię